Daeron II. Targaryen

Daeron II., přezdívaný Dobrý, byl 12. králem Západozemí z dynastie Targaryenů. Byl synem krále Aegona IV. a jeho sestry-manželky Naerys. Během své vlády čelil povstání svého polorodého bratra Daemona Blackfyrea, které přerostlo v hroznou občanskou válku. Vládl v letech 184-209 Po dobytí.

 

Daeron_II_TargaryenDaeron měl kulatá ramena, tenké nohy a lehce vypouklé bříško. Jeho laskavá, zamyšlená tvář mu dávala dojem autority, v očích měl jasný pohled plný odhodlání. Používal korunu s draky po svém otci. Na mincích byl vyobrazen bez vousů. Daeron nebyl bojovníkem v žádném významu toho slova. Byl to kultivovaný a vzdělaný muž, který se obklopoval mistry a učenci.

Narodil se jako nejstarší potomek a jediný syn Aegona IV. a jeho sestry-manželky Naerys. Jako součást sjednání míru po vzpouře v dobytém Dorne domluvil král Baelor sňatek mezi Daeronem a princeznou Myriah Martell. Baelor je potom sám oddal. S princeznou Myriah se ke dvoru dostalo mnoho urozených Dorňanů a s nimi i jejich způsoby a zvyky, což dodalo Rudé baště nový život s cizokrajným nádechem. Ale také to zapříčinilo, že se od Daerona odklonila velká část původní šlechty a dvořanů. V roce 170 Po dobytí se jim narodil první syn Baelor, pojmenovaný po králi Baelorovi Požehnaném. Později se jim narodili ještě další tři synové – Aerys, Rhaegel a Maekar a minimálně jedna dcera – Aelinor.

Daeron nechal vybudovat jako své letní sídlo hrad Létohrad (Summerhall) na Dornských blatech – v místě, kde se setkávají hranice Dorne, Roviny a Bouřlivých krajin.

V pozdních letech vlády Aegona IV. se začalo proslýchat, že Daeron není jeho synem, ale bastardem zplozeným z nezákonného vztahu králova bratra Aemona Dračího rytíře s královnou Naerys. Král proto údajně chtěl Daerona zbavit následnictví ve prospěch svého nemanželského syna Daemona Blackfyrea, kterého Aegon IV. krátce před svou smrtí legitimizoval i s ostatními urozenými bastardy. Daeron přesto zdědil trůn, když jeho otec onemocněl a zemřel. V té době mu táhlo na čtyřicet. Jako král sjednal sňatek své mladičké sestry Daenerys s vládnoucím princem Dorne Moranem Martellem. Dorne se tím formálně připojilo k říši. Daeron tak konečně sjednotil všech Sedm království od jihu až po Zeď na severu – téměř 200 let poté, co s touto myšlenkou přišel Aegon Dobyvatel.

Asi po deseti letech vlády proti němu Daemon Blackfyre povstal. Nárokoval si trůn s ohledem na zvěsti o Daeronově nemanželském původu. A protože měl podporu velké části šlechty, rozpoutala se občanská válka, která opět rozdělila říši. Daeron vzpouru ustál a válku vyhrál hlavně díky pomoci svých synů a druhého polorodého bratra Bryndena Bloodravena. Daeronův nejstarší syn princ Baelor pak po válce zastával úřad pobočníka, do kterého byl jmenován i díky velkému podílu na úspěšném vyřešení Blackfyreovy rebelie.

Daeron II. Dobrý zemřel v roce 209 Po dobytí během Velké jarní epidemie, která vzala život i několika jeho vnukům, včetně obou synů Baelora. Na trůn po něm proto nastoupil jeho druhorozený syn Aerys.

 

 

zdroj: http://awoiaf.westeros.org/index.php/Daeron_II, obrázek: Amoka