Aerys II. Targaryen

17. král Západozemí z dynastie Targaryenů, přezdívaný Šílený král, Aerys Šílený, či Král Strup. Jediný syn Jaehaeryse II. Se svou manželkou-sestrou Rhaellou měl tři děti – Rhaegara, Viseryse a Daenerys. Byl svržen a zavražděn během povstání, kterému se začalo říkat Robertova rebelie. Vládl v letech 262-283 Po dobytí.

 

Aerys_II_TargaryenAerys se narodil v roce 243 Po dobytí jako jediný syn prince Jaehaeryse. V mládí byl popisován jako pohledný, okouzlující, velkorysý a rozhodný, i když se snadno rozčílil. Postupem času se ale stal žárlivým, podezřívavým a krutým, se sklony k záchvatům zuřivosti. Ačkoliv zemřel ve čtyřiceti, vypadal v té době podstatně starší. Byl vyzáblý, protože jedl málo kvůli strachu z otravy. Ruce a nohy měl neustále pokryté strupy a napůl zhojenými řeznými ranami jak se často pořezal o Železný trůn. Rozcuchané a neudržované vlasy a vousy měl dlouhé, nehty na rukou měl dlouhé a nepěstěné, protože se bál ostrých předmětů a odmítal se nechat stříhat a holit. Používal velkou korunu Aegona IV. Hanebného.

Z nařízení otce se musel oženit se svou sestrou Rhaellou, ačkoliv se neměli rádi. Důvodem bylo proroctví lesní čarodějky, která pronesla věštbu, že v jejich linii se má narodit „Princ, který byl přislíben“. V roce 259 Po dobytí se jim narodil první syn, princ Rhaegar. V tentýž den se odehrála tragédie v Létohradě, kde při rozsáhlém požáru zahynul král Aegon V. Vláda přešla na Aerysova otce Jaehaeryse, a když i ten o tři roky později zemřel, králem se stal Aerys.

Prvních deset let jeho panování se neslo v znamení míru a prosperity, kdy se říše zotavovala z následků tragédie v Létohradě. Aerys provedl na královském dvoře rozsáhlé změny. Přestárlé a konzervativní úředníky, kteří působili za vlády jeho dvou předchůdců, nahradil mladými tvářemi. Svým pobočníkem jmenoval Tywina Lannistera, který na něj učinil velký dojem tím, jak se vypořádal se vzpourou rodů Reynů a Tarbecků proti Casterlyově skále. Ale vztah mezi Aerysem a Tywinem nebyl zrovna přátelský. Aerysovi se v mládí zalíbila lady Joanna, se kterou se Tywin oženil. Na jejich svatbě opilý Aerys zavtipkoval, že je škoda, že bylo zrušeno právo první noci. A později při obřadu uvedení na lože si dovolil ještě víc. Ovšem Tywin Lannister nebyl muž, který by na něco takového zapomínal.

Tywin se jako pobočník velmi osvědčil. Byl schopným správcem a získal si takový respekt, že se stal oblíbenějším než král. Začalo se šeptat, že Sedmi královstvím ve skutečnosti vládne lord Tywin a říká králi, co má dělat. Když to na veřejnosti pronesl kapitán pobočníkovy stráže ser Ilyn Payne, Aerys mu za to nechal vytrhnout jazyk. Král začal na Tywinovy úspěchy žárlit a rozhodl se, že se bude na svého pobočníka méně spoléhat.

Aerys_wedding_HBOV roce 275 se královskému páru narodil druhý syn Viserys.

V roce 276 uspořádal lord Tywin na královu počest turnaj v Lannisportu. Během turnaje navrhl králi zasnoubení prince Rhaegara se svou dcerou Cersei. Aerys to odmítl se slovy, že Tywin je sice jeho nejvznešenější služebník, ale že přece nemůže svého dědice oženit se služebníkovou dcerou. Turnaj skončil bez závěrečné hostiny a napětí mezi králem a pobočníkem se opět prohloubilo. Ani na tuto urážku lord Tywin nezapomněl.

Později téhož roku vypukla vzpoura, která vstoupila do dějin pod jménem Vzdor Šerodolu. Lord Denys Darklyn (Temnovec) požadoval zvláštní práva pro své poddané a své město. Když to král odmítl, lord Darklyn přestal koruně odvádět daně, aby dal najevo svoji nespokojenost. Učinil tak pravděpodobně pod vlivem své myrské manželky. Ve snaze omezit vliv svého pobočníka, se král rozhodl situaci vyřešit sám. Vypravil se do Šerodolu v doprovodu rytířů Královské gardy a několika ozbrojenců, s úmyslem zatknout a popravit lorda Darklyna. Aerys však upadl do zajetí a byl držen půl roku jako rukojmí, zatímco lord Tywin přitáhl k Šerodolu s velkou armádou. Lord Darklyn vyhrožoval, že krále zabije, pokud pobočník zaútočí. Lord Tywin měl přesto v úmyslu město dobýt. Krále na poslední chvíli zachránil člen Královské gardy ser Barristan Selmy. Když Darklyn přišel o rukojmí, vzdal se, otevřel brány města a prosil o milost. Ale král ho nechal popravit, a s ním veškeré jeho urozené příbuzenstvo, včetně všech z rodu Hollardů. Darklynova manželka byla po krutém mučení upálena zaživa.

Rhaella_Targaryen_HBOUdálosti v Šerodolu jen prohloubily Aerysovy psychické problémy. Vzdor Šerodolu zřejmě naplno spustil jeho šílenství. Král se stal paranoidním, za vším viděl hrůzostrašné spiknutí proti své osobě. Vymýšlel kruté tresty pro ty, které považoval za nepřátele. Nevěřil už ani manželce a svému dědici, natož pobočníkovi. V té době přijal eunucha Varyse jako mistra našeptavače, protože se doslechl o jeho talentu pro získávání informací, kterým se proslavil za Úzkým mořem. Byl přesvědčený, že jen cizinci může plně důvěřovat, protože nebude mít žádné vazby v Západozemí. Domnělé zrádce začal popravovat upálením, hlavně za pomoci prudce hořlavé substance zvané divoký oheň. Jeho fascinace ohněm došla tak daleko, že se nakonec dokázal sexuálně vzrušit jen, pokud předtím někoho nechal upálit. Ačkoliv měli s Rhaellou oddělené ložnice a vzájemně se vyhýbali celé dny, poprava ohněm Aeryse vzrušovala natolik, že si vymáhal manželská práva na své ženě surovým znásilněním. Královna dělala, co mohla, aby ochránila malého prince Viseryse, který tak neměl ponětí, že jeho otec čím dál víc propadá šílenství.

Lord Tywin se stále nevzdával naděje, že se mu podaří dosáhnout královského sňatku pro svou dceru Cersei, ačkoliv se Aerys o dva roky později rozhodl oženit svého syna s dornskou princeznou. Tywin zřejmě čekal až dospěje princ Viserys nebo zda Rhaegarova manželka Elia Martell, která měla chatrné zdraví, nezemře při porodu. Když později Aerys jmenoval Tywinova dědice Jaimeho do Královské gardy, vzal to lord Tywin jako další urážku. Byl přesvědčený, že tím Aerys chtěl omezit moc Lannisterů a držet si Jaimeho nablízku jako případné rukojmí. Tywin rezignoval na post pobočníka a odjel do Casterlyovy skály. Aerys ho nahradil lordem Merryweatherem. Starým mužem, jehož největší předností bylo to, že králi pochleboval.

640px-Rickard_burnsKrálova nedůvěra se nakonec obrátila i proti jeho staršímu synovi, princi Rhaegarovi. V roce 281 král poprvé od událostí v Šerodolu opustil Rudou baštu, když se rozhodl navštívit turnaj v Harrenově. Varys mu totiž našeptal, že se tam princ bude snažit získat podporu pro jeho sesazení z trůnu. Rhaegar nakonec šokoval přítomné jiným způsobem. Když turnaj vyhrál, namísto své manželky Elii Martell korunoval královnou lásky a krásy lady Lyannu Stark. Po skončení turnaje zřejmě Rhaegar Lyannu unesl. Když se to dozvěděl její bratr Brandon, vypravil se s několika přáteli do Králova přístaviště, kde se chtěl Rhaegarovi pomstít. Král nechal všechny uvěznit a předvolal si ke dvoru jejich otce. Když se dostavili, dal Aerys všechny bez soudu popravit. Lorda Rickarda Starka nechal upálit, zatímco jeho syn to musel sledovat se smyčkou kolem krku. Brandon se uškrtil, když se snažil dosáhnout na meč, kterým by otce mohl osvobodit. Ale to Aerysovi nestačilo a tak nařídil lordu Arrynovi, aby okamžitě popravil své svěřence, Lyannina dalšího bratra Eddarda a jejího snoubence lorda Roberta Baratheona. Lord Arryn odmítl poslechnout. Tím odstartovaly události, později známé jako Válka uchvatitele nebo Robertova rebelie.

aerys_targaryen_by_filipehattori-d3fa2aoProti targaryenským loajalistům se postavily rody Arrynů, Starků, Baratheonů a Tullyů pod vedením lorda Roberta Baratheona. Jen Lannisterové zatím zůstávali stranou. Když králův pobočník neuspěl v potlačení tohoto povstání, Aerys zbavil Merryweathera funkce, titulu i pozemků a poslal ho do vyhnanství. Nahradil ho Rhaegarovým přítelem lordem Conningtonem. Ale když selhal i ten, a prohrál bitvu u Kamenného septa, dopadl stejně jako jeho předchůdce. V té době se Aerys začal bát, že by rebelové mohli válku vyhrát. Nechal proto alchymisty shromáždit co největší množství divokého ohně a rozmístit ho po hlavním městě. Měl v úmyslu město spálit i s obyvateli, aby Robert mohl vládnout leda popelu. Král si ve svém šílenství myslel, že on sám během požáru nezemře, ale promění se v draka. Když se to dozvěděl nový pobočník, lord Chelsted, rezignoval a hodil přitom znak svého úřadu králi k nohám. Aerys ho za to nechal upálit a na jeho místo jmenoval pyromancera Rossarta. Po vítězství vzbouřenců v bitvě na Trojzubci, ve které padl i korunní princ Rhaegar, už rebelům nestálo nic v cestě. Aerys poslal svou manželku Rhaellu s princem Viserysem do bezpečí na Dračí kámen. Královna ještě nevěděla, že je těhotná. V Rudé baště si naopak ponechal princeznu Eliu i s Rhaegarovými dětmi Rhaenys a Aegonem, který byl ještě kojenec. Měli mu sloužit jako rukojmí v případě zrady Dornů. Jen několik hodin před příjezdem oddílů lorda Eddarda Starka se u bran Králova přístaviště objevilo vojsko do té doby neutrálního Tywina Lannistera, kterého Aerys po naléhání Rhaegara požádal o pomoc. Po otevření bran však lannisterští místo obrany město vyplenili a zaútočili na Rudou baštu. Princezna Elia a její děti byli surově zavražděni. Král Aerys II. zemřel, když mu mečem podřezal krk ser Jaime Lannister, poslední člen Královské gardy, který zůstal s králem ve městě. Ser Jaime ještě předtím zabil Rossarta, který se snažil na králův příkaz zapálit divoký oheň ve městě. Královna Rhaella zemřela na Dračím kameni o devět měsíců později při porodu dcery Daenerys.

Potupná smrt Šíleného krále v roce 283 Po dobytí ukončila téměř 300 let trvající panování rodu Targaryenů v Sedmi královstvích.

 

 

zdroj: http://awoiaf.westeros.org/index.php/Aerys_II, obrázky: Amoka, HBO, FilipeHattori