Aemon Targaryen – mistr

Třetí syn krále Maekara I. Na vlastní přání odešel studovat do Citadely a stal se mistrem. Ačkoliv mu byl po smrti jeho otce nabízen trůn, odmítl a raději odešel sloužit k Noční hlídce.

 

Maester_AemonAemon se narodil v roce 198 Pod dobytí. Jméno mu vybral jeho dědeček, král Daeron II., po svém strýci Aemonu Dračím rytíři (či otci, pokud věříte pomluvám o mileneckém vztahu královny Naerys a prince Aemona). Daeron II. také rozhodl o tom, že mladý Aemon může studovat na mistra, navzdory námitkám Aemonova otce Maekara. Král měl v té době čtyři dospělé syny, z nichž už tři měli své vlastní dědice. Daeron II. prohlásil, že příliš mnoho draků je stejně nebezpečných jako příliš málo a poslal Aemona do Citadely ve Starém městě. Aemon sám o sobě rád říkal, že má pomalý meč, ale rychlý mozek. Na počátku knižní ságy byl stoletý mistr Noční hlídky popisovaný jako vrásčitý, scvrklý, holohlavý a slepý muž. I přes vysoký věk měl bystrou mysl a dobrý sluch. Jeho rady, pronášené měkkým hlasem, byly ceněné kvůli mnohaletým zkušenostem. Byl to moudrý, chápavý a schopný člověk.

Poté, co Aemon získal mistrovský řetěz a odložil tak své rodové jméno, sloužil v pevnosti neznámého lorda. Když se jeho otec Maekar stal králem, vyžádal si, aby se Aemon vrátil ke dvoru a sloužil Železnému trůnu. Ale to Aemon nechtěl a raději své místo v malé radě přenechal velmistrovi řádu, jak bylo zvykem. Sám raději odešel sloužit na hrad svého nejstaršího bratra Daerona, kde zůstal zřejmě až do jeho smrti. Není známo, kde sloužil mezitím až do smrti svého otce, krále Maekara. Ale poté byl opět povolán ke dvoru na zasedání Velkého sněmu, který řešil otázku nástupnictví. Byla mu v tichosti nabídnuta koruna, kterou stejným způsobem odmítl. Chtěl dostát svému mistrovskému slibu a prohlásil, že bohové mu určili, aby sloužil, a ne vládl. Králem se tak stal jeho mladší bratr Aegon V.

I Aegon V. chtěl, aby mu jeho starší bratr pomohl vládnout. Aemon se místo toho rozhodl odejít k Noční hlídce, aby ho nemohli využít k případnému spiknutí proti jeho bratrovi. Bylo mu v té době 35 let. Do Východní hlídky Aemona osobně vyprovázel králův nejlepší přítel ser Duncan Vysoký.

Aemon sloužil u Noční hlídky tak dlouho, že se časem zapomnělo na jeho původ. Během té doby si s ním prostřednictvím havraní pošty dopisoval princ Rhaegar, pravnuk Aegona V. Aemon si myslel, že by Rhaegar mohl být legendárním „Princem, který byl přislíben.“ Později se shodli na možnosti, že tímto Princem bude Rhaegarův syn Aegon.

Aemon_a_Jon_Marc_SimonettiKdyž Jon Sníh pomýšlel na útěk od Noční hlídky, aby se připojil k tažení Robba Starka na jih, prozradil mu Aemon, že on sám byl třikrát vystaven zkoušce věrnosti svému slibu a nejtěžší z nich byla ta třetí, kdy se dozvěděl o krutém zániku jeho rodu během Robertovy rebelie. Aemon tak užaslému Sněhovi odhalil z jakého rodu pochází. Když později lord velitel Jeor Mormont Jonovi prozradil další detaily z Aemonova života, bylo přitom vidět, že si starého mistra nesmírně váží. A Jon jeho názor plně sdílel. Když se Jon Sníh vrátil do Černého hradu z výpravy za Zdí zraněný šípem, Aemon ho úspěšně ošetřil navzdory své slepotě a třesoucím se rukám. Spolu s Donalem Noyem si vyslechli Jonovo varování o chystaném útoku divokých. Po Noyově smrti Jonovi poradil, že to on musí vést obranu oslabeného hradu. Později Aemon zasáhl v Jonův prospěch, když ho chtěli Janos Slynt a ser Alliser Thorne popravit za údajné zběhnutí od Noční hlídky k divokým. Po příjezdu Stannise Baratheona na Zeď vyslovil Aemon pochyby o prohlášení, že Stannis je znovuzrozený Azor Ahai – byť ne přímo před králem.

Poté, co byl Jon Sníh zvolen novým lordem velitelem Noční hlídky, rozhodl se poslat mistra Aemona lodí na jih do Starého města. Přesto, že dlouhá cesta byla pro tak starého muže příliš vyčerpávající. Aemon byl v té době považován za nejstaršího žijícího člověka v Západozemí. Jon se obával, že by rudá kněžka Melisandra z Ašaje mohla chtít starého mistra obětovat a upálit kvůli jeho královské krvi. Spolu s Aemonem odcestoval i jeho majordomus Samwell Tarly, aby se o něj cestou postaral a sám se v Citadele vyučil mistrem. Během pobytu v Braavosu se Aemon doslechl o Daenerys a jejích dracích. Nabyl přesvědčení, že se tenkrát s Rhaegarem spletli, a že právě Daenerys je oním znovuzrozeným hrdinou, který zachrání lidstvo před temnotou. Ale starý muž byl už na pokraji smrti a naléhal proto na Samwella, aby po příjezdu do Citadely přesvědčil tamní velmistry o nutnosti vyslat k Daenerys někoho, kdo jí pomůže na její cestě a vysvětlí její poslání.

Mistr Aemon zemřel na horečku během další plavby z Braavosu do Starého města v roce 300 Po dobytí ve věku 102 let.

 

 

zdroj: http://awoiaf.westeros.org/index.php/Maester_Aemon, obrázky: Amoka, Marc Simonetti