Aegon IV. Targaryen

V pořadí 11. král Západozemí z dynastie Targaryenů. Na trůn usedl po svém otci Viserysi II. a stal se jedním z nejhorších vládců Západozemí, což mu vyneslo přídomek Hanebný. Zplodil mnoho bastardů, z nichž některé na smrtelné posteli legitimizoval a tím položil základy k pozdější občanské válce. Vládl v letech 172 až 184 Po dobytí.

 

amoka_Aegon_IV_TargaryenAegon se narodil zřejmě někdy před rokem 139 Po dobytí jako nejstarší syn prince Viseryse. Byl ženatý se svou sestrou Naerys, ale jejich manželství nebylo šťastné. Po narození syna Daerona Naerys požádala o zproštění manželského slibu, aby se mohla stát septou, ale Aegon to nedovolil. Až o mnoho let později se jim narodila ještě dcera Daenerys (byla mladší než první syn jejího bratra Daerona). I když Aegon neměl svou sestru-manželku rád, nikdy se neodvážil jí nějak ublížit – zřejmě v obavě z jejich bratra Aemona Dračího rytíře.

Poté, co se Baelor I. stal králem, zrušil své manželství se svou sestrou Daenou a uvěznil ji i s ostatními sestrami v Panenské skrýši v Rudé baště, aby ho nesváděly k tělesnému pokušení. To Aegon s tím naopak neměl sebemenší problém a do své sestřenice Daeny se zakoukal. Při jedné příležitosti jí pomohl uprchnout a počali spolu dítě. Daena však odmítala prozradit jméno otce dítěte. Narodil se jí syn Daemon a Aegon sledoval, jak z něj vyrůstá skvělý bojovník. Když se Baelor vyhladověl k smrti při půstu a Viserys pak zemřel po roce vlády, stal se králem Aegon, čtvrtý svého jména.

V mládí byl Aegon velmi pohledný a ženy mu snadno podléhaly. Ale ke konci života byl tlustý a oteklý. Oči se mu téměř ztrácely v tučné tváři. Nohy měl příliš slabé, aby dokázaly unést jeho velké břicho. Měl malá a krutá ústa a nechal si růst husté vousy, aby zakryl tlustý krk a tučné tváře, ale ani to mu nepomohlo. S vousy býval také vyobrazen na mincích. Oblékal se do drahého hedvábí a saténu jasných barev, často nosil šperky a jiné doplňky ze zlata a drahých kamenů. Dal si zhotovit novou korunu – masivní a těžkou, z červeného zlata, která měla na každé špičce dračí hlavu s očima z drahokamů.

Do dějin Západozemí se zapsal jako jeden z nejhorších targaryenských králů, v historických textech označovaný přídomkem „Hanebný“ (pozn.: v Tanci s draky překládaný jako Nehodný). Byl to zhýralý a zkažený vládce, který dával průchod svým vášním a choutkám při každé příležitosti. Měl spoustu milenek a zplodil mnoho bastardů. Mezi jeho nejznámější milostnice patřily Falena Stokeworth, Merry Meg, Cassella Vaith, Bellegere Otherys (Černá perla Braavosu), Barba Bracken, Mylessa (Missy) Blackwood, Bethany Bracken, Jeyne Lothston, Serenei z Lysu. Údajně dostal každou ženu, kterou chtěl, ať už byla vdaná či svobodná. Lidé žertovali, že Aegon by mohl namísto „oheň a krev“ používat jako rodové heslo „umyjte ji a přiveďte mi ji do postele.“ Bez ohledů na svou manželku předváděl své milenky vcelku otevřeně celému dvoru. Při jedné ze svých cest po království navštívil hrad lorda Butterwella, kterému daroval dračí vejce poté, co údajně během jediné noci připravil o panenství tři jeho dcery. Když zjistil, že člen Královské gardy ser Terence Toyne má poměr s jednou z jeho milenek, nechal je oba popravit. Bratři sera Terence se chtěli pomstít a pokusili se krále zabít. Ale zabránil jim v tom Aegonův mladší bratr Aemon, v té době lord velitel Královské gardy, který při záchraně králova života sám zemřel. Když svého nemanželského syna Daemona ve věku 12 let pasoval na rytíře, daroval mu přitom slavný meč z valyrijské oceli jménem „Blackfyre“. A to přesto, že tento meč měl připadnout korunnímu princi Daeronovi, protože už od dob Aegona Dobyvatele ho vlastnili vždy jen targaryenští králové. Kvůli tomu se začalo šířit, že Aegon IV. tím označil bastarda Daemona za svého dědice.

Stejně jako jiní Targaryeni, chtěl i Aegon získat znovu pro svůj rod draky. Ale zatímco jeho předkové se draky snažili přivést k životu, Aegon se je pokusil sestavit ze dřeva a železa. Ale tento nápad selhal, když vyrobení draci shořeli během dobývání Dorne.

Protože někteří z jeho bastardů měli matky ze šlechtických rodů, přezdívalo se jim „Urození bastardi“. V současné době jsou známi pouze čtyři z nich:

Těsně před smrtí Aegon tyto bastardy legitimizoval a v pořadí nástupnictví je zařadil hned za svého prvorozeného syna Daerona. Tím položil základ k pozdější rebelii, která málem zničila království. Několik let po Aegonově smrti totiž Daemon Blackfyre povstal proti svému bratrovi a pokusil se získat trůn. Odkazoval přitom na pomluvy, že Daeron je ve skutečnosti synem Aemona Dračího rytíře, které kolovaly kvůli blízkému vztahu královny Naerys a prince Aemona. Blackfyre byl sice poražen a zabit, ale jeho potomci působili Targaryenům potíže ještě několik desetiletí. Další z jeho bastardů – dcera, kterou měl s Bellegere Otherys – se stala Černou perlou Braavosu po své matce, stejně jako se jí později staly i její dcera a vnučka (pozn.: Černá perla = nejslavnější kurtizána).

Po smrti Aegona IV. usedl na trůn jeho prvorozený syn Daeron II.

 

 

zdroj: http://awoiaf.westeros.org/index.php/Aegon_IV_Targaryen, obrázek: Amoka