Sranda topič

upraveno 29. srpna 2017 v Rozličný pokec
Videa, Audia, Obrázky, vtipy atd co vás pobaví...

Prosíme, nevkládejte obrázky, videa, ani cokoliv dalšího, co nějak souvisí se seriálem, nebo z něj vychází. Pro takové účely je v kategorii Seriál vhodná třeba tato diskuze.

A já začnu tím jak se vyznamenala slovenská televize :-D
13567349

Komentáře

 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 29. dubna 2011
  Nevada: Abych se přiznal, tak uprostřed čtení tohoto vtípku jsem se na chvilku pozastavil, a přemýšlel jsem, u kterého kámoše bych mohl sehnat trochu brzdové kapaliny :D

  Mimochodem, nevíte na které TV stanici budou vysílat přímí přenos z té svatební noci století?
 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 29. dubna 2011
  25 Příznaků dospěloti 1. Za oknem máš několik květináčů s kytkama a přitom se žádná z nich nedá kouřit. 2. Sex v úzké posteli pro jednoho už nepřichází v úvahu. 3. V ledničce máš víc jídla než piva. 4. Šest hodin ráno už není doba na chození do postele, ale naopak na vstávání. 5. Tvoji oblíbenou písničku už hrají jen ve výtahu. 6. V televizi sleduješ hlavně předpovědi počasí. 7. Tví kamarádi se už žení a rozvádějí, místo aby si někoho narazili anebo ho nechali plavat. 8. Tvoje dovolená se smrskla ze sto třiceti dní na čtrnáct. 9. Nevystačíš už s džínama a svetrem, když se chceš ohodit. 10. Jsi to ty, kdo volá policii, protože ti zatraceni spratci odvedle odmítají ztlumit stereo. 11. Starší příbuzní už vykládají v tvé přítomnosti sprosté vtipy. 12. Nevíš, v kolik zavírá Kenvelo. 13. Platíš míň za pojištění auta, zato na půjčku na auto splácíš víc. 14. Když spíš na gauči, jsi ráno celý rozlámaný. 15. Svého psa krmíš podle zásad zdravé výživy a ne zbytky od McDonalda. 16. Odpoledne si už nedáváš šlofíka. 17. Večeře a potom kino už pro tebe nejsou začátek rande, ale celé rande. 18. Půlka smaženého kuřete ve tři ráno ti neuklidní žaludek, ale naopak vyvolá žlučníkový záchvat. 19. Do drogerie už nechodíš pro kondomy a testy na těhotenství, ale pro prášky na bolení hlavy a anacid na žaludek. 20. Flaška vína za tři pětky už nepatří mezi fajnový pití. 21. Snídáš ráno. 22. Místo "Už nikdy nebudu tak strašně moc pít," říkáš "Už nemůžu pít jako dřív". 23. Devadesát procent času, který strávíš u počítače, je skutečná práce. 24. Nepiješ doma ještě před odchodem do hospody jen proto, abys ušetřil. 25. Se zakaboněnou tváří čteš celý seznam a marně hledáš jediný bod, který se na tebe nevztahuje.
 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 29. dubna 2011
  mimochodom, Takto vypadá standardní hasičská akce: "pravidlo 43.: Prosím udržujte oheň do doby než dorazí odborná pomoc"
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 29. dubna 2011
  A na závěr dne jedna delší vědecká teorie.

  Vědecký fekalismus
  = vědecký světový názor, který lze postulovat větou:
  "Všechno stojí za hovno."
  Fekalismus jako světový názor existoval prokazatelně již dříve, ale lide si jeho působení neuvědomovali. Lide tehdy pouze podvědomě tušili, že leccos stojí za hovno. Pokrok se projevil zcela zákonitě i v této oblasti, takže se dnes lidstvo dopracovalo až k názoru, že za hovno stojí naprosto všechno. Jednotliví fekalisté však toto tvrzení vykládali nejednotně, a tak nedovedli ještě zdůvodnit např. takový fakt, že i samo zdůvodnění stojí vždy za hovno. Toto období se nazývá obdobím prefekalismu. Později přichází období tzv. neofekalismu, které hlásalo, že všechno nestojí dokonce ani za hovno. Tato období omylu máme již naštěstí za sebou. Dnes již víme, že platnost základního tvrzení fekalismu nemůže, a ani nesmí být nikdy podrobována revizi. Zkoumáme-li podrobně vývoj z hlediska historického fekalismu, pak lze v posledních desetiletích vymezit 6 historických období:
  1) Jeden sral na všechny. Toto období se překrývá s kultem fekální osobnosti a proto skončilo zcela nenávratně. Děj probíhal postupně, tak jak rostla účast na řízení.
  2) Všichni srali na jednoho. Toto období vyvstalo zákonitě z 1., ale je již také překonáno. Historický zánik tohoto období se zcela kryje se zánikem individua, na něž byla tato činnost zaměřena. Postupným vyhledáváním těch náhradních jedinců se přešlo do dalšího stádia.
  3) Vše stojí za hovno. Toto období dosud trvá i když rozvinutá fekalistická společnost již mnohde - zatím jen experimentálně - vstupuje do dalšího období.
  4) Nebude na co srat.
  5) Nebude co srat.
  6) Nebude čím srat.
  Poslední fáze se očekává již v blízké budoucnosti, takže obě mezifáze mnohdy ani nepostřehneme. Někteří revizionisté tvrdí, že vzhledem k prudkému vývoji může lidstvo období cílové fáze prosrat, takže bychom se ocitli v tzv. období postfekálním. Klasikové věd fekálních však dali podobným snahám jasnou a přesvědčivou odpověď.

  Teorie vědeckého fekalismu:
  I když vědecký fekalismus vychází z racionálního jádra, jsou postulovány některé teorie. Vědecky fekalismus se opírá především o teorii průseru. Základní je axiom, ze vše stoji za hovno. Utopisti fekalisté tento axiom pouze předpokládají, revizionisté jej chtějí naopak dokazovat. Jedině správný je však materialisticky přístup, který zkoumá hmotu a prostor. Soustavným studiem bylo prokázáno, že hmota i prostor jsou vyplněny průserem naprosto spojitě a rovnoměrně. Byly prozkoumány pouze závislosti na teplotě a tlaku (např. v době kvasu a varu hustota průseru roste). Základní částicí, která je obsazena v každém atomu hmoty je průseron. Hmota je nezničitelná => i další postulát: Průser je nezničitelný a nezadržitelný, proniká veškerou hmotou. Postupně bylo zjištěno, že proniká i velmi silnými skupinami ekonomů. Při mnoha pokusech o zadržení průseru těmito skupinami došlo vždy k žalostnému krachu => další postulát:
  Průser je permanentní.

  Fyzikálně lze průser vyjádřit dvěma způsoby:
  a) jako průserový potenciál
  b) jako tok průseru.

  a) Pohybuje-li se průser prostorem, vytváří kolem sebe průserové pole, jehož intenzita je dána hodnotami derivace bordelu podle blbosti. Jednotkou blbosti v SI je 1 mezinárodní blb. Je to takové množství blbosti, které je obsazeno ve výroku: Žijeme lépe a radostněji. V praxi je tato jednotka příliš veliká, a proto SI připouštějí i použití zlomku piko, mikro, mili, zejména oblíbena je jendotka siliblb. Bordel měříme v jednotkách 1 prdel. Prdel je takové množství bordelu, které získáme když je osoba nabita blbosti jednoho mezinárodního blba za hodinu vyvine činorodou práci v podmínkách přátelství a vzájemného porozumění při teplotě 20 stupňů C a tlaku 1066 hektopaskalů.
  b) Matematicky je definována křivka sitoid. Podle této křivky se šíří průser optimálně do prostoru tak, aby v čase co nejkratším zachvátil co nejvíce lidi. Rychlost šíření průseru tak může dosáhnout velmi vysokých hodnot a blíží se často až rychlosti světla. Např. z praxe pozorujeme, ze posvítíme-li si na něco, vznikne průser takřka okamžitě. Je-li organizace sestavena tak, ze při sebemenším průseru jsou zachváceni všichni její členové, nazývá se taková organizace optimálně, neboli sitoidne organizována. Po absorbování takového průseru se organizace přeorganizuje = sitoidne organizovaný systém je stabilní.

  Zákony vědeckého fekalismu

  1) Zákon zrychleni průseru
  Zrychleni je přímo úměrné počátečnímu množství blbosti, která průser vyvolala. Pohybuje-li se prostorem, který je nabit průserem (podle 1. postulátu vždy) alespoň 1 pikoblb (tzv. kritické množství blbosti) nastává zrychleni. Toto zrychleni může dynamicky přejít po sitoidu i do jiných oblastí a proto je vhodné zamezit pohybu blba v teritoriu. Praktické využití zákona zrychleni průseru spočívá v tom, že se omezuje pohyb blba, k čemuž se používá zpráv a
  jiných písemností, zapojováním do jednání, ...
  2) Zákon přenosu nasranosti
  Přenos nasranosti nastává vždy, setkají-li se dvě osoby nasrané alespoň trochu. Byla-li osoba A nasraná na potenciál Pa a osoba B nasraná na potenciál Pb, pak po rozchodu jsou tyto osoby nasrány novými potenciály Pa' a Pb'.
  Platí:
  Pa'=[(Pa+Pb)/2]-Pa Pb'=[(Pa+Pb)/2]+Pb
  Slovy: Potkají=li se v prostoru dvě osoby mírně nasrané, pak se rozcházejí ještě nasranější.
  => Je-li před setkáním první osoba nasraná a druha osoba nikoli, po setkání je první ještě nasranější a to, oč méně byla nasraná druhá. Tato je nasraná průměrně.

  Další bádání v souvislosti s ostatními disciplínami

  V poslední době se badatelé zabývají problematikou souvislosti mezi průserem a srandou. Jejich práce byla korunována úspěchem. Bádáním byla objevena částice průseron, která se nazývá srandon. Rovněž bylo zjištěno, že při práci některých osob se kumulují a uchovávají částice zvané bordelony, což je elementární částice bordelu. Tyto jsou energeticky poměrně stabilní, neboť v nich převládají průserony+. Při nadměrném růstu bordelu se však bordelony začnou chovat neklidně, obdobně jako jaderna třaskavina. Dosáhne-li pak bordel svého kritického množství, pak stačí aby 1 pikoblb vyzářil jeden +průseron a dojde k explozi - řetězová reakce. Při ní se průserony šíří rychlostí světla a jejich hmota roste zcela shodně s Einsteinovou teorií. Zároveň jsou ve velkých kvantech uvolňovány srandony. Tím dochází k jevu, Který v literatuře známe pod názvem chacha fenomén. Vznikne-li explozí bordelu na jednom místě průser, na druhém potom z toho mají srandu. Závislost je ovšem zvratná, takže ti, kteří měli srandu, mají z toho zákonitě průser.

  Závěr
  Vcelku lze říci, že množství průseru ve vesmíru stoupá. není možno předpokládat kvalitativní posun od průseronu směrem ke srandonům, neboť srandony vyžadují ke své existenci vždy přiměřené množství průseronů, které vyvolávají pole požadované intenzity. Jsou sice prováděny pokusy, při nichž jsou průserony hromaděny uměle a má se dokázat hypotéza, že nad určitou mezí celé kvantum průseronů přechází ve srandony. Tyto pokusy zatím nejsou dostatečně průkazné, neboť v kritickém okamžiku dochází k novému sitoidnimu přeskupení. Vědečtí fekalisté se zabývají výhradně vědeckým bádáním. Zda budou výsledky aplikovány v praxi není podstatné. proto není vhodné, aby byla zakládána vlastni strana, jejichž členové by prosazovali své učení. Ze základní poučky fekalismu:
  Zač by taková strana stála?
 • NevadaNevada Co všechno neudělám pro lásku...
  upraveno 29. dubna 2011
  U soudu: "Babičko, tak nám povězte, jak se to všechno seběhlo?"
  Babička: "No, jdu takhle parkem, sluníčko krásně svítilo a hřálo tak jsem se osadila a lavičku. Po chvilce šel kolem mladík, takový pohledný, a sedl si ke mně. Po minutě se přisunul blíž a vzal mne kolem ramen."
  Žalobce: "Bylo vám to nějak nepříjemné?"
  Babička: "Ne, vzpomínala jsem, jak to bylo krásné, když jsem ještě byla mladá."
  Soudce: "A co následovalo dál?"
  Babička: "Potom mi začal jednou rukou rozepínat halenku, a když jsem se nebránila, tak mi druhou začal sunout pod sukni
  ke kalhotkám. Když už se mně tam málem dotknul, pustil mne a zakřičel: Aprííl!'
  Tak jsem ho zabila, hajzla jednoho!!!"
 • NevadaNevada Co všechno neudělám pro lásku...
  upraveno 29. dubna 2011
  A jeden nekorektní na dobrou noc :)

  Jede autobus plný cigánů na exkurzi do Osvětimi.
  Na vrátnici se řidič, který je velmi nastydlý a nemůže skoro mluvit, vykloní z okýnka a řekne vrátnému šeptem:
  "Vezu plnej autobus cigánů".
  Vrátný mu odpoví rovněž šeptem:
  "Já bych vám moc rád pomohl, ale tady už to skončilo."
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 29. dubna 2011
  Jo, teď se mi bude lépe usínat :)
 • upraveno 30. dubna 2011
  pár známých tváří Klaus
  Zeman
  Gott
 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 2. května 2011
  Khal Usáma je mrtví. Historicky nejlepší hráč na schovku (2001 - 2011)
 • upraveno 2. května 2011
  Otázka zní. Jak moc se ve skutečnosti hledající snažili ho najít...
 • upraveno 2. května 2011
  Montezuma: Aspon, ze ten bod 25. me rozesmal:) Jinak je to smutny cteni:)
 • upraveno 2. května 2011
  Je to sice smutná zpráva pro Usámu, ale dobrá pro všechny ty ryby, co se teď můžou popást na jeho mrtvole.
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 2. května 2011
  Otázka zní. Jak moc se ve skutečnosti hledající snažili ho najít...
  Myslíš, že to byl takovej Goldstein?
 • upraveno 2. května 2011
  Pochybujem, že vôbec existoval ako skutočná osoba a skutočná hrozba.
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 2. května 2011
  Copak jako skutečná osoba. Spíš jeho reálnej vliv na řízení akcí byl podle mě minimální až žádnej. Dneska to čemu řaj Al-Kajdá totiž nefunguje na pyramidovym principu (hierarchie), ale na nezávislejch buňkách na stejný úrovni.
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 2. května 2011
  Blbý je, že sami Američani k podobnejm spekulacím dost přispívaj podivnejma krokama. Jako proč byl cíl akce zabít, ne zajmout a postavit před soud, proč jeho tělo hodili někde do moře a podobně. Tim jenom nahrávaj podobnejm spekulacím.
 • NevadaNevada Co všechno neudělám pro lásku...
  upraveno 2. května 2011
  Likvidační akci chápu. Co s ním? Vystavit se riziku že se ho pokusí osvobodit, že budou extrémisté útočit ve velkém? Navíc by existovalo určité riziko, že by mu účast na 11. září neprokázali a nemohli by ho odsoudit k smrti nebo doživotí. A o nákladech na takový proces nemluvě. Okamžité zastřelení bylo nejlepší volbou.
  To s tím pohřbením do moře chápu. Není hrob, není poutní místo. Ale souhlasím, že to zbytečně uspěchali.
 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 2. května 2011
  Měly ho vláčet ulicemi New Yorku. Veřejně ho zesměšnit. Potom slavnostně na místě bývalého WTC rozčtvrtit a každý kousek poslat do jednoho koutu hrdých Spojených Států Amerických. A jeho nekřesťanskou hlavu spolčenou s ďáblem nabodnout na špičku Sochy svobody.
 • upraveno 2. května 2011
  Jo určitě to mohli udělat líp
  No nic zpátky k veselejším věcem :-)
  Manžel vleze do postele a zašeptá něžně a vášnivě do ucha své manželky: "jsem bez trenek. " A žena mu odpoví: "Nech mě spát... zítra ti jedny vyperu."
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 2. května 2011
  Nevada: Dokonce i náckové byli postavený před soud. Jako člověk vychovanej ve světě, kde je povinnost soudního procesu, nemůžu něco takovýho nikdy schválit. Nikdy nesmí nikdo stát nad zákonem, nikdy nesmí mít nikdo právo říkat, že zrovna v tom a v tom případě (samozřejmě ve "veřejném zájmu") právo neužijeme.
 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 3. května 2011
  "Winter is Back!" Tady na Trutnovsku hustě sněží :D
 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 3. května 2011
  Bylo brzké ráno – třetí máj –
  raní máj – byl sněhu čas.
  Hrdličky zahnal bez lásce chlad,
  kde ledově zaváněl háj.
  O lásce šeptal už jen tichý mech;
  květoucí strom srazil váhou sníh,
  svou kletbu slavík Skadi pěl,
  růžinu chladil mraziví dech.
 • upraveno 3. května 2011
  Rozhodně jeho vražda (Usámi) nebyla žádná správná a dobrá věc. Prospěje možná některým politikům USA. Věřím například, že Obama i jiní teď získali hodně plusových bodů. Ale že by snížila riziko terorismu? Tak to tedy určitě ne. Spíš naopak. U proti západu smýšlejících šéfů teroristických buněk to povede jen k dalším záminkám útoků. Neříkám, že eliminace Ládina nebyla žádoucí, ale tady ten způsob neschvaluji. Věřím, že zatknout ho a postavit před soud by bylo prospěšnější. Rozhodně by nevzniklo podhoubí pro růst různých konspiračních teorií.
 • upraveno 3. května 2011
  Chmur: No souhlasím s Nevadou! Co s teroristama? S těma se nevyjednává... Nemělo by se pořád brát na lehkou váhu, že oni nevedou konvenční válku... útočej na na civilisty(cíleně), což je v západní kultuře docela hnus... Proces by jen přinesl spousty sympatizantů a Ládin, vědom si toho že má sečtený, by ze sebe udělal Mučedníka.
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 3. května 2011
  Amaroun: Tady nejde o vyjednávání, ale o souzení. A trest nemůže stanovit prezident, ba ani americký. Sympatyzanty z řad fanatiků můžeš udělat tak jako tak, naopak protože k procesu nedošlo a mrtvolu žerou někde ryby, jen to posílí to, že vlastně není mrtvý a stane se z něj skutečná chiméra, jen těch následovníků, provolávačů, že vstal z mrtvých apod. - to riziko je naopak mnohem větší. Opakuju: nelze někoho zavraždit jen tak bez soudu, kdy o tom rozhoduje jediná osoba. To by potom bylo možný prohlásit za nepřítele každýho a každýho odstranit. Stejně tak jako není možný někoho držet deset let ve vězení bez sdělení obvinění a bez trestu jen na základě doměnek nebo prostě toho, že se ti ten člověk nelíbí. K tomu doporučuju třeba dokument Taxi to the Dark Side.

  Ale dost OT zrovna v týhle diskusi.
 • MonteKarstarkMonteKarstark The Sun of Winter
  upraveno 3. května 2011
  Co když v tom moři zmutuje a vrátí se ještě silnější?
 • flanker.27flanker.27 Příslušník pražské hospody :)
  upraveno 3. května 2011
  Co je mrtvé, nemůže nikdy zemřít?
 • upraveno 3. května 2011
  Takovej superterorista Usáma? Batman by si s ním ale poradil, nicméně zajímavý námět na komiks, i když v USA lehce kontroverzní. :-D
 • upraveno 4. května 2011
  Vy jste takovy filmovy znalci... odkud mohu znat tuhle znelku?


  A "Goodbey, Lenin" jsem nevidel, ale nevim, kde jinde jsem ji slysel. Jasne, ze je tu podobnost s Amelie, ale tu bych nezminoval. Ten soundtrack mam naposlouchany dost, abych dokazal rozlisit skladby.
Abys mohl komentovat, musíš se přihlásit nebo zaregistrovat.