Střet králů

Druhá část ságy ledu ohně.

Anotace

George R. R. Martin, spisovatel nepřekonatelné vize, síly a imaginace, vytvořil stěžejní dílo fantastické fikce. Ve druhém díle své epické ságy Píseň ledu a ohně opět potvrzuje kvality mistra a vypravěce, čímž nasazuje laťku, podle které budou v následujících letech hodnocena všechna další díla.

Čas zešílel. Deset let dlouhé léto pokoje a hojnosti se blíží ke konci, a jako zuřivá bestie se neodvratně blíží krutá, mrazivá zima. Dva mocní muži, král Robert Baratheon a lord Eddard Stark, kteří třímali žezlo moci v časech nuceného míru, jsou mrtví.

Zatímco oblohu protíná znamení zkázy, kometa barvy krve a plamene, o moc nad rozdělenou říší bojuje šest frakcí. Eddardův syn Robb byl korunován králem severu. Na jihu vládne domnělý následník trůnu Joffrey Baratheon, oběť intrik dvořanů v Králově přístavišti. O trůn usilují také dva Robertovi bratři. A ke starému způsobu dobývání se rovněž vrací v nemilost upadlý rod Železných mužů. V bitvě o světadíl riskuje svou existenci také exilová kreálovna, Matka draků. A na severu se muži Noční hlídky vydávají do krutých končin za Zeď, aby se vypořádali s divokými a Jinými, co tam přebývají.

Na pozadí krvesmilstva a bratrovraždy, alchymie a válek lze cenu slávy měřit jen krví. A chuť vítězství mohou poznat jen muži a ženy z té nejtvrdší oceli a s tím nejtvrdším srdcem. Protože, když se střetnou králové, chvěje se celá říše.