Povídka č. 9 (17. kolo)

Když Píseň, tak píseň

Rytířska

Jede, jede pan Eddard

jede, jede Stark,

jede, jede celé jeho rytířstvo.

Čeho žádá pan Eddard, čeho žádá Stark

čeho žádá celé jeho rytířstvo?

Lyannu, sestru jasnou, jako ruže krásnou.

Toho žádá celé jeho rytířstvo.

My vám ji nedáme, své přísahy máme,

ať odjede celé vaše rytířstvo!

Jede, jede pan Eddard

jede, jede Stark,

jede, jede celé jeho rytířstvo.

Čeho žádá pan Eddard, čeho žádá Stark,

čeho žádá celé jeho rytířstvo?

Lyannu, sestru jasnou, jako ruže krásnou.

Toho žádá celé jeho rytířstvo.

My vám ji už dáme, své skony máme,

vemte si ji, celé vaše rytířstvo!

Nebo to, co zbylo z něj.

Námořnická

Na lodi v Úzkem moři

jeden starý pašerák žil.

A cibuli a cibuli a cibuli

tam schovával,

když k Bouřnému konci plaval.

Pan, co s právem v srdci čekával.

uviděl pašeráka.

A povídá a povídá a povídá:

Pašeráku náš,

mizernou práci tady máš.

Pašerák na to odpoví:

Vzácný pane, to se ví.

Kdybych já moh, tak jako pán,

spravedlnosti se dočkat,

neživil bych se jako pašerák.

Od tohohle dočkal se.

Cihlová

Zeď nám spadla.

Zeď nám spadla.

Kdopak nám ji postaví?

Starý Medvěd není doma

a mladý Jon nic neumí.

Zavoláme na Eddíčka,

ten má velké neštěstí.

Vzdechne dvakrát,

vzdechne třikrát

a Roh zimy vše vyřeší.

Jednou provždy.