Letopisy Západozemí

Chronologie událostí v Západozemí od Úsvitu věků po počátek Písně ledu a ohně. Všechny letopočty jsou datovány k příchodu Aegona Dobyvatele v roce 1.

 

Úsvit věků, Věk hrdinů, Valyrie

 

Úsvit věků – před -12.000

Za Úsvitu věků bylo Západozemí osídleno záhadnými Dětmi lesa a možná i obry z dálného severu.

asi -12.000

První lidé přišli do Západozemí z východního kontinentu přes Zlomenou paži v Dorne, v době, kdy ještě nebyla zlomena. Přijeli na koních s bronzovými meči a s velkými štíty potaženými kůží. Po několika letech bojů uzavřeli s Dětmi lesa Smlouvu na Ostrově tváří, která přinesla na více jak čtyři tisíce let mír. První lidé přijali bohy Dětí, bezejmenné bohy lesa. Kailinská držba byla vystavěna asi 10.000 let před Aegonovým příchodem.

Věk hrdinů, Dlouhá noc – asi -8.000

V časech strašlivé zimy se zdálo, že to jsou pro obyvatele Západozemí poslední dny; potomci démonů, nazývaní Jiní, přišli ze severu a téměř vyvraždili Západozemí. Jiní byli nakonec poraženi a zahnáni zpátky daleko na sever v Bitvě o úsvit aliancí Prvních lidí a Dětí lesa s pomocí obsidiánových zbraní. Alianci vedl velký hrdina, podle legendy z východu nazývaný “Azor Ahai”, který používal obrovský planoucí meč, zvaný Světlonoš.

V těchto letech byla postavena Zeď, ohromné opevnění na severu, na ochranu lidí před hrozbou z dálného severu. Byla vytvořena Noční hlídka, bratři v přísaze, kteří Zeď střeží. Konstruktér Zdi, Bran Stavitel, posléze vybudoval Zimohrad (Winterfell) a stal se prvním Králem severu. Dle pověstí byl v těchto dobách také vystavěn hrad v Bouřlivém konci na jihu, který pomáhal zbudovat chlapec, ze kterého vyrostl Bran Stavitel, podle jiných legend tento hrad pomáhaly vystavět Děti lesa svými kouzly.

asi po -8.000

Třináctý lord velitel Noční hlídky byl sveden neživou ženou zpoza Zdi a ustanovil se Nočním králem s Hlídkou, jakožto vlastní armádou, kterou si podmanil kouzly. Starkové ze Zimohradu a Král za Zdí, Joramun, spojili síly, aby porazili Nočního krále a obnovili Hlídku. Byl to pravděpodobně ten samý Joramun, který našel Roh zimy, o kterém se říká, že probouzí obry ze země.

asi -6.000

Sedm svatých se objevilo na kopci Andalů na východním kontinentu a pravděpodobně ztělesňují Nejvyššího. Lidé z kopce je začali uctívat. Andalové posléze přepadli Západozemí, s ocelovými zbraněmi a s novou vírou v Sedm. Bojovali s Prvními lidmi i s Dětmi lesa, aby nakonec dobyli vše na jih od Zdi. Po staletích bojů Andalové ustanovili šest království na jihu, zatímco sever zůstal v rukou Prvních lidí, a to až po Kailinskou držbu, která musela odolávat mnoha pokusům o dobytí, aby se následně stala bránou mezi severem a jihem.

asi -5.000

Pastýři z Valyrie na východě objevili draky hnízdící ve Čtrnácti ohních (Fourteen Fires), obrovském řetězci vulkánů táhnoucích se napříč Valyrijským poloostrovem. Valyrijci zkrotili draky pomocí magie a založili tak velkou říši – byla ustanovena Valyrijská svobodná država. Pětkrát museli válčit s Ghisem, než bylo toto impérium definitivně poraženo a po poslední válce zničeno. Valyrie tak rozšířila svůj vliv na města v Zálivu otrokářů.

asi -1.700

V Dorne vykovali velký a mocný meč z kovu ze spadeného meteoritu. Meč nazvaný Úsvit se stal největším dědictvím rodu Dayneů. Jejich hrad Hvězdopad byl pojmenován podle této události.

asi -700

Valyrijci zničili město Arnar, které se odmítlo vzdát. Nymeria, válečnická královna jednoho z  Rhoynských městských států, evakuovala svůj lid na deseti tisících lodí přes Úzké moře do Dorne. Nymeria zde sňatkem zpečetila spojenectví s lordem Morsem Martellem ze Slunečního oštěpu a silou sjednotili rozdrobený poloostrov do jednoho království pod vládou rodu Martellů. Hlavním městem byl ustanoven Sluneční oštěp. Dornové přebrali mnoho rhoynských zvyklostí, mezi jinými i titul „princ“ namísto obvyklého “král” pro vládce Dorne a dědické právo pro nejstaršího potomka bez ohledu na jeho pohlaví. Sjednocení Dorne vedlo ke konfliktům se sousedními královstvími Roviny a Bouřlivými krajinami, které se v různé intenzitě táhly po celá staletí.

asi -500

Valyrijci dobyli většinu území, které dnes tvoří jih Svobodných měst. Náboženská sekta Měsíční pěvci odvedla tisíce uprchlíků na sever do vzdálené laguny chráněné horami a mlhou, a tam založili Tajné město Braavos. Později postavili ohromnou sochu – Titána z Braavosu, která dodnes slouží také jako opevnění.

asi -200

Valyrijci obsadili ostrov v Černovodém zálivu na východě Západozemí a nazvali ho Dračí kámen. Kontrolu nad ostrovem přebral šlechtický rod Targaryenů.

asi -100

Zkáza Valyrie: Povaha Zkázy je nejasná krom toho, že se probudila silná sopečná aktivita. Valyrijský poloostrov je rozbit a město Valyrie zpustošeno, ale ne úplně zničeno. Valyrijští draci prakticky vymřeli.Valyrijská říše se rozpadla. Západní pobřežní města se osamostatnila pod jménem Svobodná města. Braavos se odhaluje ostatním městům a posléze se díky silnému loďstvu a ekonomické síle stává nejsilnějším z nich. Města v Zálivu otrokářů opět získala nezávislost, ačkoli Ghiskarci na jihu opět sílí. Váleční nomádi z rozlehlých východních plání se s pádem Valyrie osmělili a jejich nejsilnější kmen – Dothrakové – začal podnikat nájezdy na okolní krajiny. Targaryeni zůstali v bezpečí Dračího kamene, v držení mají pravděpodobně poslední tři draky západního světa.

 

1-278 Vláda Targaryenů

 

1 Po Aegonově příchodu – Válka Dobyvatele

Dvě století po Zkáze Valyrie Aegon Targaryen přepadl, podmanil si a sjednotil Západozemí pod vlastním praporcem a vybudoval nové hlavní město, Královo přístaviště. Nebyl schopen dobýt Dorne a tak mu ponechal jeho svrchovanost. Aegon I. Dobyvatel porazil krále Lorena ze Skály a krále Merna z Roviny s pomocí draků Baleriona, Meraxe a Vhaghara. Po porážce Bouřlivého krále Argilaca Zpupného a smrti posledního krále Roviny ustanovil Aegon nové správce jednotlivých částí království. Orys Baratheon, jeho nevlastní bratr, získal Bouřlivý konec a stal se pánem Bouřlivých krajin. Vysoká zahrada a správa Roviny byla svěřena lordu Harlenu Tyrellovi, který se stal i Strážem jihu. Edmyn Tully z Řekotočí byl jmenován lordem Říčních krajin. Vickon Greyjoy ze Štítu se stal lordem Železných ostrovů. Torrhen Stark, král, který poklekl, byl jmenován lordem Zimohradu a Strážcem severu. Lannisterové zůstali správci oblasti svého bývalého království s titulem Strážce západu. Dosud královský rod Arrynů byl jmenován Obránci Údolí a Strážcem východu. Aegon se oženil se svými sestrami Visenyou a Rhaenys, aby zachoval pokrevní linii. Byla ustanovena Královská garda.

37

Zemřel Aegon Dobyvatel.
Po Aegonově smrti se proti Targaryenům vzbouřili Věrní ze Sedmi – tvoření dvěma církevními ozbrojenými řády, zvanými Válečníkovi synové a Nuzní druhové. Král Aenys jmenoval svého bratra Maegora pobočníkem a pověřil ho, aby se se vzpourou vypořádal. Maegor na vzpouru odpověděl silou a brutalitou, která mu vynesla přízvisko Krutý.

42

Zemřel král Aenys a jeho bratr Maegor Krutý si přivlastnil korunu.

48
Král Maegor Krutý byl zavražděn přímo na Železném trůnu.
Nový král Jaehaerys, syn Aenyse, ukončil vzpouru diplomatickými kroky. Slíbil rebelům amnestii, pokud budou Věrní rozpuštěni. Vzbouřenci souhlasili. Jaehaerys byl od té doby nazýván “Smírce”. Za jeho více než padesátileté vlády království prosperovalo.

129-131

Tanec draků, první významnější občanská válka v Západozemí. Mezi Aegonem II. Targaryenem a jeho starší sestrou Rhaenyrou se rozhořel spor o Železný trůn. Většina z vedlejších větví rodu Targaryenů během války vymřela a mnoho jejich draků zahynulo. Po Rhaenyřině smrti však její stoupenci bojovali dál za nárok jejího syna Aegona III. Když Aegon II. umírá bez mužského potomka, válka končí a Aegon III. je korunován králem.

asi 140

Za vlády Aegona III. uhynul poslední targaryenský drak a tak se Aegonovi III. začalo říkat “Drakozhouba”. Po drakovi zbylo několik nevylíhlých vajec, které byly později zničeny nebo ztraceny.

157-161

Vláda krále Daerona I., chlapeckého krále, který dobyl Dorne, ale nedokázal ho udržet a přišel přitom o šedesát tisíc mužů. Daeronův bratr a nástupce Baelor prošel bosý Kostěnou cestou, aby s Dorne uzavřel příměří a zachránil svého bratrance Aemona Dračího rytíře z hadí jámy.

161-171

Vláda Baelora Požehnaného (zvaný též Milovaný nebo Zmatený), septona a krále. Baelor vybudoval Velké septum v Králově přístavišti, které je později nazváno Velké Baelorovo septum. Baelor zavřel své sestry v Panenské skrýši Rudé bašty, aby ho pohled na ně nesváděl k tělesné žádostivosti. Navzdory tomu měla jeho sestra a manželka Daena Vzdorná poměr s jejich bratrancem Aegonem (pozdější král Aegon IV.), ze kterého se narodil Daemon Blackfyre (Černoheň/Černožár).

asi 170

Byli oddáni princ Daeron, syn Aegona IV. a princezna Myriah Martell z Dorne. Narodil se jim první syn, princ Baelor (později zvaný Kopílam).
Princ Aemon Dračí rytíř, člen Královské gardy, se jako tajemný „Rytíř slz“ stal turnajovým šampiónem a jmenoval královnou krásy a lásky svou sestru, královnu Naerys. Aemon byl údajně jejím milencem.

171

Zemřel král Baelor Požehnaný, na trůn nastoupil jeho strýc Viserys II., který byl 14 let pobočníkem obou předchozích králů. Vládl přes rok. Po něm nastoupil na trůn jeho syn, Aegon IV.

172-184

Vláda Aegona IV. Hanebného (též Nehodného). Na smrtelném loži legitimizoval své bastardy; Daemona „Černohně (též Černožár – Blackfyre)“, Aegora “Hořkoocel (Bittersteel)” Řeku, Bryndena “Krvavohavrana (Bloodraven)” Řeku a Shieru Seastar. Po něm usedl na trůn jeho syn Daeron (II.).

184-209

Vládl Daeron II., zvaný Dobrý, ale jeho právoplatnost byla zpochybňována vzhledem k blízkému vztahu jeho matky královny Naerys k Aemonu Dračímu rytíři.

191

Narodil se Daeron Targaryen, syn prince Maekara, nejstarší bratr mistra Aemona a Egga (pozdějšího krále Aegona V., známého z povídek o Dunkovi a Eggovi).

192

Narodil se Aerion Targaryen, zvaný Jasný plamen, druhý syn prince Maekara.

195-196

Černohňova rebelie, druhá občanská válka mezi Targaryeny. Vzpoura vyvrcholila bitvou na Rudé louce (/Rudotrávném poli, Redgrass Field). Daemon Černoheň byl zabit svým nevlastním bratrem Bryndenem Krvavohavranem, ale několik jeho synů uprchlo do Svobodných měst spolu s Aegorem Hořkoocelí.

197

Dorne se formálně připojilo k Sedmi královstvím svatbou sestry Daerona II. Daenerys a prince Morana Martella.

198

Narodil se Aemon Targaryen, třetí syn prince Maekara. Aemon později odešel na vlastní žádost studovat do Citadely na mistra.

201

Narodil se Aegon Targaryen, čtvrtý a nejmladší syn prince Maekara, pozdější král Aegon V. Jeho příhody z mládí, kdy sloužil jako panoš potulného rytíře, zachycují povídky o Dunkovi a Eggovi.

208

Narodil se lord Walder Frey.

Zemřel korunní princ Baelor Targaryen, zvaný Kopílam.

V této době se odehrávají události zachycené v povídce Potulný rytíř. Princ Baelor “Kopílam” Targaryen, dědic trůnu, byl nešťastnou náhodou zabit na turnaji. Synovec prince Baelora se stal panošem potulného rytíře, sera Duncana Vysokého, aby se z něj stal lepší člověk a rytíř, než jeho starší bratři Daeron a Aerion.
Aerion Targaryen byl poslán do Lysu.
Rod Fossowayů se rozdělil na dvě větve, mladší rod používá pro odlišení zelené jablko ve znaku, namísto červeného, které tam má rod původní.

209

Během Velké jarní epidemie zemřeli král Daeron II. Dobrý a princové Valarr a Matarys, synové prince Baelora Kopílama. Králem se tak stává Daeronův druhorozený syn Aerys I., který pobočníkem jmenoval svého nevlastního strýce Bryndena Riverse, zvaného Krvavohavran (Bloodraven). Aerys mu přenechal vládu nad královstvím a sám se věnoval studiu, což nelibě nesl jeho nejmladší bratr, princ Maekar.

211

V této době se odehrávají události zachycené v povídce Rytíř v přísaze (The Sworn Sword). Znepřátelené rody Webberů a Osgreyů z Roviny se nakonec stali spojenci.
Dagon Greyjoy, lord Železných ostrovů, podnikal nájezdy na západní a severní část království. Starkové a Lannisterové uzavřeli spojenectví, aby proti němu mohli bojovat.

212

Turnaj ve Whitewalls (Bílozdi). V této době se odehrává třetí povídka o Dunkovi a Eggovi – Tajemný rytíř (The Mystery Knight). Při turnaji propukla druhá Černohňova rebelie, ale pobočník krále plán vzpoury odhalil hned v zárodku, zajal jejího vůdce (Daemon II. Blackfyre) a nechal popravit většinu spiklenců.

215 (nebo 216)

Narodil se velmistr Pycelle.

217

Aemon Targaryen se stal mistrem.

220

Narodila se Galazza Galare, Zelená milost.

221-233

Vláda krále Maekara, král Aerys I. zemřel bez dědice. Během Maekarovy vlády zemřel jeho nejstarší syn Daeron na syfilis a jeho druhý syn Aerion “Jasný plamen” zemřel po vypití divokého ohně. Maekar později zemřel v bitvě proti neposlušnému lordovi. Jeho třetí syn Aemon odmítl korunu a odešel sloužit k Noční hlídce. Princ Aegon (Egg) se stal Aegonem V. Nevhodným, jakožto čtvrtý syn čtvrtého syna. Krvavohavran byl odeslán na Zeď, kde se po čase stal lordem velitelem.

234

Narodil se Stevron Frey, nejstarší syn lorda Waldera Freye.

235

Narodil se Hoster Tully.

237

Narodil se Barristan Selmy.

239

Narodil se Wyman Manderly.

240

Narodil se Brynden Tully.

243

Narodili se Aerys II. Targaryen a Tywin Lannister.

245

Narodil se Kevan Lannister.

246

Narodila se Genna Lannister, později provdaná za Emmona Freye.

248

Narodil se Doran Martell.

253

Barristan Selmy je pasován na rytíře králem Aegonem V. poté, co v turnaji porazil prince Duncana (Vážčího prince).

254

Narodil se Jorah Mormont.

asi 255-260

Válka Devítigrošových králů vzplála, když Banda devíti (Band of Nine) dobyla svobodné město Tyroš a Kamenoschody. Jedním z Devíti byl i Maelys Černoheň (Blackfyre), zvaný Maelys Obludný, poslední potomek Daemona Černohně v mužské linii. Pod jeho vlivem plánovali zaútočit na Sedm království. Během bitvy na Kamenoschodech (cca r. 259) zabil ser Barristan Selmy v souboji Maelyse Obludného a ukončil tak nároky Blackfyreů na trůn. V bitvě se vyznamenalo několik rytířů, mezi nimi i ser Brynden Tully.
Hoster Tully se během války spřátelil s lordem Baelišem. Díky tomu se později stal Baelišův syn Petyr svěřencem lorda Tullyho a vyrůstal s jeho dětmi v Řekotočí (Riverrun).

256

Narodil se Mace Tyrell.

257

Narodila se Elia Martell.

258

Narodil se Oberyn Martell, později zvaný Rudá zmije.

Velmistr Pycelle byl jmenován do Malé rady.

259

Narodil se Rhaegar Targaryen.

Tragédie v Létohradu (Summerhall). Král Aegon V., jeho prvorozený syn Duncan (zvaný Duncan Malý nebo Vážčí princ) a velitel Královské gardy ser Duncan Vysoký umírají během rozsáhlého požáru letního sídla Targaryenů. Požár vznikl při neúspěšném pokusu o vylíhnutí posledních tří dračích vajec v Západozemí a hrad byl úplně zničen. Aegonově vnukovi Aerysovi a jeho manželce (a sestře) Rhaelle se v tentýž den narodil syn, princ Rhaegar, který byl později přesvědčen, že tato tragédie předurčila jeho osud jakožto Prince, který byl přislíben. Na trůn usedl Aegonův druhorozený syn Jaehaerys II.

260

Lord velitel Gerold Hightower jmenoval sera Barristana Selmyho do Královské gardy.
Tywin Lannister porazil rebelující rody Reynů z Castameru a Tarbecků z Tarbecku. Oba rody jsou při potlačení vzpoury úplně vyhlazeny.

261

Narodil se Brandon Stark.

262

Zemřel král Jaehaerys II., na trůn nastoupil jeho syn Aerys II., později zvaný Šílený král.

Tywin Lannister byl jmenován pobočníkem nového krále.

263

Narodili se Eddard Stark a Robert Baratheon.

264

Narodila se Catelyn Tully.

265

Narodil se Stannis Baratheon.

266

Narodili se Cersei a Jaime Lannisterovi, Lysa Tully, Petyr Baeliš (±, možná o rok později) a Gregor Clegane (Hora, která jede).

267

Narodila se Lyanna Stark.

Zemřel lord Tytos Lannister. Pánem Casterlyovy skály se stává jeho nejstarší syn Tywin.

271

Narodil se Sandor Clegane (Ohař).

Eddard Stark se stal svěřencem Jona Arryna a odjíždí do Orlího hnízda.

272

Narodila se Obara Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella).

273

Narodil se Edmure Tully.

274

Narodil se Tyrion Lannister, jeho matka Joanna při porodu zemřela.

275

Narodili se Viserys Targaryen, Willas Tyrell a Nymeria Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella).

276

Narodila se Aša Greyjoy.

Rhaegar Targaryen byl pasován na rytíře.
Lord Tywin Lannister uspořádal turnaj u Casterlyovy skály při příležitosti návštěvy krále Aeryse II. Lord Tywin během turnaje navrhl králi zasnoubení své dcery Cersei a jeho syna Rhaegara. Aerys II. jeho nabídku odmítl, což zapříčinilo mezi oběma muži postupně sílící napětí.
Cersei Lannister během turnaje navštívila starou čarodějku, která jí věštila budoucnost.

asi 276 nebo 277

Vzdor Šerodolu (The Defiance of Duskendale): Rod Temnovců (Darklyn) odmítl platit daně Železnému trůnu. Aerys II., horlivý vyřešit onu situaci sám, se nakonec stal zajatcem. Šerodol byl šest měsíců obléhán armádou pod velením lorda Tywina, dokud ser Barristan Selmy krále neosvobodil. Rod Temnovců byl zničen a hrad dostal rod Kouřovců (Rykker). Říká se, že to byl právě Vzdor Šerodolu, co zapříčinilo Aerysovo postupné šílenství. Přibližně tehdy si začal princ Rhaegar dopisovat s Aemonem Targaryenem, mistrem Černého hradu; dumal nad tím, když on je “Princ, který byl přislíben”, kdo bude znovuzrozen k boji s velkou temnotou, až se vrátí. Později došli k závěru, že oním princem není Rhaegar, ale jeho syn Aegon.

277

Narodili se Garlan Tyrell, Robar Royce, Tyene Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella) a Sylva Santagar (Flekatá Sylva).

278

Narodili se Arianne Martell a Renly Baratheon.

Zemřeli lord Steffon Baratheon a jeho manželka lady Cassana. Utonuli během bouře, která potopila jejich loď při návratu ze Svobodných měst, kde měli najít vhodnou nevěstu pro prince Rhaegara. Neštěstí se stalo na dohled od Bouřlivého konce, sídla Baratheonů. Ztroskotání lodi přežil jako jediný mladý chlapec, blázen Strakoš, kterého vykoupili z otroctví ve Volantisu.
Lord Tywin vzal svou dceru ke dvoru v naději, že ji přece jen provdá za prince. Rhaegar se ale nakonec oženil s dornskou princeznou Eliou Martell.
Gregor Clegane znetvořil ohněm obličej svého bratra Sandora.

279

Narodil se Theon Greyjoy.

280

Narodila se Ygritte, dívka ze svobodného lidu za Zdí.

Král Aerys poslal vojáky v čele s členy Královské gardy, aby se vypořádali s Bratrstvem Králolesa – skupinou psanců, vedenou Simonem Toynem. Členem výpravy byl i Jaime Lannister jako panoš. Arthur Dayne zabil Usměvavého rytíře a Barristan Selmy Simona Toynea. Po porážce Bratrstva ser Artur Dayne pasoval Jaimeho Lannistera na rytíře.
V témže roce se konal i turnaj v Bouřlivém konci, na počet zesnulého lorda Steffona Baratheona. Barristan Selmy byl vyhlášen jediným turnajovým šampiónem.

 

281-283 Válka Uchvatitele

 

281 Rok falešného jara.

Narodili se Olyvar Frey, Sarella Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella), Kyra a Šae.

Souboj o Catelyn Tully
V souboji o ruku Catelyn Tully Brandon Stark (20) porazil Petyra Baeliše (15). O dva týdny později poslal Hoster Tully Petyra z Řekotočí pryč.

Turnaj v Harrenově
V Harrenově se konal turnaj. Na turnaj přijel jako host i král Aerys II., který jinak od událostí v Šerodolu neopouštěl Rudou baštu. Princ Rhaegar, šampion her, jmenoval Lyannu Stark (zaslíbenou Robertu Baratheonovi) královnou krásy, namísto své manželky Elii Martell.
Jaime Lannister byl jmenován členem Královské gardy. Tywin Lannister na protest rezignoval na funkci pobočníka a vrátil se do Casterlyovy skály. Svou dceru odvezl s sebou.
Eddard Stark (tehdy 18letý) tam potkal Howlanda Reeda ze Stráže u šedé vody a stali se z nich přátelé.

282

Narodili se Aegon Targaryen (syn Rhaegara a Elii), Loras Tyrell, Brienne z Tarthu, Jhogo, Kyra a Šae.

Gregor Clegane byl princem Rhaegarem pasován na rytíře.

Zneuctění Lyanny Stark
Rhaegar Targaryen unesl Lyannu Stark. Říká se, že ji znásilnil.
Brandon Stark odjel do Králova přístaviště, aby odpověděl na Rhaegarovu urážku. Rhaegar tam ale nebyl a Brandon byl na příkaz krále zatčen i se svými společníky (Ethan Glover, Jeffory Mallister, Kyle Royce a Elbert Arryn) a jejich otcové byli vyzváni, aby své syny vykoupili.

Soud v Králově přístavišti
Aerys nařizuje popravu Brandona, jeho společníků i jejich otců. Pouze Brandonův panoš, Ethan Glover, přežil.

Vztyčení praporců rebelů
Aerys požadoval, aby mu lord Jon Arryn poslal hlavy Eddarda Starka a Roberta Baratheona, ale ten odmítl své svěřence vydat a zahájil tak vzpouru, která přerostla ve Válku Uchvatitele.
Jon Arryn porazil lordy Údolí, kteří se odmítli přidat k jeho vzpouře. Robert Baratheon se poté vrátil do Bouřlivého konce, aby svolal vazaly Baratheonů. Eddard Stark se za stejným účelem vrátil na Zimohrad.

Bitvy u Létohradu
Robert Baratheon u Létohradu vyhrál tři bitvy během jediného dne a přivedl do Bouřlivého konce lordy Grandisona a Cafferena jako zajatce. Lord Fell byl zabit v bitvě a jeho syn zajat.

Bitva u Jasanobrodu (Ashford)
Robert Baratheon se pokusil dobýt Jasanobrodský hrad, ale byl poražen Randyllem Tarlym. Mace Tyrell si toto vítězství později přivlastnil.

Obléhání Bouřlivého konce
Lordi Mace Tyrell a Paxter Redwyne zahájili obléhání Bouřlivého konce, který držel Robertův mladší bratr Stannis Baratheon.

283

Narodili se Robb Stark, Meera Reed, Margaery Tyrell, Roslin Frey, Desmera Redwyne, Samwell Tarly a Jon Sníh (nemanželský syn Eddarda Starka a neznámé ženy).

Vztyčení Tullyjských praporců
Eddard Stark se v Řekotočí oženil s Catelyn Tully (namísto svého zemřelého bratra, podle tradice Starků) a zároveň s ním se Jon Arryn oženil s Lysou Tully. Rod Tullyů tím připojil své síly k rebelům. Jon Arryn, Eddard Stark a Hoster Tully poté vyjeli z Řekotočí do války.

Bitva zvonů
Lord Jon Connigton, nově jmenovaný pobočník krále, obsadil město Kamenné septum, kde místní obyvatelé skrývali zraněného Roberta Baratheona. Zatímco po něm vojáci marně pátrali, Eddard Stark a Hoster Tully se svými armádami dorazili k městu, prolomili hradby a spojili své síly s Robertovými. Jon Connington v bitvě zabil Denyse Arryna (synovce Jona Arryna a jeho dědice) a zranil Hostera Tullyho. Po porážce byl Connington králem zbaven titulu a majetku a poslán do vyhnanství.

Vztyčení praporců Martellů
Aerys pohrozil Lewynu Martellovi (člen Královské gardy), že má jeho neteř Eliu jako rukojmí a nařídil mu, aby převzal velení nad 10.000 dornskými muži, jdoucími po Královské cestě na sever.
Princ Rhaegar se vrátil z jihu a přesvědčil svého otce, aby povolal na pomoc Tywina Lannistera, který se dosud do bojů nezapojil. Ale lord Tywin na žádný z poslaných vzkazů neodpověděl. Jonothor Darry a Barristan Selmy mezitím shromáždili v Kamenném septu to, co zbylo z Conningtonovy armády. Rhaegar odjel z Králova přístaviště, aby se ujal velení a utkal se s rebely.

Bitva na Trojzubci
K rozhodující bitvě války došlo u brodu na Trojzubci. Robert byl v přímém souboji s Rhaegarem zraněn, ale přesto korunního prince zabil. Eddard pronásledoval zbytky Rhaegarovy armády do Králova přístaviště.
Vzhledem ke smrti Rhaegara a postupující armádě rebelů poslal Aerys královnu Rhaellu (která ještě nevěděla, že je těhotná) a jejich syna Viseryse na Dračí kámen. Doprovází je ser Willem Darry.

Vyplenění Králova přístaviště
U hlavního města se objevila armáda Lannisterů. Král nechal otevřít brány v naději, že mu lord Tywin přišel na pomoc, ale vojáci začali rabovat město. Jaime Lannister zabil krále Aeryse, kterého měl chránit, lannisterští vazalové ser Gregor Clegane a ser Amory Lorch zavraždili princeznu Eliu Martell a její děti, Rhaenys a Aegona. Eddard krátce poté dorazil se svou armádou do města a zajistil trůn pro Roberta. Když později přijel zraněný Robert, odmítl potrestat smrt Rhaegarových dětí. Eddard se s ním pohádal, než se vydal dál na jih, aby vybojoval poslední bitvu války.

Osvobození Bouřlivého konce
Mace Tyrell se vzdal Eddardovi a obležení Bouřlivého konce, trvající skoro rok, tak skončilo. Stannis Baratheon začal stavět flotilu, která má zaútočit na Dračí kámen.

Souboj u Věže Radosti
Eddard Stark, Martyn Cassel, Theo Wull, Ethan Glover, Mark Ryswell, Howland Reed a lord Dustin se utkali s Oswellem Whentem, Geroldem Hightowerem a Arthurem Daynem z Královské gardy u Věže Radosti, kde byla držena Lyanna Stark. Boj přežili pouze Eddard a Howland Reed.

Smrt Lyanny Stark
Lyanna zemřela z neznámých příčin pravděpodobně ve věži Radosti. V posledních chvílích života přiměla Eddarda, aby jí něco slíbil. Její smrt usmířila Eddarda a Roberta.

Eddard se vydal do Dorne, aby vrátil meč Arthura Daynea, Úsvit, jeho rodině v Hvězdopadu. Arthurova sestra Ašara se z žalu vrhla z věže hradu do moře.

Robert se stal králem Západozemí a oženil se s Cersei Lannister. Ned se vrátil domů na Zimohrad se svým bastardem, Jonem Sněhem.

 

284-298 Po Válce Uchvatitele

 

284

Na Dračím kameni se narodila se Daenerys Targaryen. Její matka, královna Rhaella, při porodu zemřela.
Narodily se Jeyne Westerling a (Tlustá) Walda Frey.

Poslední věrní přívrženci Targaryenů odvezli Aerysovy děti, prince Viseryse a princeznu Daenerys, do bezpečí Svobodných měst těsně předtím, než Stannis Baratheon obsadil Dračí kámen.
Jon Arryn jako pobočník krále odjel do Dorne, aby vrátil kosti prince Lewyna Martella a sjednal mír s Dorne.

285

Narodili se Cley Cerwyn, Brandon Tallhart a Tyrek Lannister.

Renly Baratheon byl jmenován lordem Bouřlivého konce.
Stannis Baratheon byl jmenován lordem Dračího kamene.

286

Narodili se Joffrey Baratheon, Jojen Reed a Elia Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella).

287

Narodily se Sansa Stark a Elenya Westerling.

Stannis Baratheon se oženil se Selyse Florent.
Tyrion Lannister se oženil s prostou dívkou Tyšou. Když se o jejich manželství dozvěděl lord Tywin, nechal Tyšu znásilnit svými strážemi, zatímco se na to Tyrion musel dívat. Nakonec ho donutil, aby s ní šel jako poslední.

288

Narodili se Trystane Martell, Edrik Bouře (nemanželský syn Roberta Baratheona a Deleny Florent), Joy Kopec (nemanželská dcera Geriona Lannistera), Obella Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella).

289 Začalo dlouhé léto.

Narodili se Arya Stark, Shireen Baratheon, Beren Tallhart a Missandei.

Balon Greyjoy se prohlásil králem Železných ostrovů a hodlal se vrátit k tradičnímu způsobu života, který železní vedli před příchodem Targaryenů. Jeho rebelie skončila porážkou a smrtí jeho dvou starších synů Rodrika a Marona. Nejmladší syn Theon byl vzat jako rukojmí a stal se svěřencem Eddarda Starka.
V Lannisportu byl upořádán turnaj na oslavu vítězství krále Roberta nad Balonem Greyjoyem.
Jorah Mormont se oženil s Lynesse Hightower.

290

Narodila se Myrcella Baratheon, Lyanna Mormont, Eddara Tallhart, Rollam Westerling a Elmar Frey (později zasnoubený s Aryou Stark).

291

Narodili se Bran Stark a Tommen Baratheon.

Gerion Lannister, nejmladší bratr lorda Tywina, se vypravil hledat rodový meč z valyrijské oceli „Jasný řev“, který se ztratil před staletími při výpravě jednoho z králů Skály do Valyrie.

292

Narodili se Robert Arryn, Dorea Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella), Malý Walder Frey a Velký Walder Frey.

Petyr Baeliš byl jmenovám členem Malé rady a správcem královské pokladny.
Arianne Martell si přečetla dopis svého otce, ve kterém princ Doran oslovuje jejího mladšího bratra Quentyna jako svého nástupce.

293

Jorah Mormont uniká před spravedlností Starků na východ.

294

Narodila se Loreza Písek (nemanželská dcera Oberyna Martella).

Barristan Selmy se ve svých 57 letech stal vítězem turnaje pořádaného v Králově přístavišti.

295

Narodil se Rickon Stark.

296

Narodil se Gawen Glover.

297

Narodila se Barra (nemanželská dcera Roberta Baratheona).

Magistr Illyrio Mopatis z Pentosu pozval targaryenské sourozence Viseryse a Daenerys k sobě domů a slíbil, že jim pomůže získat Železný trůn.
Ramsay Sníh otrávil svého nevlastního bratra Domerica Boltona, jediného dědice lorda Roose Boltona.
Pobočník Jon Arryn zjistil, že Joffrey, Myrcella a Tommen nejsou potomky Roberta a byl otráven.
Nový člen Noční hlídky ser Waymar Royce a průzkumník Will byli zabiti Jinými.

Začíná děj Písně ledu a ohně. Končí období dlouhého léta, zima se blíží…

 

Zdroj: Westeros – timeline, Westeros, Wikipedia, Tower of the Hand