Draci

Stvoření úzce spjatá s magií, která po jejich vymření v roce 153 po Dobytí ze světa téměř vymizela.

Původně se draci vyskytovali ve Východozemí, odkud se dostali i do Západozemí. Rozšířili se zřejmě ze Stínozemí za Ašajem a ostrovů v Nefritovém moři. Valyrijci však věřili, že se draci zrodili v srdci Čtrnácti plamenů, což bylo pásmo sopek, kde Valyrijci draky před pěti tisíci lety objevili a poté ovládli.
Jsou to do určité míry inteligentní zvířata a umí se citově připoutat k člověku, který je ovládne.
Vzhledem připomínají velké plazy se šupinatým tělem. Mají dvě zadní nohy a dvě kožnatá křídla, kterými si při plazení po zemi pomáhají k pohybu, dlouhý krk a dlouhý ocas. Jejich ostré zuby a dlouhé neméně ostré drápy jsou stejně smrtící zbraní, jako plamen, který chrlí.
Jejich šupiny jsou odolné proti ohni, i když ne zcela. Čím je drak starší a jeho plamen žhavější, tím silnější a odolnější jsou i šupiny. Plně vzrostlý drak dokáže chrleným ohněm roztavit i ocel nebo kámen.
Draci rostou celý život, pokud mají dostatek potravy. Živí se jakýmkoliv masem, které si nejdřív svým plamenem upečou. Neví se jistě, do jaké velikosti mohou dorůst a jak dlouho běžně žijí. Nejstarší zaznamenaný věk přesáhl 200 let.
Líhnou se z velkých vajec, která dračice nakladou ve snůškách. Ne ze všech vajec se ale vyklubou mláďata. Nevylíhnutá vejce časem zkamení a v současnosti jsou takové zkameněliny považované za cenné „drahokamy.“ Pohlaví draků se určuje velmi obtížně, protože nemají vnější pohlavní znaky. Podle některých mistrů draci dokáží změnit pohlaví, když je to třeba, ale mnozí další mistři to považují za pověry.
V pověstech se objevují i ledoví draci, jejichž dech byl mrazivý, a kteří žili na severu. Ale není jasné, jestli jsou tyto pověsti založené na skutečnosti, nebo jsou to jen pohádky pro děti.

Když se v roce 299 po Dobytí podařilo Daenerys Targaryen znovu přivést na svět draky, opět s nimi ožila i magie.

 

Stručný výčet draků a jejich známých jezdců, kteří se zapsali do historie Západozemí

Arrax – vylíhl se pravděpodobně kolem roku 120 po Dobytí (možná o pár let dříve), zemřel v roce 129 po Dobytí v Zálivu ztroskotání u Bouřlivého konce, kde ho zabila Vhagar. Byl to velmi mladý drak, který stále ještě rostl. Byl zhruba pětkrát menší než Vhagar v té době.
Jeho jediným jezdcem byl princ Lucerys Velaryon, druhý syn princezny (pozdější královny) Rhaenyry Targaryen z jejího prvního manželství s Laenorem Velaryonem.

Balerion vs. QuicksilverBalerion, přezdívaný Černý děs – největší z targaryenských draků. Patřil mezi původních pět draků, se kterými Aenar Targaryen přesídlil na Dračí kámen před Zkázou Valyrie. Měl černé šupiny a chrlil stejně černý oheň. Vylíhl se ve Valyrii někdy před rokem 114 před Dobytím (dále přD), zemřel stářím v roce 94 po Dobytí (dále pD) ve věku přesahujícím 200 let.
Mezi jeho známé jezdce patřili králové Aegon I. Targaryen, Maegor I. Targaryen a Viserys I. Targaryen.

The CannibalKanibal, černě zbarvený. Byl největší a nejstarší ze tří divokých draků, kteří žili volně na Dračím kameni. Podle některých pověstí žil dokonce už v době příchodu Targaryenů na Dračí kámen v roce 114 přD. Bylo o něm známo, že se živí mrtvolami jiných draků a vykrádá doupata v Dračí hoře, kde požírá dračí vejce a mláďata. V průběhu Tance draků byl nějaký čas mylně označen jako zabiják Šedého ducha. Přežil Tanec draků, ale krátce poté záhadně zmizel.
Nebyl nikdy osedlán, i když se o to mnozí marně snažili.

Caraxes, zvaný Krvavý červ – divoké a zlé zvíře. Přezdívku mu vyneslo jeho červené zbarvení. Občas býval označován i jako samice. Vylíhl se po Dobytí Západozemí, zemřel v roce 130 pD v průběhu Tance draků u Harrenova v souboji s Vhagar. Dorostl v té době přibližně do poloviny její velikosti.
Nesl jediného jezdce, prince Daemona Targaryena, bratra krále Viseryse II, se kterým získal velké zkušenosti v bitvách během válek, které princ vedl na Kamenných schodech s Královstvím tří dcer.

Dreamfyre – Snojas, dračice. Vylíhla se zřejmě během vlády krále Maegora I. (42-48 pD) a byla zabita při Vyplenění Dračího doupěte během Tance draků v roce 130 pD v Králově přístavišti.
Její první jezdkyní byla princezna Rhaena Targaryen (nejstarší dcera krále Aenyse I.), později si ji připoutala Helaena Targaryen (sestra a manželka krále Aegona II.).

Grey GhostŠedý duch, druhý z divokých draků na Dračím kameni. V roce 130 pD ho tam zabil Sluncežár (Sunfyre), doba vylíhnutí není známa. Za původce jeho smrti byl nejdříve označen Kanibal. Byl světle šedé a bílé barvy, jako ranní mlha. Jméno získal od obyvatel ostrova kvůli svému zbarvení v kombinaci s extrémní plachostí. Lidem se vyhýbal, někdy ho nespatřili i několik let. Živil se převážně rybami, které lovil v Úzkém moři.
Nebyl nikdy osedlán.

meleys__the_red_queen_by_modnight-d869skvMeleys, přezdívaná Rudá královna kvůli červeným šupinám. Membrány křídel měla růžové, zatímco rohy, hřeben a drápy byly barvy mědi. Byla stará a mazaná, velmi zkušená v bitvách. Věkem sice zlenivěla, ale přesto dokázala být stále děsivá. Jednalo se zřejmě o jednu z nejstarších a největších saní během Tance draků, v jehož průběhu zahynula v bitvě u Havranova hřadu v roce 129 pD, kde čelila Vhagar a Sluncežárovi najednou. Podle některých odhadů by snad měla určitou šanci vyhrát, pokud by se v boji utkala jen s Vhagar.
Její jedinou známou jezdkyní byla princezna Rhaenys Targaryen, nejstarší vnučka krále Jaehaeryse I. a matka Laenora a Laeny Velaryonových.

Meraxes, větší ze dvou dračic (v té době), které se účastnily Dobytí Západozemí. Byla tak velká, že dokázala spolknout celého koně. Měla stříbrné šupiny a zlaté oči. Vylíhla se na Dračím kameni a zemřela i se svou jezdkyní během První dornské války v roce 10 pD, když byla zasažena střelou ze škorpionu do oka.
Její jedinou známou jezdkyní byla královna Rhaenys Targaryen.

Moondancer – Měsíční tanečnice, mladá dračice, osedlaná jen krátce. Byla veliká sotva jako válečný kůň, ale velmi rychlá. Měla světle zelené šupiny a perleťově zbarvené roky a hřeben. Zemřela během Tance draků v roce 130 pD na Dračím kameni při souboji se Sluncežárem.
Její jedinou jezdkyní byla princezna Baela Targaryen, dcera prince Daemona a lady Laeny Velaryon.

Morghul byl sotva odrostlé mládě, když byl zabit při Vyplenění Dračího doupěte během Tance draků v roce 130 pD v Králově přístavišti.
Nebyl nikdy osedlán, ale od vylíhnutí byla jeho plánovou jezdkyní princezna Jaehaera Targaryen, dcera krále Aegona II.

MorningRanní světlo se vylíhl v roce 130 pD a zemřel přibližně v roce 152 pD. Jednalo se o jednoho ze čtyř draků, kteří přežili Tanec draků.
Jeho jedinou jezdkyní byla princezna Rhaena Targaryen, mladší dcera prince Daemona Targaryena a Laeny Velaryon.

QuicksilverRychlostříbro(/Rtuť) v době smrti v roce 43 pD mu bylo kolem třiceti let. Byl i se svým jezdcem zabit Balerionem v Bitvě nad Božím okem, kde se právoplatný dědic Železného trůnu princ Aegon pokusil svrhnout svého strýce, krále Maegora I.
Jedinými jezdci Quicksilvera byli král Aenys I. a jeho prvorozený syn, princ Aegon.

SeasmokeKouřomoř se vylíhl po Dobytí Západozemí a zahynul v roce 130 pD během Tance draků v Druhé bitvě o Tumbleton, zabit Vermithorem.
Jeho známými jezdci byli Laenor Velaryon a Addam Velaryon. Po smrti Laenora Velaryona žil přibližně deset let divoce na Dračím kameni, než si ho připoutal Addam z Loděnice, bastard, kterého později královna Rhaenyra legitimizovala jako dědice rodu Velaryonů.

SheepstealerZloděj ovcí byl třetí z divokých draků, žijících Dračím kameni. Jméno mu dali lidé podle způsobu lovu, protože přepadal stáda ovcí od Driftmarky až po Klidnoproud. Lidi napadal jen zřídka, ale občas zabil ovčáckého psa. Měl blátivě hnědou barvu a vylíhl se po Dobytí Západozemí v době, kdy byl Starý král Jaehaerys ještě mladý. Tanec draků přežil, ale v jeho závěru i svou jezdkyní zmizeli neznámo kde.
V roce 129 pD, když mu bylo něco přes osmdesát let, si ho připoutala mladá dívka jménem Nettles, která tak byla jeho jedinou jezdkyní.

Shrykos byla mladá dračice, která se vylíhla pravděpodobně během vlády Viseryse I. (103-129 pD). Byla určena pro prince Jaehaeryse (syna Aegona II.), ale nebyla nikdy osedlána. Zabita během Vyplenění Dračího doupěte v roce 130 pD v Králově přístavišti.

SilverwingStříbrokřídlá se vylíhla až po Dobytí Západozemí a patřila mezi nejstarší draky v době Tance draků. Stříbrokřídlá tvořila pár s Vermithorem, stejně jako jejich první jezdci. Téměř třicet let žila divoce na Dračím kameni, než byla znovu osedlána v roce 129 pD, a opět zdivočela v roce 130 pD, když byl během Druhé bitvy o Tumbleton zabit její jezdec. Poté uletěla a zřídila si doupě na ostrově v Červeném jezeře na severozápadě Roviny. Zemřela někdy mezi lety 130 a 153 pD, kdy podle záznamů zahynula poslední dračice za vlády Aegona III. Přesné datum ani bližší okolnosti nejsou známy.
Jejími jezdci byli královna Alysanne Targaryen a později Ulf Bílý.

Stormcloud Bouřkový mrak byl velmi mladý drak připoutaný k princi Aegonovi Mladšímu (staršímu synovi královny Rhaenyry a Daemona Targaryena). Princ Aegon ho dokázal osedlat, když spolu prchli z lodě, která byla obsazena nepřátelským loďstvem v roce 129 pD. Drak byl při útěku těžce zraněn a zemřel pár hodin poté, co doletěli na Dračí kámen.

656px-Sunfyre_art1Sunfyre – zvaný též Zlatý – Sluncežár se vylíhl zřejmě někdy během vlády krále Viseryse I. (103-129 pD). Jednalo se údajně o nejkrásnějšího draka, který kdy létal v Západozemí, možná i na celém světě. Jméno získal podle šupin, které měly barvu tepaného zlata, membrány křídel měl světle růžové. V průběhu Tance draků byl Sluncežár několikrát těžce zraněn. Poprvé během boje s Meleys u Havranova hřadu, po kterém se zotavoval přes půl roku. Podruhé si odnesl zranění ze souboje s Šedým duchem na Dračím kameni. Do třetice utržil těžké rány od Měsíční tanečnice při obsazení hradu Dračí kámen. I když i z tohoto souboje vyšel nakonec vítězně, jeho zranění byla natolik vážná, že už se nedokázal zotavit a uhynul zhruba dva měsíce poté, na sklonku roku 130 pD.
Jeho jediným jezdcem byl král Aegon II., který svého draka používal nejen k létání a boji, ale také likvidaci opozice. Svému drakovi předhodil k sežrání svou sestru Rhaenyru a velmistra Gerardyse.

 

Syrax by Feliche

Syrax – dračice se žlutě zbarvenými šupinami, pojmenovaná podle valyrijské bohyně. Vylíhla se někdy během vlády Starého krále Jaehaeryse (vládl 48-103 pD). Zahynula při Vyplenění Dračího doupěte v roce 130 pD v Králově přístavišti, když zcela nepochopitelně zaútočila na vzbouřence, ačkoliv byla volná a mohla uletět.
V roce 104 pD si ji osedlala tehdy sedmiletá princezna Rhaenyra Targaryen. Syrax byla tenkrát označována jako mladá dračice, takže se dá předpokládat, že Rhaenyra byla její jedinou jezdkyní.

Tessarion, zvaná též Modrá královna. Drápy, hřeben a břišní šupiny měla barvy mědi, šupiny po těle byly modré a křídla kobaltově modrá. I plamen, který chrlila, byl kobaltově modrý. Byla to mladá dračice, velká přibližně stejně jako Kouřomoř. Během Druhé bitvy o Tumbleton v roce 130 pD byla těžce zraněna při hromadném boji s Vermithorem a Kouřomořem. Zemřela několik hodin poté, když její trápení ukončil lučištník na příkaz lorda Blackwooda.
Jejím jediným jezdcem byl princ Daeron Targaryen, nejmladší syn Viseryse I.

Tyraxes – velmi mladý drak, sotva odrostlý natolik, aby se mohl zúčastnit bojů. Vylíhl se zřejmě někdy kolem roku 120 pD. V počátku války byl se svým jezdcem poslán do Údolí Arryn. Zahynul v roce 130 pD během Vyplenění Dračího doupěte v Králově přístavišti.
Jeho jediným jezdcem byl princ Joffrey Velaryon, třetí syn princezny (pozdější královny) Rhaenyry Targaryen z manželství s Laenorem Velaryonem.

Vermaxmladý drak, vylíhl se pravděpodobně někdy před rokem 120 pD, zahynul během námořní Bitvy o Jícen v roce 129 pD i se svým jezdcem.
Připoutal si ho Jacaerys Velaryon, prvorozený syn princezny (pozdější královny) Rhaenyry Targaryen z manželství s Laenorem Velaryonem.

Vermithor, zvaný Bronzová zuřivost, byl na počátku Tance draků po Vhagar druhý nejstarší a největší drak. Přezdívku mu vynesla barva jeho šupin, křídla měl žlutohnědá. Vylíhl se přibližně v roce 35 pD. Od smrti svého prvního jezdce žil přes 25 let volně na Dračím kameni, než byl znovu osedlán v roce 129 pD. Byl spárovaný se Stříbrokřídlou. Zemřel v roce 130 pD v Druhé bitvě o Tumbleton, krátce poté, co zabil Kouřomoře.
Jeho jezdci byli král Jaehaerys I. a později Hugh Kladivo.

Vhagar – třetí z draků, se kterými Aegon I. Targaryen a jeho sestry dobyli Západozemí. Ačkoliv byla v té době Vhagar vzrůstem nejmenší z nich, přesto byla dost veliká, aby jí mohl do chřtánu vjet člověk na koni. Vylíhla se v roce 51 přD na Dračím kameni. Na počátku Tance draků dorostla téměř do rozměrů Baleriona a byla tak největší a nejstarší z žijících draků. Na samém začátku války zabila poblíž Bouřlivého konce mladého draka Arraxe i s jeho jezdcem. Vyšla nezraněná i ze souboje s dračicí Meleys, kterého se zúčastnila po boku Sluncežára u Havranova hřadu. Zahynula v roce 130 pD u Harrenova v souboji s Caraxem. Její tělo se potopilo do jezera Boží oko a kostra byla objevena až za několik let.
Mezi její známé jezdce patřily královna Visenya Targaryen a později lady Laena Velaryon. Krátce po smrti lady Laeny si ji připoutal princ Aemond Targaryen, v té době desetiletý syn krále Viseryse I.

Posledním žijícím drakem za panování Targaryenů byla zelená dračice, která se vylíhla i zemřela (153 pD) během vlády krále Aegona III. Její jméno se nedochovalo. Byla malá, znetvořená, se svraštělými křídly. Ačkoliv zanechala snůšku vajec, z žádného z nich už se nic nevyklubalo.

 

Draci z dob dávno minulých:

Urrax – drak, který měl žít dávno před příchodem Targaryenů. Podle legend ho zabil ser Serwyn tak, že se schovával za svým zrcadlovým štítem, takže drak viděl jen svůj vlastní odraz a Serwyn se tak mohl přiblížit až k němu a prohnal mu okem kopí.

Terrax byl drak, na kterém Jaenara Belaerys z Valyrie prozkoumávala tři roky Sothoryos.

 

Současní draci, patřící Daenerys Targaryen

Drogon – vylíhl se v roce 299 pD, největší a nejagresivnější z této trojice. Leskle černé šupiny má protkané pruhy šarlatu. Rohy, hřbetní hřeben a oči má červené, chrlí černý oheň se záblesky červené. Krev má černou. Na rozdíl od svých sourozenců se nedal chytit, když Daenerys nařídila jejich zavření poté, co zabil a sežral dítě. Na svobodě, kde se mohl volně krmit, rychle vyrostl a zesílil.
Osedlán Daenerys Targaryen v Meereenu. V současnosti se nachází někde ve Velkém trávovém poli i se svou paní, která ho však úplně neovládá.

dance_with_dragons_by_grr_martin_by_marcsimonetti-d4vvyq6

Rhaegal – vylíhl se v roce 299 pD. Má zelené a bronzové šupiny, i oči má barvy bronzu, černé zuby i drápy, chrlí žlutý a rudý plamen. Poté, co Drogon zabil dítě, byl uvázán řetězy v nitru Velké pyramidy. Když se princ Quentyn Martell pokusil zkrotit a ukrást Viseriona, Rhaegal mu způsobil těžké popáleniny a dostal se i se svým bratrem na svobodu. Poté způsobili ve městě spoustu požárů. Ukázal se jako nebezpečnější než Viserion.
Zatím nebyl osedlán.

Viserion – vylíhl se v roce 299 pD. Jeho vejce puklo při vyklubání v ohni jako první. Většinu šupin má krémové barvy; rohy a hřbetní hřeben má barvy zlata, stejně tak i oči. Světle zlatý má i plamen, protkaný oranžovou. Drápy má černé. Stejně jako Rhaegal skončil upoutaný řetězy v nitru Velké pyramidy poté, co Drogon zabil dítě. Při pokusu o jeho zkrocení dornským princem Quentynem se jim oběma podařilo dostat na svobodu, kde začali pustošit Meereen.
Zatím nebyl osedlán.

sleepy_dragons_by_vesssel-d7dcvos

 

Zdroj: http://awoiaf.westeros.org/index.php/Dragon

Obrázky: Michael Komarck (č. 1), ModNight (č. 2), Robert O´Leary (č. 3), Feliche (č. 4), Marc Simonetti (č. 5 a náhledový), vesssel (č. 6)