Válka Uchvatitele

 • Šílený král Aerys II si vyžádal hlavy Eddarda Starka a Roberta Baratheona, od jejich opatrovníka lorda Arryna z Orlího hnízda. Raději než by králi vyhověl, vztyčil svoje zástavy a přidal se na stranu rebelie.
 • Aerysova žena odplula na Dračí kámen z Králova přístaviště.
 • Princ Rhaegar Targaryen zemřel rukou Roberta Baratheona v boji na Trojzubci kvůli dívce, kterou miloval.
 • Královo přístaviště bylo vypleněno Lannistery.
 • Jaime Lannister z Královské gardy podřízl Aerysovi krk zlatým mečem.
 • Rhaegarova žena, dornská princezna Elia, a její děti byly zamordovány.
 • Daenerys Targaryen se narodila během bouře devět měsíců po útěku na Dračí kámen. Nedlouho poté Robertův bratr Stannis Baratheon připlul s nově postavenou flotilou na ostrov.
 • Během doby, kdy Robertovo loďstvo vyplulo, byl už pod vládou Targaryenů pouze Dračí kámen .
 • Tyrellové, Redwynové a Darryové bojovali za Targaryeny proti ostatním.
 • Brandon Stark, dědic Zimohradu, byl dvacet let stár, když byl zabit králem Aerysem, jen pár dnů před chystanou svatbou s Catelyn Tully. Jeho bratr Eddard Stark si ji vzal místo něj, jak kázal starý zvyk.
 • Lyanna Stark zemřela v šestnácti, zasnoubená s Robertem Baratheonem.
 • Eddard Stark zůstal s Catelyn pouze krátkou dobu, než odjel do války, aby bojoval po boku Roberta Baratheona a Jona Arryna proti Targaryenům.
 • Válka Uchvatitele trvala asi rok.
 • Eddard Stark a jeho druhové se utkali se třemi členy Královské gardy na místě, kde byla držena Lyanna. Howland Reed byl tomu přítomen. Povídalo se, že Eddard Stark sám zabil Meč jitra, ale pravdou bylo, že mu Howland Reed pomohl a zachránil mu život.
 • Eddard Stark vzal meče Arthura Dayna do Hvězdopadu a jeho sestra Ashara Dayne skočila ze zdí hradu.
 • Tywin Lannister daroval Robertovi Baratheonovi těla Rhaegarovy ženy a jejich dětí. Děti byly zabaleny do rudě zbarvených plášťů, aby skrryly krev. Lord Tywin věděl, že Robert si je vědom, že jeho trůn by nebyl v bezpečí, dokud děti žily, ale také věděl, že Robert si sám sebe považuje natolik, že by si nikdy takto nezašpinil ruce.
 • Eddard Stark a Robert Baratheon se pohádali ohledně vyvraždění Rhargarovy rodiny. Eddard Stark vybojoval poslední bitvy na jihu a smrt Lyanny je usmířila.
 • Aerys zabil také Rickarda Starka.
 • Také se říkalo, že Rhaegar unesl a znásilnil Lyannu Stark.
 • Robert byl Rhaegarem Targaryenem v jejich souboji zraněn. Když bylo Targaryenovo vojsko poraženo, Eddard Stark zahájil pronásledování. Byl prvním Robertovým mužem, který dorazil do Králova přístaviště a našel vypleněné město lannisterským lvem.
 • Po porážce Rhaegara u Trojzubce přitáhli Lannisterové ke Královu přístavišti s 12 000 muži. Aerys nechal brány otevřené a nechal Lannistery vyplenit Královo přístaviště a pobít Targaryeny.
 • Když Eddard Stark přijel do Rudé bašty, Jaime Lannister seděl na Železném trůně. Když Eddarda uviděl, vstal.
 • Darryové bojovali na straně Targaryenů až do konce války.
 • Aerys Targaryen nechal pokladnici přetékající zlatem.
 • Tywin Lannister dal jezdcům, kteří bojovali za Targaryeny, v Králově přístavišti vybrat, zda si vyberou napíchnutí na kůl, nebo se přidají k černým.
 • Stannis Baratheon držel po dobu jednoho roku Bouřlivý konec obléhaný lordy Tyrellem a Redwynem. Ke konci si on a jeho muži připadali jako krysy.
 • Rygerové, Darryové a Mootonsové byli vazalové Řekotočí, ale ve válce se postavili na stranu Targyryenů.
 • Jason Mallister podřezal na Trojzubci tři z Rhaegarových vlajkonošů.
 • Gregor Clegane byl pasován na rytíře v sedmnácti letech během plenění Králova přístaviště. Někteří říkají, že to byl Clegane kdo hodil Aegonem Targaryenem proti zdi, a to ještě víc rozšířilo šepot, že znásilnil Eliu předtím, než ji napíchl na svůj meč.
 • Barristan Selmy podřezal na Trojzubci tucet přátel Baratheonů a Starků. Byl raněn a nacházel se blízko smrti, ale Robert ho nezabil a nechal ho přísahat mu věrnost.
 • Rhaegar přivedl 40 000 mužů na Trojzubec, ale jen každý desátý byl rytíř.
 • Eddard Stark se s šesti svými muži utkal se třemi muži Královské gardy v dornských horách před věží, kterou Rhaegar nechal pojmenovat Věží radosti. Pouze dva lidé, lord Stark a Howland Reed přežili.
 • Sestra Arthura Dayna, Ashara, se vrhla do moře poté, co jí Eddard Stark přinesl rodiný meč Úsvit, který Meč Jitra nosil.
 • Lord Rickard Stark a jeho syn Brandon jeli na jih s dvěmi stavkami jejich nejlepších mužů. Nikdy se nevrátili.
 • V roce falešného jara, když bylo Eddardu Starkovi osmnáct let, byl na Harrenově velký turnaj, který trval deset let. On, Robert Baratheon a Jon Arryn přijeli z Orlího hnízda. Mnoho významných lidí se tam sjelo včetně krále a korunního prince, a Jaime Lannister tam byl jmenován do Královské gardy.
 • V turnaji na Harrenově se Rhaegar Targaryen zdál nezastavitelný a porazil dokonce i sera Arthura Dayna, Meč jitra. Vzal korunu ze zimních růží pro královnu lásky a krásy a odhalil s ní svůj zájem o Lyannu Stark tím, že vynechal svoji ženu princeznu Elii z Dorne a korunu nasadil na hlavu Lyanně.
 • Během dobývání Bouřlivého konce, Redwynovy galéry blokovaly hrad proti zásobování z moře.
 • Hrad byl ve velkých nesnázích. Jeho obyvatelé se živili kořeny a krysami poté, co snědli psy, kočky a koně, když nechvalně známý pašerák Davos proplul Redwynovým obležením na své černé lodi naložené nasolenými rybami a cibulí. To se ukázalo dostatečné k udržení posádky, dokud Eddard Stark neprolomil obklíčení.
 • Stannis Baratheon odměnil Davose územím na Mysu hněvu, malou državou a rytířským titulem. Také nařídil, že Davos musí přijít o poslední články prstů na jeho levé ruce, jako trest za roky pašování. Na přání Davose mu je poté Stannis vrátil.
 • Poté válka skončila a Stannis Baratheon připlul na Dračí kámen, aby ho obsadil. Robert Baratheon dal svém bratru Dračí kámen jako državu, pravděpodobně to bylo podle tradice Targaryenů, že Dračí kámen byl v držení dědice trůnu, a loďstvo Bouřlivého konce dal Renlymu Baratheonovi.
 • Poslední pobočník Aeryse Targaryena byl zabit během plenění Králova přístaviště, ačkoli jím byl ustanoven pouze na čtrnáct dní. Jeho předchůdce byl upálen. Další dva před ním zemřeli v exilu, bez peněz a hmotných statků. Lord Tywin Lannister byl posledním pobočníkem krále. Měl zajistit bezpečí pro Královo přístaviště.
 • Hightowerové ze Starého města byli loajální k Targaryenům po čas celé Války Uchvatitele.
 • Pyromanceři udělali pro Aeryse II. mnoho sudů divokého ohně. Jeho přáním bylo vydávat tyto sudy za sudy s ovocem.
 • Tolik starých pyromancerů bylo zabito během plenění Králova přístaviště, že jejich učni, kteří přežili, nebyli schopni zacházet s takovým množstvím divokého ohně a proto musel být zničen dřív než by se stal nestabilním.
 • Mnoho sudů divokého ohně vyrobeného pro Aeryse II. se ztratilo během plenění Králova přístaviště.
 • Aerys II. měl připraveno přinejmenším 4000 sudů.
 • Aerys II. byl znám pro pečení svých nepřátel na ohni. To prováděl za pomoci pyromancerů, jejichž byl patronem.
 • Howland Reed byl během války proti Targaryenům jeden z Eddardových nejvěrnějších mužů.
 • Bouřlivý konec a Targaryeny poutalo krvavé pouto, které souviselo s manželstvím uzavíraným po několik stovek let mezi „druhými syny a staršími dcerami“. Toto pouto bylo po válce použito jako ospravedlnění Robertova uzmutí trůnu.
 • Byl to velmistr Pycelle, kdo přesvědčil šíleného krále Aeryse, aby otevřel brány Lannisterům. Pocítil, že po Rhaegarově smrti království potřebuje nového krále a doufal, že by se jím mohl stát Tywin, ale Eddard Stark přijel příliš brzy a Robert byl příliš silný.
 • Někdy na konci války se zbrojmistr Bouřlivého konce, ser Gawen Wylde, a tři další muži pokusili vykrást zadní bránou a vzdát se. Byli chyceni Stannisem a on přikázal, aby byli katapultem vystřeleni přes hradby. Mistr Cressen, sloužící v Bouřlivém konci, řekl Stannisovi, aby je ušetřil, aby byli v případě nouze snědeni. Nebýt Davose Mořského, Cibulového rytíře, asi by k tomu došlo. Sir Gawen zemřel v zajetí.
 • Davos Mořský včas propašoval zásoby do Bouřlivého konce cestou, kterou jel před 16 lety.
 • Vize, která ukazuje prince Rhaegara a jeho ženu Eliu s nově narozeným synem Aegonem. Je tu možnost, že Rhaegar měl prorockou vizi a sny o příslibu, že princ bude „Písní ledu a ohně“. Také řekl, že v tom musí být víc, zřejmě se odvolává na Targaryenovo dítě.
 • Brandon Stark byl na své cestě do Řekotočí, když zaslechl něco o Lyanně, co ho natolik rozzuřilo, že odjel do Králova přístaviště a do Rudé bašty. Tam vyzval Rhaegara, aby vyšel ven a bojoval s ním v boji na život a na smrt. Aerys ho zajal a jeho společníky (Ethana Glovera, Jeffory Mallistera, Kylea Royce a synovce a dědice lorda Elberta Arryna z Údolí) za velezradu, spiknutí a přípravu vraždy korunního prince.
 • Aerys nařídli otcům mužů, aby přijeli na jih obhajovat své syny. Když to udělali, byli oni a jejich synové okamžitě bez soudu popraveni.
 • Lord Rickard Stark požadoval, ať rozhodne souboj a Aerys přání vyslyšel. Lord Rickard se připravil na souboj, ale Aerys vybral oheň jako zástupce svého domu. Aby vyhrál soud, musel lord Rickard přežít ve všem svém brnění opékání ohněm. Jeho vlastní syn byl donucen to sledovat a byla mu tak dána falešná naděje na záchranu. Byl dán do škrtícího stroje s mečem mimo jeho dosah. Brandon Stark se sám škrtil, když se na něj snažil dosáhnout.
 • Jaime Lannister stál u paty Železného trůnu, když Rickard a Brandon umírali, a lord velitel ser Gerold Hightower stál vedle něj.
 • Na Robertově korunovaci ser Jaime Lannister, velmistr Pycelle a lord Varys poklekli dřív, než dostali od krále odpuštění za jejich zločiny, a dřiv než je mohl povolat zpět do služby.
 • Manželství mezi Jonem Arrynem a Lysou Tully bylo započato příliš rychle a bylo bez lásky, kvůli Jonově přílišné hrdosti a vysokému věku, Lysině mládí a pošpiněnému postavení kvůli bastardu, kterého potratila na přání jejího otce. Bez tohoto manželství by se Tullyové nepřipojili na stranu rebelie.
 • Jonův udatný strýc, ser Denys Arryn, byl zabit v Bitvě zvonů.
 • Aerysovi pobočníci po Tywinu Lannisterovi; lord Merryweather a Connington byli vyhnáni do exilu, lord Chelsted byl ponořen do divokého ohně a zaživa upálen, a lord Rossart, pyromancer, byl rozčtvrcen Králokatem.
 • Lord Rossart byl posledním pbočníkem krále Aeryse. Povýšen byl pouze dva týdny před vypleněním Králova přístaviště. Ser Jaime Lannister ho zabil předtím než zabil krále.
 • Král Aerys přikázal seru Jaimemu Lannisterovi, aby přinesl hlavy všech zrádců, především Lorda Tywina.
 • Ser Gregor Clegane a ser Armory Loch zdolali zdi Maegorovy pevnosti dříve, než zbylí Targaryenovi muži pracující ve zbrojnici zdolali točité schody a než lord Eddard Stark provedl své muže Královou bránou.
 • Princezna Elia a její dítě Aegon byli v Maegarově pevnosti.
 • Mace Tyrell vyhrál několik bitev. Jeho reputace byla postavena na nejistém vítězství nad Robertem Baratheonem u Jasanobrodu, v bitvě z větší části vyhrané předvojem lorda Randylla Tarlyho ještě dřív než dorazila hlavní část armády. Obklíčení Bouřného konce, kde Mace Tyrell velel, se bezvýsledně vleklo po celý rok.
 • Lord Rickard Karstark bojoval s lordem Eddardem Starkem na Trojzubci.
 • Všichni synové lorda Lychestera zemřeli během Robertovy rebelie. Někteří na jedné straně, jiní na druhé.
 • Během plenění Králova přístaviště byla zabita i novorozeňata a velmi staří lidé. Počtu znásilněných žen se nikdo nedokázal dopočítat.
 • Lord Eddard Stark vyhrál velkolepou bitvu u Kameného septa v říčních krajinách. Aerysovi muži hledali Roberta a snažili se mu zabránit, aby se mohl k Eddardovi připojit. Byl zraněn a chráněn jen přáteli, když lord Connington napadl město veškerou silou a začal ho hledat dům od domu. Než ho však stihl najít, dobyli Kamenné septum lord Eddard a lord Hoster Tully
 • Lord Connington prudce zaútočil a město dobyl zpět. Bojovalo se všude a všechny zvony septa se rozezněly, aby varovaly všechny obyvatele, aby zabednili dveře a okna a schovali se. Robert vyšel ze své skrýše a zabil šest mužů. Jedním z nich byl Myles Mooton, slavný rytíř a Rhaegarův bývalý šlechtic. Robert by také zabil Conningtona, ale během bitvy se nikdy nestřetli. Connington vážně zranil lorda Hostera a zabil sira Denyse Arryna, bratrance Jona Arryna a miláčka Údolí.
 • Když lord Jon Connington uviděl, že se blíží noc, ustoupil a byl Aerysem za své selhání poslán do exilu. Bitva u Kamenného septa byla nazvána Bitvou znovů a lord Robert vždy říkal, že to byl lord Eddard, kdo pro něj bitvu vyhrál.
 • Robert vyhrál tři bitvy v jediném dni u Letohradu, když se lordové Grandison, Cafferen a Fell pokusili spojit své síly a pochodovali proti němu k Bouřlivému konci, kam se Robert vrátil, aby svolal své muže. Dozvěděl se o jejich plánu od informátora a jel proti nim se všemi svými rytíři a šlechtici. Jako spiklenec připochodoval k Letohradu a porazil je jednoho podruhém.
 • Robert zabil lorda Fella v souboji v Letohradě a zajal jeho syna Stříbrosekeru. Po bitvách přivedl lorda Grandisona, lord Cafferena a Stříbrosekeru zpět do Bouřlivého konce jako zajatce. Jejich praporce si pověsil v hale trofejí, a navíc pod nimi museli sedávat a hodovat s Robertem. Později je brával na lovy, házel s nimi sekyrami a stali se z nich přátelé. Stříbrosekera přivedl své muže, lord Cafferen zemřel v Jasanobrodském hradě, sťat Randyllem Tarlym za to že bojoval za Roberta, a lord Grandison byl raněn na Trojzubci a na zranění do roka zemřel. Hlava lorda Cafferena byla lordem Tarlym poslána Aerysovi.
 • Někdo říká, že prohnilost v králi Aerysovi probudil Varys, pán našeptávačů
 • Lord Stark požadoval, aby byl Jaime Lannister zbaven bílého pláště a poslán na Zeď. Robert ale uposlechl rady lorda Arryna a umožnil mu zůstat mezi bílými plášti.
 • Aerys původně jednal jakoby Robert nebyl ničím jiným než obyčejným psancem, ale Robert Baratheon a jeho spojenci byli největší hrozba domu Targaryenů od dob Daemona Blackfyrea.
 • V rostoucím šílenství připomněl Aerys princi Lewynu Martellovi, že má princeznu Eliu ve své moci a vyžádal si po něm, aby poslal 10000 dornských mužů na sever po Královské cestě.
 • Jon Darry a Barristan Selmy z Královské gardy byli posláni směrem ke Kamenému septu, aby daly dohromady co možná nejvíce rozprchlých mužů lorda Conningtona.
 • Princ Rhaegar, který se vrátil z jihu po porážce u Kameného septa, přemlouval krále Aeryse, aby povolal lorda Tywina z Casterlyovy skály. Tento rozkaz však byl bez odezvy a učinil krále ještě více paranoidním ohledně zrádců. Varys vždy poukazoval na zrádce, o kterých se neví.
 • Král Aerys měl zásobárny divokého ohně od alchymistů rozmístěné po celém Králově přístavišti, od Baelorova septa po chatrče Blešího trhu, pod stájemi a obchody, v každé ze sedmi bran města a také v celách Rudé bašty. Zamýšlel to tak, aby z města zůstal Robertovi jen popel a pravděpodobně to chtěl udělat jako vlastní pohřební hranici, nebo jako způsob transformace svého těla do těla draka.
 • Princ Rhaegar byl po návratu z jihu zaměstnán shromažďováním armády králových přívrženců
 • Lord Chelsted, poslední Pobočník před Rossartem Pyromancerem, viděl co se chystá a našel v sobě odvahu se s králem přít. Udělal všechno, aby ho odradil, přemlouval ho, šprýmoval, vyhrožoval mu a nakonec ho prosil. Když selhal, odložil řetěz svého řádu a mrštil s ním o zem. Byl za to upečen za živa.
 • Když se doslechl o Rhaegarově smrti a porážce jeho armády, král Aerys poslal královnu s princem Viserysem do Dračího kamene. Princezna Elia chtěla jet také, ale on jí to zakázal. Myslel, že princ Lewyn musel zradit Rhaegara na Trojzubci, ale že Dorne zůstane loajální tak dlouho, dokud bude mít Eliu a Aegona u sebe.
 • Varys varoval před vpuštěním Lannisterů do města, ale Aerys ho ignoroval.
 • Ser Jaime opustil Rudou baštu jakmile plenění začalo. Žádal králův odjezd, aby získal čas, ale místo toho mu Aerys rozkázal, aby mu dokázal, že není zrádce a přinesl hlavu lorda Tywina. Také se dozvěděl, že Rossart je s ním a věděl, co to znamená. Šel za Rossartem, našel ho, jak se převléká za jednoho z běžných mužů a jak pospíchá k tajnému východu. Zabil ho a potom zabil Aeryse dřív, než stačil najít někoho, koho by poslal s zprávou k pyromancerům.
 • Ve dnech po vyplenění Králova přístavistě Jaime chytil Belise a Gariguse, mistry pyromancery, kteří společně s Rossartem pomáhali Aerysovi
 • Nikdo nezná příběh stojící za královraždou, protože Králokat se zapřísahal držet jej v tajnosti, proto mu zůstala urážlivá přezdívka přisouzená muži, jako byl lord Stark.
 • Jon Arryn přijel do Slunečního oštěpu rok poté, co se Robert zmocnil trůnu a byl mnohokráte tázán na stovky věcí které se staly během plenění Králova přístaviště, mimo jiné na to, jak zemřela princezna Elia a její děti.
 • Allyria Dayne řekla, že se její sestra Ashara zamilovala do lorda Eddarda Starka ze Zimohradu během velkého turnaje v Harrenově a zabila se kvůli svému zlomenému srdci.
 • Když lord Goodbrook zůstal loajální králi poté, co se Tullyové veřejně přidali na Robertovu stranu, lord Hoster přitáhl k jeho hradu s ohněm a mečem. Syn lorda Goodbrooka po Trojzubci uzavřel s Robertem a lordem Hosterem mír.
 • Princ Oberyn chtěl návrat prince Viseryse do Dorne. Vrány létali a posli jezdili a Jon Arryn přijel do Slunečního oštěpu, vrátil ostatky prince Lewyna a rozhovorem s princem Dornským ukončil všechny dohady o válce. Robert Dorne nikdy nenavštívil a Rudá zmije je opouštěla jen zřídka.
 • Ser Amory Lorch zabil během plenění princeznu Rhaenys, přinesl její tělo lordu Tywinovi. Zabil ji padesáti ranami, prohlašujíc, že ho kopla a že nechtěla přestat křičet.
 • Lord Tywin přikázal zabít Rhaegarovy děti, ale chtěl, aby se princezně Elii neublížilo.
 • Ser Barristan Selmy byl na Trojzubci zraněn šípem, mečem a oštěpem.
 • Darryové byli jedni z nejbližších králi Aerysovi a přední loajalisté Targaryenů. To je stálo polovinu jejich území, většinu bohatství a všechnu moc v království.
 • Princ Lewyn z Dorne byl strýcem Dorana Martella a zemřel v boji na Trojzubci.
 • Jaime Lannister a Barristan Selmy byli rehabilitováni Robertem Baratheonem a bylo jim umožněno vrátit se mezi bílé pláště.

Zdroj: westeros.org
Překlad: MIl