Dobytí Západozemí – úplný příběh

George R. R. Martin začal postupně zveřejňovat příběh o invazi Aegona Targaryena do Západozemí a jeho podrobení si Sedmi království. Příběh sice není ještě úplně dokončený, ale zřejmě by měl být součástí připravované publikace The Word of Ice and Fire, jejíž vydání je plánováno na rok 2014.

Před zkázou

Valyrijská svobodná država dosáhla západního pobřeží Essosu přibližně dvě století před Zkázou. V té době Valyrijci obsadili ostrov v Úzkém moři, který pojmenovali Dračí kámen a vybudovali tam pevnost – pravděpodobně kvůli obchodu se Západozemím. Državě vládli svobodní páni, členové mocných vznešených rodů. Nejmocnější mezi nimi byli dračí páni. Ti ovládali draky a jezdili na nich do bitev. Targaryeni byli také dračími pány, ale nepatřili mezi ty nejvýznamnější.

Dragonstone

Dvanáct let před Zkázou měla dcera lorda Aenara Targaryena Daenys prorocký sen o tom, že Valyrie bude zničena. Aenar na toto varování zareagoval tím, že celou rodinu i s jejich pěti draky přestěhoval na Dračí kámen. A spolu s nimi Valyrii opustily také jejich spřízněné rody – mezi jinými i Velaryonové a Celtigarové. Ti se usadili na dalších ostrovech v Úzkém moři. Valyrie pak byla opravdu zničena během jediné noci plné ohně a bouří, kdy série rozsáhlých zemětřesení a masivních erupcí sopek smetla toto impérium.

Před dobytím

Následující období vešlo ve známost jako Krvavé století. Valyrijské kolonie a dobytá území se osamostatnily. Vzniklo devět Svobodných měst, jen aby se tato města vzápětí pustila do vzájemných válek. Targaryeni se rozhodli do těchto událostí nezasahovat, protože nechtěli plýtvat silami. Čtyři z jejich pěti draků uhynuli. Přežil jen Balerion Černý děs. Ale ze dvou vajec se vylíhly dračice, které dostaly jména Vhagar a Meraxes po starých valyrijských bozích, stejně jako předtím Balerion.

Linie targaryenských lordů:

 • Aenar (the Exile) – který přesídlil rod na Dračí kámen
 • Gaemon the Glorious – syn Aenara, bratr a manžel Daenys
 • Aegon a Elaena – děti Gaemona a Daenys, kteří vládli společně jako pár
 • Maegon – syn Aegona a Elaeny
 • Aelix, Baelon a Daemon – synové Maegona
 • Aerion – syn Daemona, oženil se s lady Velenou z rodu Velaryonů

27 let před dobytím Západozemí se Aerionovi a Veleně narodil syn Aegon. Podle tradice se měl oženit se svou starší sestrou Visenyí, ale místo toho se rozhodl pojmout za manželky obě své sestry – kromě Visenye i mladší Rhaenys. Všichni tři byli ještě před svatbou dračími jezdci.

Aegon, Rhaenys and Visenya

Když byl Aegon hodně mladý, pomohl Braavosu a západozemskému králi Bouřlivých krajin porazit Volantis, který se pokoušel ovládnout jižní Svobodná města. Aegon tím prokázal, že nemá žádný zájem na znovunastolení Valyrijské říše. Naopak někdy krátce poté začal plánovat invazi do Západozemí. Údajně potají navštívil některé z tamních měst a hradů, aby si zjistil síly králů a věrnost jejich lordů. V oficiálních záznamech se ale uvádí, že před samotnou invazí Aegon v Západozemí nikdy nebyl – ač to někteří mistři rozporují. Každopádně si nechal zhotovit velký stůl, vyřezaný a namalovaný ve tvaru mapy Západozemí, aby mohl dobře naplánovat útok.

Dobytí

Dvě generace před dobytím zaútočili železní muži pod velením rodu Hoareů na Říční krajiny a zabrali je. Pak započali s výstavbou obřího hradu – Harrenova – na břehu jezera Boží oko, který dokončili krátce před targaryenskou invazí. Král Argilak Durrendon z Bouřlivého konce (známý jako Argilak Zpupný) se obával, že jakmile bude Harrenov dokončený, železní zaútočí na jeho zemi. Navrhl proto Aegonovi spojenectví, které chtěl posílit tím, že Aegonovi nabídl ruky své dcery Argelly. Aegon to odmítl, ale navrhl, aby se Argella provdala za jeho nemanželského bratra a zároveň nejlepšího přítele Oryse Baratheona. Král Argilak to vzal jako urážku. Nechal uříznout ruce Aegonova vyslance a poslal mu je zpět se vzkazem, že toto jsou jediné ruce, které bastard může od Bouřlivého krále očekávat.

Po poradě se svými sestrami a rádci poslali havrany se zprávami každému z vládců Sedmi království, ve kterých jim sdělili, že nyní bude v Západozemí vládnout jen jediný král. Ti, kteří odpřísáhnou Aegonovi věrnost budou ušetřeni, ostatní bez milosti zničeni.

Oněmi sedmi vládci v té době byli:

 • Torrhen Stark – král Severu
 • Ronnel Arryn – král Údolí, malý chlapec, za něhož vládla jako regentka jeho matka Sharra Arryn
 • Harren Hoare – král Železných ostrovů a Říčních krajin
 • Loren Lannister – král Západu
 • Mern IX. Gardener – král Roviny
 • Argilac Durrendon – král Bouřlivých krajin
 • Mariya Martell – vládnoucí princezna Dorne, slepá a holohlavá 80letá stařena, přezdívaná Žlutá ropucha

Jako odpovědi obdržel Aegon nabídku sňatku a spojenectví od královny regentky Sharry Arryn z Údolí a od princezny Mariyi Martell z Dorne nabídku na spojenectví proti Bouřlivým krajinám. Ale žádný slib věrnosti. Aegon na tyto nabídky nereagoval, vzal draky a s necelými 3000 muži se vylodil u ústí Černovodého proudu. Nedaleké hrady Stokeworth a Růženín kapitulovaly bez boje. Šerodol a Panenské jezírko se vzdaly po krátkém boji. Jejich vojska byla začleněna do Aegonových sil.

Aegon se prohlásil pánem Sedmi království a králem Západozemí. Jmenoval Oryse Baratheona pobočníkem krále a nařídil mu, aby se vydal na jih a zmocnil se Bouřlivého konce. Rhaenys poslal s ním. Targaryenské flotile pod velením Daemona Velaryona přikázal plout na sever a dobýt Město racků. S nimi poslal Visenyi. Poté, co na nejvyšším kopci u Černovodého zálivu zřídil pevnost, se Aegon vydal na západ. Následovala série bitev s různými výsledky.

War of Conquest
Hlavní události a bitvy targaryenského tažení.

Loďstvo Arrynů se střetlo s targaryenskou flotilou a zničilo ji. Daemon Velaryon v této bitvě padl. Visenya nechala svou dračici Vhagar nepřátelské loďstvo spálit, ale porážce targaryenských sil nedokázala zabránit. Zničení loďstva Arrynů alespoň rozpoutalo vzpouru ostrovů Tři sestry proti Údolí.

Orys Baratheon sice utrpěl porážku v bitvě, ale byl schopen pokračovat v pochodu na Bouřlivý konec jen s malými ztrátami.

Aegon s Balerionem spálil veslice Harrena Černého (pravděpodobně na Trojzubci a na Božím oku) dřív, než jejich armáda dorazila k Harrenovu. Aegonův úspěch podnítil lorda Edmyna Tullyho ke vzpouře proti železným. Povstání se rozšířilo – přidali se Brackenové, Mallisterové, Blackwoodové a Freyové. Jejich armáda pochodovala směrem k jihu, kde se přidala k Aegonově, což mu umožnilo oblehnout Harrenov s 8000 muži. Aegon nařídil Harrenovi aby se vzdal, jinak po západu slunce jeho rod zanikne. Krále jeho hrozby nevyděsily, protože si myslel, že silné zdi jeho hradu ho ochrání i před drakem. Aegon na Balerionovi přeletěl hradby a nechal ho na věže Harrenova chrlit oheň dokud se neroztekly. Harren Černý zemřel v plamenech.

Harrenhal

Mezitím král Argilak vedl svou armádu z Bouřlivého konce. V prudké bouři napadl vojsko Oryse Baratheona, což se zapsalo do historie jako bitva Poslední bouře. V početní nevýhodě dva ku jednomu se Orys ocitl v obklíčení. Ale Rhaenys se svou dračicí Meraxes vyrovnala síly. Orys se dostal do přímého souboje s Argilakem a zabil ho. Argella se poté prohlásila Bouřlivou královnou a zatarasila brány Bouřlivého konce. Ale její vlastní lidé ji zradili a vydali Orysovi – nahou a v řetězech. Orys se k ní ovšem zachoval laskavě. Za získání Bouřlivého konce Aegon jmenoval Oryse pánem Bouřlivých krajin a dal mu Argellu za manželku, čímž mu umožnil založit rod Baratheonů.

Jak se šířily zprávy o Aegonově úspěchu, králové Loren ze Skály a Mern z Roviny vytvořili alianci. S armádou o počtu 55000 mužů vyrazili na sever, aby se utkali s 10000 muži Aegona. Rhaenys a Visenya se k Aegonovi připojily u Kamenného septa. Obě armády se střetly někde na severu Roviny. Tři draci zapálili suchou trávu a ve spojenecké armádě vypukl chaos a zmar. 4000 mužů uhořelo a dalších 1000 zemřelo v bitvě. Aegon jich ztratil pouhých 100. Král Mern a jeho synové byli zabiti, takže Aegon přijal kapitulaci od lorda Harlena Tyrella, majordoma Vysoké zahrady. Stejně tak se mu vzdal i král Loren. Aegon vyhlásil, že Rovina připadne Tyrellům a Západ zůstane pod správou Lannisterů.

Když se pak Aegon připravoval vytáhnout do Dorne, dostal zprávu, že král Torrhen Stark pochoduje na jih s 30000 muži. Aegon proti němu vyrazil k Trojzubci s 45000 vojáky. Torrhen plánoval útok, zaujatý nápadem svého nemanželského bratra Brandona Sněha, že by draky mohli zabít pomocí lsti. Ale při pohledu na Aegonovu armádu a jeho draky ztratil Torrhen odvahu. Poslal Brandona a tři mistry vyjednávat před tím, než sám poklekl a odpřísáhl věrnost.

Královna Sharra Arryn shromáždila armádu u Krvavé brány, kde hodlala čelit Aegonovi. Nicméně Aegon zkusil jinou taktiku. Poslal Visenyi, aby na Vhagar vyletěla do Orlího hnízda. Když královna regentka přispěchala na nádvoří a našla tam svého malého syna, jak si hraje s Visenyí, souhlasila s kapitulací pod podmínkou, že se její syn bude moci svézt na drakovi. A tak se pod Aegonovu nadvládu dostalo i Údolí.

Armádu do Dorne vedla Rhaenys. Ale Dornové jí odmítli poskytnout bitvu a namísto toho se rozptýlili v horách a poušti. Podnikali pouze náhlé přepady její armády. Rhaenys tak obsadila jen pevnosti bez většího užitku, protože jejich obyvatelé raději utekli a zanechali tam jen staré a nemohoucí. Potupená Rhaenys se rozletěla rovnou do Slunečního oštěpu, kde od princezny Mariyi Martell požadovala kapitulaci. Mariya jí místo toho sdělila: „Toto je Dorne. Nejsi tady vítána, vrať se jen na vlastní nebezpečí.“ Rhaenys pohrozila, že se vrátí s „ohněm a krví“, ale Mariya odvětila jednoduše: „Neskloněni, nepokořeni, nezlomeni.“ Targaryenká armáda se nakonec stáhla z Dorne a nechala tuto zemi neobsazenou.

Kapitulací Starého města počíná vláda Targaryenů.

Aegon dovedl zbytek svých sil ke Starému městu. Nejvyšší septon se modlil sedm dní a nocí ve Hvězdném septu než dospěl k závěru, že Aegon Targaryen je právoplatným králem Sedmi království. Lord Banfred Hightower přijal toto rozhodnutí a otevřel brány města. Aegonův vstup do města oslavovaly tisíce lidí. Aegon rozhodl, že od tohoto dne se bude datovat počátek jeho panování a vlády Targaryenů v Západozemí. Protože nechtěl, aby se jeho sídlem stalo Staré město, oznámil výstavbu nového hlavního města – Králova přístaviště – kolem jeho první pevnosti na Černovodě. Aegon shromáždil meče všech lordů, které porazil v bitvě (ale ne těch, kteří se vzdali se ctí, jako Arrynové a Starkové), roztavil je v žáru Balerionova dechu a nechal z nich vykovat Železný trůn.

ZDROJ, obrázky: Amoka, Ted Nasmith