Ostatní proroctví

Proroctví a věštecké sny zbývajících postav.

Aryin sen

Arya, Hra o trůny, str. 286-287 (v češtině: I. – str. 354)

Když před časem přišla do Králova přístaviště, za nocí ji pronásledovali zlé sny o tom,jak se v hradu ztratila. Otec jí řekl, že Rudá bašta je menší než Zimohrad,ale v jejích snech byla vždycky nezměrná, nekonečné bludiště se stěnami, které jako by se posouvali a měnili za jejími zády. Bloudila v nich ponurými halami kolem vybledlých tapiserií, sbíhala po točitých schodištích, probíhala přes nádvoří nebo po kamenných mostech a od stěn se ozvěnou odrážely její výkřiky, na které nikdo neodpovídal. V některých místnostech jako by z rudého kamene prosakovala a odkapávala krev a nikde nemohla najít jediné okno. Někdy slýchala hlas svého otce, ale vždycky z velké dálky a bez ohledu na to, jak usilovně za ním běžela, byl stále slabší a slabší, dokud neodezněl do ticha a Arya byla sama ve tmě.

Veštecký Aryin sen, který dosud v celé sérii nemá obdoby. Krev odkapávající ze zdí Rudé bašty dává smysl, vezmeme-li v úvahu, co se dělo. V tom, jak slyší hlas svého otce a nedokáže se k něm dostat, se odrážejí její pocity při jeho popravě. Její bloudění, ztracenost a samota, a její neschopnost najít jediné okno jsou obzvláště zajímavé. Vysvětlení může být takové, že Arya neví, kam v širším slova smyslu směřuje. To potvrzuje celý její příběh sledovaný Hrou o trůny, kdy cestuje přes polovinu Řékotočí a nakonec se plaví do míst, kam nikdy nezamýšlela jet, aniž by věděla proč vlastně.

Rickonův sen

Rickon, Hra o trůny, str. 614 (v češtině: II. – str. 286)

„Nech mého otce být,“ varoval Rickon Luwina „Nech ho být.“
„Rickone,“ řekl Bran tiše. „Otec tady není.“
„Ano je. Viděl jsem ho.“ Na Rickonově obličeji se leskly slzy. „Viděl jsem ho v noci.“
„Ve snu?“
Rickon přikývl. „Nechte ho být. Nechte ho být, Už se vrací domů, jak slíbil. Už se vrací.“

To by mohlo být potvrzením, že přinejmenším někteří Starkove spojení se svým zlovlkem mají do sny do určitého stupně prorocké. Rickon, stejně jako Bran, mluvil se stínem Eddarda Starka.

Kletba Mirri Maz Duur

Mirri Maz Duur, Hra o trůny, str. 635 (v češtině: II. – str. 311)

„Až slunce bude vycházet na západě a zapadat na východě.“Řekla Mirri Maz Duur. „Až moře vyschnou a hory budou létat ve větru jako listí. Až tvoje lůno znovu ožije a porodíš živé dítě. Tehdy se vrátí, ale ne dřív.“

Toto může být skutečné proroctví, nebo to prostě může být jen kletba, která má zanést hrůzu a zoufalství do Daenerysina srdce. Vyřčené podmínky mají zřetelně nadpřirozený nádech. U Martina to může být použito jak jako vyjádření nepravděpodobnosti, že se něco takového stane, tak ve významu přesně opačném. Vzpomínáte na Gaimanův Hvězdný prach?

Shireenin sen

Shireen, Střet králů, str. 3 (v češtině: I. – str. 12)

Měla jsem zlý sen, řekla mu Shireen. O dracích. Přišli a chtěli mě sežrat.

Pouhá noční můra, nebo budou kamenní draci na Dračím kameni později skutečně přivedeni k životu, jak by naznačovala i Daenerysina pozdější vize v Domě Neumírajících, snad za pomoci Melisandřiny magie?

Proroctví Quaithe

Qauithe, Střet králů, str. 426 (v češtině: II. – str. 99)

„Aby ses dostala na sever musíš jít na jih. Abys dosáhla západu, musíš jít na východ. Abys mohla jít dopředu, musíš zamířit dozadu a aby ses dotkla světla, musíš projít stínem.“
Ašaj, pomyslela si Dany. Ona mě chce donutit, abych šla do Ašaje. „Dá mi snad Ašaj armádu?“ zeptala se. „Bude pro mne v Ašaji zlato? Budou tam lodě? Najdu v Ašaji to co jsem nenalezla zde v Quarthu?“
„Bude tam pravda,“ odpověděla žena v masce a s hlubokou úklonou se ztratila v davu.

Quaithe si zcela zjevně přeje, aby Daenerys zamířila do Ašaje. První dvě věty by mohly znamenat, že aby dosáhla Západozemí na severozápadě, musí se nejprve vydat do Ašaje na jihovýchodě. Výrok o dotknutí se světla a projití stínem je nicméně o něco zajímavější. Ašaj je popisován jako „u Stínu“, nikoliv v něm. Proč potřebuje Dany projít Stínem a jaké světlo tam může najít?Jedna z teorií říká, že Světlonoš, Rudý meč hrdinů, je skryt ve Stínu a Dany ho musí získat. Jiná naznačuje, že Daenerys uskuteční jedinečnou plavbu a dosáhne Západozemí tak, že se přeplaví přes Sluneční moře a vylodí se na západním pobřeží. Martin potvrdil, že podobnou cestu dosud nikdo nevykonal. Konečně je třeba si uvědomit, že není známo, co přesně se skrývá v Quaithiných příslibech. Mohou se týkat Světlonoše, mohou se týkat skutečného nebezpečí v podobě Jiných, mohou se týkat pravdy o její rodině, nebo se mohou týkat všech těchto věcí a i některých dalších.

Theonův sen

Theon, Střet králů, str. 591 (v češtině: II. – str. 300), souhrn

Theon snil o oslavě, kterou uspořádal Ned Stark, když král Robert přijel do Zimohradu, ale po chvíli si uvědomil, že všichni účastníci oslavy (Robert, Eddard, Jory atd.) jsou mrtví. Viděl také Lyannu, Brandon a lorda Rickarda. Vysoké dveře se pak otevřely se zaduněním a dovnitř vkráčel Robb a Šedý vítr, oba krvácející ze stovky strašlivých ran.

Z velké části přímé a jasné. Theonův sen může být vysvětlován jako následek jeho pocitů viny a strachu, poté co Starky zradil, a jeho obav z budoucnosti. Na konci nicméně přicházejí Robb a Šedý vítr strašlivě raněni, nejspíše jako poslední účastníci hostiny mrtvých. To může být pouhá shoda náhod, ale je možné, že Theonův sen skutečně předpovídá jejich smrt.

Thorosovo proroctví

Thoros, Bouře mečů, str. 497 (v češtině: II. – str. 40)

Rudý kněz si dřepl na zem vedla ní. „Moje paní,“ řekl. „Pán mi vyjevil pohled na Řekotočí Ostrov v moři ohně, jak se mi zdálo. Plameny měly podobu skákajících lvů s dlouhými purpurovými drápy. A jak řvali! Moře Lannisterů, moje paní. Řekotočí bude muset brzy odolávat jejich útoku.“

Thoros viděl obléhání Řekotočí Lannistery (a králem na Železném trůnu), které bude následovat po Rudé svatbě.

Jaimeho sen

Jaime, Bouře mečů, str. 504-508 (v češtině: II. – str. 49-53), souhrn

Zatímco spal s hlavou odpočívající na místě vykáceného hrázového dřeva. Jaime snil, že je doma, na skále a že má obě ruce. Pak viděl, že je obklopen tuctem temných postav v kutnách a v rukou měli kopí. Vedli ho dolů do Skály a tam viděl Tywina, Cersei a Joffreyho. Podivoval se, co je to za místo. „Tvoje místo.“ Řekl hlas odrážející se ozvěnou hlasů všech Lannisterů od dob Lanna Chytrého a ostatní se otočili, aby odešli, ačkoli je žádal, aby ho nenechali samotného v temnotě. Pak se objevila Brienne nahá a v řetězech a prosila ho, aby jí je sundal, což udělal. Pak uslyšel Cerseinino volání „Budeš žít tak dlouho, dokud budou hořet plameny.“ Potom odešla a šest jezdců přijelo. Oswell Whent, Jon Darry, Lewyn Martell, Gerold Hightower, Arthur Dayne a Rhaegar Targaryen. Brienne mu složila přísahu, že ho ochrání a Arthur Dayne odvětil „My všichni skládáme přísahu.“ Pak ostatní jezdci Královské gardy ho obžalovali z nesplnění povinnosti a Rhaegar mu řekl, že mu důvěřoval, že ochrání jeho ženu a děti a pak plameny začaly pohasínat až pouze Briennin meč hořel a duchové se hnali směrem k němu. Zakřičel a vzbudil se.

Těžko říct, zdali tento sen skutečně znamená něco konkrétního, nebo pouze představuje počátek Jaimeho charakterového přerodu a počátek jeho úvah nad vlastní minulostí. Může ukazovat na ohrožení jeho života, před kterým ho může ochránit pouze Brienne. Někteří si myslí, že fakt, že Brienne zmiňuje medvěda jako možné nebezpečí, spolu s Jaimeho hlavou na špalku z dřeva čarostromu naznačuje, že se jedná o sen prorocký.

Proroctví Maggy Žáby

Maggy Žába, Hostina pro vrány, str. 540-541 (v češtině: II. – str. 211-212)

„Kdy se provdám za prince?“ zeptala se.
„Nikdy. Provdáš se za krále.“

Maggy Žába jasně předpověděla, že se Cersei provdá za Roberta, nikoliv za Rhaegara či jiného Targaryena.

„Ale stanu se královnou?“
„Ano.“ V Maggyiných očích se zlomyslně zablesklo. „Budeš královnou… dokud nepřijde jiná, mladší a krásnější, která tě svrhne a vezme ti všechno, co ti bude drahé.“

Panuje obecná shoda, že mladší, krásnější královnou bude zžejně Margaery nebo Daenerys. Proti Margaery hovoří fakt, že zřejmě není krásnější – vše naznačuje, že je hezká, ale není takovou kráskou, jakou je (či byla) Cersei. Daenerys na druhou stranu oplývá jistě téměř „nelidskou“ krásou Targaryenů. V její neprospěch mluví události z Hostiny pro vrány, kde Cersei již ztratila většinu z toho, co jí bylo „drahé“. Nicméně, jak vyplývá z následujících proroctví, úplně vše ještě neztratila. A je pravděpodobnější, že se o to postará Daenerys Targaryen, spíše než Margaery Tyrell.

„Budeme mít král a já děti?“ zeptala se.
„Ach ano. Šest a deset pro něho a tři pro tebe.“

Maggy Žába předpověděla celkový počet Robertových bastardů, a stejně tak i počet Cerseiných dětí. Tento fakt mírně nabourává teorii o Cerseině těhotenství, o jejích třech dětech totiž již víme. Pokud je tedy těhotná, přinejmenším nedonosí.

Stařena s ní však zjevně neskončila. „Zlato bude jejich korunami a zlato bude jejich rubáši,“ řekla. „A až tě tvoje slzy vysuší, valonquar stiskne svýma rukama tvoje bledé bílé hrdlo a vymáčkne z tebe život.“

Maggy předpovídá, že Cersei své děti přežije, ale nejzajímavější je spojení korun a rubášů, což silně naznačuje, že zemřou jako králové a královny. To se již splnilov případě Joffreyho. Tommenova smrt se zdá být nevyhnutelnou. Jak bude korunována Myrcella, vzhledem k událostem v Hostině pro vrány, je často přehlížená otázka.Konečně, existuje mnoho spekulací kolem valonquara – což, jak se dozvídá, znamená „malý bratr“ ve vysoké valyrijštině. Cersei se obává, že by to mohl být Tyrion, ale zdá se být dost dobře možné, že se jedná o Jaimeho. Nemá už sice obě ruce, ale pořídil si falešnou a nikdo netvrdí, že proroctví musí být stoprocentně přesné.

„Já mám taky tři otázky,“ nedala se odbýt její přítelkyně. A když ji Cersei začala tahat za ruku, vykroutila se jí a otočila se zpátky k čarodějce. „Provdám se za Jaimeho?“ vyhrkla.
Ty hloupé děvče, pomyslela si královna, ještě i teď plná hněvu. Jaime ani neví, že existuješ. Tehdy žil její bratr jen pro meče, psy a koně… a pro ni, svoje dvojče.
„Ani za Jaimeho, ani za žádného jiného muže,“ odpověděla Maggy. „Tvoje panenskou hlavu dostanou červi. Dnes večer je tady tvoje smrt, maličká. Cítíš její dech? Je velmi blízko.“

Jak se dozvídáme od Cersei, Melara Vřesolžicská kráce nato „spadla“ do studny a utopila se (str. 215). Tato část textu naznačuje, že šlo o nehodu. Nicméně podle jiných detailů, kupříkladu podle Cerseiny vzpomínky jak „křičela a řvala“ ve studni (str. 260) a podle Maggyiny podivné přesnosti se zdá být pravděpodobnějším, že ji Cersei do studny strčila sama. Důvodem, proč udělala něco takového, je zjevně její zlost kvůli Melariným nadějím na Jaimeho ruku, což vysvítá z odstavce výše a z dřívější poznámky, kde Melaru nazývá „nenasytnou malou pletichářkou“ (I. – str. 421)… příčinu mohlo zavdat také Cerseino přesvědčení, že pokud nebudou o proroctví mluvit, nenaplní se, přičemž zřejmě Melaře nevěřila, že dokáže udržet jazyk za zuby.

Zdroj: westeros.org
Překlad: MIl, Léto