Melisandra z Ašaje

Události, které v plamenech spatřila Melisandra, Rudá kněžka krále Stannise.

Renlyho smrt

Střet králů, str. 14 (v češtině: I. – str. 26)

Melisandra se dívala do plamenů a viděla ho mrtvého.

Toto říká lady Selyse, Stannisova žena, a mluví o Renlym. Ačkoli to má z druhé ruky, jeví se to jako potvrzení skutečnosti, že Melisandra oplývá schopností vidět budoucí události skrze plameny.

Světlonoš a Azor Ahai

Střet králů, str. 110 (v češtině: I. – str. 147)

Ve starých knihách Ašaje stojí psáno, že po dlouhém létu přijde den, kdy hvězdy budou krvácet a na svět ztěžka dolehne chladný dech temnoty. V tuto obávanou hodinu Válečník vytáhne z plamene hořící meč. Ten meč bude Světlonošem, Rudým mečem hrdinů a tím, kdo ho bude třímat v ruce bude Azor Ahai, temnota před ním uprchne.

Krvácení hvězd(y) se pravděpodobně vztahuje k rudé kometě a chladný dech temnoty nejpravděpodobněji k Jiným a blížící se zimě. Proroctví mluví o návratu Azora Ahai, aby ještě znovu odrazil Jiné.


Bouře mečů, str. 289 (v češtině: I. – str. 365)

„Až bude rudá hvězda krvácet a na svět sestoupí temnota, Azor Ahai bude znovuzrozen uprostřed kouře a soli.“

Rudá hvězda bude nejspíš kometa. Jiní a přicházející zima mohou představovat temnotu, takovou jako za Dlouhé Noci. Ve svém výkladu proroctví Melisandra tvrdí, že Dračí Kámen je místem uprostřed kouře a soli. Tvrdí také, že viděla v plamenech že Stannis je Pánem vyvolený bojovník, znovunarozený Azor Ahai, a že ho viděla vést boj proti temnotě. Plameny podle ní nelžou, ale i v případě Stannise úmyslně neklamu, může stejně tak klamat sebe samou. Daenerys se koneckonců též narodila na Dračím Kameni.Ještě zajímavější je, že se v přeneseném slova smyslu Daenerys znovuzdrodila jako Nespálená právě v okamžiku, kdy Drogo zemřel a kdy se na nebi poprvé objevila ruda komety, navíc když plakala slané slzy a nořila se do kouře a ohně pohřební hranice.

Noční hlídka, uchvatitelé

Bouře mečů, str. 414 (v češtině: I. – str. 518-519), souhrn

Stannis říká, že mu Melisandra v plamenech ukázala, co se stane. Z vysokého kopce v lese viděl muže v černém za kruhem pochodní a viděl také postavy pohybující se ve sněhu kolem.

To, co Stannis viděl, je zcela zřejmě Noční hlídka ohrožovaná Jinými na Pěsti Prvních lidí, což znamená, že Melisandra může v plamenech vidět minulost, budoucnost, nebo snad i blízkou budoucnost.


Bouře mečů, str. 598 (v češtině: II. – str. 166)

„Nepochopí to,“ řekla Melisandra tiše. „Je mi to líto, tvoje výsosti. Tohle ještě není konec. Brzy povstanou další samozvaní králové a seberou koruny těm, kteří zemřeli.“
„Další?“ Stannis vypadal, jako by ji v tu chvíli nejraději zaškrtil. „Další uchvatitelé? Další zrádci?“
„Viděla jsem to v plamenech.“

Jak bylo řečeno, nezdá se, že by plameny ukazovaly nepravdu – ačkoli pravděpodobně mohou klamat a být špatně pochopeny – takže se zdá pravděpodobné, že uvidíme více uplatňovatelů nároku na trůn. To potvrzuje konec Bouře mečů. Tommen a Euron Greyjoy by snad mohli být považováni za nové falešné krále.

Zdroj: westeros.org
Překlad: MIl, Léto