Daenerys Targaryen

Dračí sny a vize královny za vodou, Daenerys za bouře zrozené, Nespálené, Matky draků.

Probuzení draka

Str. 83 (v češtině: AGOT I. – str. 109-110)

Draci už neexistují, pomyslela si Dany s pohledem upřeným na svého bratra, ale neodvážila se říci to nahlas.
Té noci však o jednom měla sen. Viserys jí bil, ubližoval jí. Byla nahá, neohrabaná strachy. Utíkala před ním, ale její tělo jako by bylo podivně zavalité a nemotorné. Znovu ji udeřil. Zakopla a upadla na zem. „Probudila jsi draka“, křičel na ni, když do ní kopal. „Probudila jsi draka, probudila jsi draka.“ Její stehna byla lepkavá krví. Zavřela oči a zasténala bolestí. Jakoby v odpověď se ozval příšerný trhavý zvuk a praskání jako od velkého ohně. Když znovu vzhlédla, Viserys byl pryč, všude kolem se zvedaly vysoké sloupce plamenů a v jejich středu byl drak. Pomalu otáčel hlavou. Když jeho žhavé oči našly její, probudila se celá rozechvělá a zborcená potem. Nikdy předtím nepoznala takový strach.

Tento sen zcela jevně zvěstuje narození Danyiných draků na konci knihy. Trhavý zvuk může být roztržení jejího těla při potratu jejího šeredně znetvořeného syna a velký oheň může být oheň, ve kterém se tři vejce vylíhnou.

Spálená v dračích plamenech

Str. 192 (v češtině: AGOT I. – str. 238)

A přesto když pak té noci spala, znovu snila svůj dračí sen. Viserys v něm tentokrát nebyl. Byla tam jenom ona a drak. Jeho šupiny byly černé jako noc, vlhké a slizké krví. Její krví, vycítila Dany. Jeho oči byly jezírky rozžhaveného magmatu, a když otevřel tlamu, s burácením mu z ní vytryskl žhavý sloupec plamene. Slyšela, jak jí zpívá. Otevřela svoje paže ohni, objala jej, nechala se jím celá pohltit, dovolila mu očistit ji, přetvořit ji a vycídit dočista. Cítila, jak je její tělo sežeháváno, černá a olupuje se, jak se její krev vaří a mění se v páru, a přesto nevnímala žádnou bolest. Připadala si silná, nová a živá.

V kontextu událostí se sen zdá být svým způsobem povzbuzující. Ukazuje Daenerysino přijetí svého nového života a její pevnou vůli vést ho co nejlépe. Od tohoto okamžiku se její život uprostřed barbarských Dothraků stává snadnějším a snadnějším. Ještě důležitější je, že tento sen je možná proroctvím, že skrz oheň dojde Dany znovuzrození.

Hřebec, který si osedlá svět

Str. 411 (v češtině: AGOT II. – str. 38)

„Tak rychle jako vítr jede a za ním jeho khalasar pokrývá zemi, bezpočet mužů s arakhy zářícími jim v rukou jako stébla ostřice. Divoký jako bouře bude tento princ. Jeho nepřátelé se před ním budou chvět a jejich ženy budou plakat krvavé slzy a rvát si v žalu maso. Zvonečky v jeho vlasech budou vyzvánět o jeho příchodu a mléční muži v jejich kamenných stanech budou mít strach z jeho jména.“ Stará žena se zachvěla a podívala se na Dany, téměř jako by se bála. „Princ jež a stane se hřebcem, který si osedlá svět.“

Je těžké říci, zda se vůbec něco z toho proroctví naplní, neboť Rhaego se narodil mrtvý a deformovaný. Může to znamenat, že stařeny neměly skutenou moc předvídat a jejich mumlání bývalo vždy nepravdivé. Stařena se zdála být dost vyděšená na to, aby svým vlastním slovům věřila. Také je možné, že někdo jiný než Rhaego je „hřebec, který si osedlá svět.“ Například možným hřebcem je jen špatně pochopené narození Daniných draků – dozajista si „osedlají svět“ v tom smyslu, že nad ním budou létat se svými strašlivými plameny a obrovskou silou, čímž ho dobyjí. Je též možné, že by patriarchální dothracká kultura odmítla uvěřit, že ten, koho se proroctví týká, je žena – Daenerys sama.

Červené dveře

Str. 628-630 (v češtině: AGOT II. – str. 303-305, výtah z jejich snů)

Dany viděla rudé dveře svého oblíbeného domu v Braavosu, a pak se milovala s Drogem a hvězdy se na ně usmály, hvězdy na denním nebi. Ale najednou hvězdy zmizely a přes mordou oblohu mávala velká křídla a svět chytil plamenem. Dále uviděla sera Joraha. Byl ztrhaný a plný žalu. „Rhaegar byl posledním drakem,“ říkal jí, když si ohříval svoje průsvitné ruce nad rozpáleným železným košem, ve kterém rudě jako uhlíky žhnula dračí vejce. Začal blednout a jeho tělo se ztrácelo, hmotné méně než vítr.
Viserys stál před ní, křičel. Jeho prsty po ní chňapaly jako hadi, štípaly ji do bradavek a kroutili jimi, dokud jeho oči nepraskly a spolu s roztaveným zlatem nezačaly stékat po jeho tváři.
Potom Dany uviděla svého syna. Vysokého, hrdého s Drogovou kůží a jejími stříbrozlatými vlasy a fialovýma očima ve tvaru mandlí. Usmál se na ni a začal k ní zvedat ruku, ale když otevřel ústa vyvalil se mu z nich oheň. V okamžiku byl stráven ohněm.
Pak přišli duchové, oblečeni jako králové se stříbrnými, zlatými a platinovými vlasy a očima opálovýma a ametystovýma, turmalínovýma a nefritovýma. Křičely, že musí běžet rychleji a rychleji. Do jejích zad se zabodl velký nůž bolesti a ona cítila, jak se její kůže trhá a cítila zápach hořící krve a viděla stín křídel. Daenerys Targaryen letěla.
Znovu uviděla rudé dveře v Braavosu, pak letěla nad Dothrackým mořem a všechno, co žilo a dýchalo, v hrůze prchalo před stínem jejich křídel. Cítila domov hned za těmi dveřmi, zelená pole a velké kamenné domy a ruce, které by ji držely v teple.
Pak uviděla svého bratra Rhaegara ve své zbroji. Skrze úzkou štěrbinu jeho hledí rudě probleskoval oheň. Zvedla jeho hledí. Obličej uvnitř byl jejím vlastním. Potom, po dlouhý čas, už byla jen bolest, oheň v jejím těle a šeptání hvězd.

Většina z tohoto vypadá jako horečnatý sen. Vize jejího syna stráveného v plamenech může znamenat, že vyměnila život svého syna za draky. Domov se „zelenými poli, kamennými domy a rukama, které by ji držely v teple“ může znamenat Sedm království, ačkoli jestli ruce znamenají někoho z minulosti, přítomnosti, budoucnosti, nebo jednoduše touhu po někom, to je těžké říci.

Drak má tři hlavy

Str. 511-512 (v češtině: ACOK II. – str. 207-209)

Podívala se do několika místností na své cestě místnostmi v domě nemrtvých. Dany viděla několik scén. Některé, byly z minulosti, některé z přítomnosti a některé z budoucnosti. Nejprve je to žena čtyřmi malými krysími muži. Měli zašpičatělé krysí obličejíčky a drobné růžové ručky, stejné jako služebník, který přinesl číši stínu večera. Jeden ji tloukl mezi nohy, další ji bodal do ňader, kousal do bradavek svými vlhkými rudými ústy, trhal a žvýkal.

Je to veřejné přijetí faktu, že žena v první místnosti reprezentuje Sedm království a krysí trpaslíci reprezentují samozvané krále po celém kontinentu. To že jsou pouze čtyři a ne pět, značí, že v čase vidiny byl Renly Baratheon už mrtvý.


Druhá místnost byla naplněna nelidsky zohavenými mrtvolami, které hodovaly. Leželi rozvalení na pokálených židlích a rozštípaných stolech, natažení v kalužích srážející se krve. Mrtvý muž s hlavou vlka nosí železnou korunu a drží nohu jehňátka jako král třímající žezlo, sedící na trůně. Jeho oči se dívaly na Dany s němou prosbou.
Třetí místnost jí ukazuje její starý domov s červenými dveřmi v Braavosu a Sira Willema Darryho.
Čtvrtá ukázala starého muže s tmavýma očima a dlouhými stříbrošedými vlasy, na trůně z železných meč, mluvící k muži před sebou. „Nech ho být králem ohlodaných kostí a uvařeného masa a nech ho být králem popela.“

Druhá místnost se může jevit jako vize budoucích událostí na Rudé svatbě, kdežto třetí místnost prostě ukazuje její záblesk z její minulosti a čtvrtá místnost se zdá ukazovat Aeryse, právě před svou smrtí a pleněním Králova přístaviště.


Pátá místnost, závěrečná, ukazuje muže velmi podobného jejímu bratru Viserysovi, ale vyššího a s očima barvy spíše indigové modři, než fialové. Mluvil k ženě, která je opatrovnicí nově narozeného dítěte. Říká jí, že jméno dítěte bude Aegon a říká, „Jaké lepší jméno by král mohl dostat?“ Žena se ho zeptá, jestli by dítěti nesložil píseň. A on odpověděl, že má pro něj píseň a že „On je princ, jako bylo předpovězeno a sám je písní ledu a ohně.“ On se pak podívá na Daenerys, jako by ji viděl a potom dodal „Musí být ještě jeden. Drak má tři hlavy.“

Pátá místnost ukazuje Rhaegara a Eliu s novorozeným Aegonem. Čistě tato vize odhaluje že Rhaegar řekl svým dětem, jak se naplňuje proroctví, zvláště, když se jeho část vyplní tím, že první dvě pojmenuje po Aegonovi Dobyvatelovi a jeho sestře Rhaenerys. Daenerys později komentuje, že tam chybí Visenya. Zdá se, že tak rozumí Rhaegarovu očekávání druhé dcery. Proroctví prince, kterému bylo dostáno se zdá svázané přímo k proroctví týkající se Azor Ahai o příchodu temných dob, o kterém mluví Melisandra.
Nejzajímavější je, že Rhaegar dokola opakuje myšlenku, že drak má tři hlavy. Jestliže pravdivé proroctví musí být naplněno – a ne všichni čtenáři se shodnou, že to je ten případ, cituji zřejmě falešné proroctví dosh Khaleen týkající se Rhaega – pak je zajímavé poznat kdo jsou ti tří. Daenerys musí být první. Ale kdo jsou ti ostatní? Martin potvrdil, že Rhaegar je definitivně mrtev, ale že tři hlavy nemusí znamenat jen Targaryeny.
S užitím těchto faktů, vážnými kandidáty na místo jedné z hlav draka jsou Jon Sníh (ať už jako syn Rhaegara a Lyanny, nebo jako bastard Neda Starka), Aegon Targaryen (který, podle dohadů, byl nahrazen jiným dítětem a duchaplně odvezen do bezpečí před Pleněním Králova přístaviště), Tyrion Lannister (jako on sám, nebo jako Aerysův syn po únosu nebo svedení Lady Joanny Lannister), a stejně tak Arya nebo Ohař.

Matka draků

Str. 515 (v češtině: ACOK II. – str. 212-213)

…tvar stínů…zítřky ještě nestvořené…pij z poháru ledu…pij z poháru ohně

Tuto smyčku spolu s Rhaegarovou „písní ledu a ohně“, stejně tak dobře jako tečku celé série vidin, označuje Martin, jako velmi důležitou.


…matko draků…dítě ze tří
…matko draků…dítě bouře
…matko draků…dcero smrti
…matko draků…vražedkyně lží
…matko draků…nevěsto ohně

„Dítě ze tří“ je velmi nejasné. V literárním smyslu, jednak může říkat, že ona byla dítě, odměnou jednak pro Aegona a Rhaenys, nebo Aegona a Visenyi. Nicméně, Dany uplatňuje nárok své rodové linie být jedině z Aegona a Rhaenys. Jiná možnost je, že právě jako ona je matkou draků, draci vyrostou v její ochránce a ona bude jako jejich dítě. Ještě další možnost je že Daenerys není ve skutečnosti Aerysovou dcerou, ale Rhaegarovou krvesmilským poměrem s vlastní matkou. Nicméně toto je jen nepravděpodobná okrajová teorie.
„Dítě bouře“ přímo ukazuje na přívlastek Daenerys za bouře zrozená.
„Dcera smrti“ je titulem za smrt její matky při jejím narození a smrt Aeryse (nebo Rhaegara, podle předchozí teorie) ne dlouho po jejím početí. Na druhou stranu to může referovat o zmatku a smrti kolem jejího nároku na trůn a její role ve válce proti Jiným, která přijde.
„Vražedkyně lží“ může ukazovat směry Daniny cesty do Asshaie, aby odhalila pravdu jak jí naznačuje Quaithe, víc o Quautheině proroctvím jinde.
„Nevěsto ohně“ je také čistě, dáno narozením draků, její přízvisko Nespálená a odkaz na její roli v „Písni ledu a ohně“.


…tři hlavy má drak
…tři ohně musíš zapálit…jeden pro život, jeden pro smrt a jeden pro lásku
…na třech koních musíš jet…jedním do postele, s jedním do strachu a s jedním pro lásku
…tři zrady poznáš…jednu pro krev, jednu pro zlato a jednu pro lásku

Znovu, tři hlavy jsou znovu opakováním vstupu Nemrtvých do série tří proroctví týkající se trojek. Je to naše mínění, že první z těchto tří proroctví již bylo naplněno – narození draků, jako oheň zapálený pro život, její manželství s Drogem je jetím na koni do postele a Mirri Maz Duur je zrada pro krev. Zničení Domu Neumírajících krátce po tomto proroctví může být naplněním ohně zapáleného pro smrt. Je však příliš brzy na to, říci co může být zapálením ohně pro lásku. Mnoho spekulací však naznačuje, že se Dany zamiluje do Jona Sněha. Koněm řízeným do strachu skoro jistě musí být Daeneryno užití draků do boje s Jinými, nebo možná do velké bitvy za pravdou o jejím narození, zatímco jízda pro lásku nemusí být rozhodující pro naději, že v tomto bude mít jistotu. Dá se věřit, že zrada pro zlato byla naplněna Jorahovými informacemi o Daenerys, které prodával Varysovi a jeho špehům. Nebo byla naplněna zradou Illyria Mopatise nebo žoldnérů Daaria Naharise. Upřednostňujeme spíše druhou možnost, zvláště věříme, že Daario je nejpravděpodobnější. Zradu pro lásku zůstává tajemstvím. Nevěříme, že byla naplněna, navzdory občasné argumentaci, že Jorahova zrada Danyniny důvěry naplňuje zradu pro lásku. Na druhou stranu se všechna proroctví dotýkají lásky a Zrada pro lásku se jistě zdá být nejpravděpodobněji způsobena právě Jorahem.

Ohnivý oř

Str. 515-516 (v češtině: ACOK II. – str. 213-214)

Vysoký lord s měděnou pokožkou a stříbrozlatými vlasy stál pod praporcem s ohnivým ořem a pod ním bylo vypálené město.

Toto se jeví být vizí, jakou možnost má Rhaegar, aby se mohl stát Jezdcem, který si osedlá svět. Jak uvedli Melisandra a Thoros, prorocké vize mohou ukazovat co by se mohlo stát, nejen to, co se stane. Ačkoli toto není ten případ. (Jojen tvrdí, že jeho zelené sny se vždy vyplní.)


Po hrudi umírajícího prince, který klesl na kolena do vody, stékaly rubíny a, rudé jako kapky krve Z posledních sil zašeptal ženské jméno.

Toto popisuje minulé události, Rhaegarovu smrt na rudém brodu Trojzubce rukou Roberta Baratheona. Jediná důležitá věc je fakt, že zašeptal ženské jméno. Jsme přesvědčeni, že šlo o Lyannu, potvrzující Rhaegarovův vztah s Lyannou Starkovou byl mnohem více komplikovaný a citový, než mohou ukazovat předchozí indicie v knize.


Modrooký král, který nevrhal stín, zvedl do výše rudý meč zářící jako západ slunce.

Toto se jeví být přítomnou událostí. Rudý meč se zdá být Světlonošem, Rudým mečem Hrdinů, a modrookým králem bez stínu by mohl být Stannis Baratheon jehož stín nedávno vyzbrojený Melisandrovou magií zabil Renlyho Baratheona a Sira Cotrnay Penrose. Znamená to pravděpodobně že Stanisův nárok být znovunarozením Azor Ahai a jeho role ve válce proti Jiným, bude mít vážný konflikt v Danině budoucnosti.


Na žerdích mezi davem provolávajícím slávu se vznášel hadrový drak.

Tak se Dany stane, je to mumie draka. Význam tohoto proroctví je dost nejasný. Může to být, že za čas budou draci částí standardy Deaneryniny a také částí její armády. Je to užitečná poznámka, ve které Martin označuje charakter známý jako Královna mumií, který se objeví v budoucnu.


Z doutnající věže se vzneslo velké kamenné zvíře a vydechlo přízračný oheň.

Čistě navazuje na jednak na sen Shireen o kamenných dracích na Dračím kameni, jak ji jedí, a taky Melisandřin plán na využití královské krve k přivedení kamenného draka k životu. Fakt, že Dračí kámen zůstává skoro opuštěn Staninem, ho dělá mnohem více nesrozumitelným. Může to být obrazem něčeho, co se může stát, ale bylo zabráněno povinnosti Davose náhle zakročit? Jiná a celkově nepopsatelná možnost je, že vize může reprezentovat draka, který byl probuzený zničením Zimohradu. Chvílemi zajímavá teorie, „oheň stínu“ se nezdá být pravdivou.


Její stříbrná cválala trávou, k temnému potoku pod mořem z hvězd.

Toto je skoro jistě vylíčení Daeneryniny svatební noci pod hvězdami s Drogem. Mnoho hlavních vývojů v jejím životě následuje po těchto událostech.


Na přídi lodi stála mrtvola, které v obličeji zářily jasné oči a na šedých rtech měla smutný úsměv.

Skutečná záhada, obraz je myšlenka pravděpodobně prezentující Theona Greyjoye po útěku svému osudu v rukou Boltonů, Geriona Lannistera a Davose Mořského. V případě, že jde o Geriona jasné oči v mrtvé tváři mohou znamenat fakt, že přežil navzdory obecné víře, že byl ztracen na moři. Jiná alternativa je, že obraz je znamená „Studené ruce“, ale to neříká, kdo to může být nebo proč jsou na palubě lodi.


Ze štěrbiny ve zdi z ledu vyrůstala modrá květina a plnila vzduch sladkou vůní.

Obraz hlavní důležitosti pro čtenáře. Je to jednoduché věřit, že to je vize přímého spojení mezi Lyannou Stark (která milovala růže), písně Baela Barda (který s dcerou lorda Starka utekl z domova, opustil modrou růži na jejím místě a měl s ní dítě) a Jona Sněha (který je na zdi). Jestliže je výklad správný, je to jeden z nejsilnějších kousků, který potvrzuje, že Jon Sníh je synem Lyanny Stark a Rhaegara Targaryena. Alternativní, ale méně populární výklad je že modrá růže pouze reprezentuje Starka na zdi. Další možnost, vzduch naplněný sladkou vůní může znamenat, že Jon Sníh je velmi důležitý pro Daenerys a to může vázat k možnosti, že se později do sebe zamilují.


Uvnitř stanu vířily a tančily stíny, bez kostí a strašlivé.

Je to pravděpodobně Mirri Maz Duurin obřad, kterým zřejmě zabila nenarozeného Rhaega zbavila Droga zdravé mysli. Událost která přímo míří k narození Daniných draků. Více vzdálená možnost je, že to reprezentuje Melisandřino zaklínání Stannisova stínu, aby zabil Renlyho.


Malá holčička běžela bosá k velkému domu s červenými dveřmi.

To se zajisté zdá ukazovat Daenerys jako malou holčičku, běžící do domu v Braavosu, kde se, během svého života,cítila nejbezpečněji a nejlépe chráněna. Ukazuje událost z Bouře mečů, nicméně to může prezentovat Aryu Stark, z neznámého důvodu běžící ke stejným dveřím v Braavosu. Samozřejmě Daenerys nepozná o koho jde.


Stříbrný kůň za sebou vláčel krvavou mrtvolu nahého muže.

Toto je pravděpodobně vize minulosti, kdy Daenerys za sebou vlekla svou vražedkyni.


Trávou lev větší než člověk běžel bílý.(Tady je chybný překlad v knize!)

To může reprezentovat hrakkar, kterého Drogo ulovil právě jako útok na Daenerysin život, ale to se zdá příliš všední. Mnohem populárnější vnuknutí je, že to může prezentovat Jaimeho Lannistera, Bílý meč, a lva Casterlyovy skály. Další možnost toho, co může tato vize ukazovat je s Lannisterem, ale s Tyrionem. Bílá může prezentovat jeho velmi bledé vlasy a vysoká tráva může opravdu být obyčejnou travou (vzhledem k Tyrionově výšce), ale pokud jde o trpasličího lva, tato událost teprve přijde.


Pod Matkou hor vyšla z velkého jezera řada nahých stařen, které před ní poklekly a sklonily svoje šedé hlavy.

Toto se nezdá být doposud naplněno, mnoho věcí ukazuje, že jde o vizi budoucnosti. Dany získá loajálnost dosh khaleen a Dothraků. Nebo jako vize Rhaega, to může prezentovat Rhaegovo přežití.


Deset tisíc otroků, kolem kterých uháněla na své stříbrné rychle jako vítr, k ní zvedlo krví potřísněné ruce. „Matko!“ křičeli „Matko, matko!“ Natahovali se k ní, dotykali se jí, tahali ji za plášť, za lem šatů, za chodidlo, za nohu, za ňadro.Chtěli ji, potřebovali ji, oheň, život, Dany zalapala po dechu a rozevřela ruce, aby se dala jim všem.

Toto bylo naplněno Daniným osvobozením otroků z Yunkai v Bouři mečů.

Ledová armáda

Str. 310 (v češtině: ASOS I. – str. 391)

Té noci se jí zdálo o tom, že je Rhaegar a jede k Trojzubci. Jenže seděla na drakovi místo na koni. Když uviděla za řekou Uchvatitelovu povstaleckou armádu, byli všichni oděni v ledu, ale ona je zastavila dračím ohněm. Roztáli jako ranní mlha a proměnili Trojzubec v dravý proud. Nějaká malá část z ní věděla, že je to jen sen, ale jiná část se radovala. Osud určil, aby tomu bylo takto. Můj dosavadní život byl pouhou noční můrou, ze které jsem se teď probudila.

Armáda oděná v ledu může naznačovat, že bitva, která se připravuje není proti armádě Sedmi království, ale proti Jiným, proti kterým se dračí oheň pravděpodobně ukáže důležitou zbraní.


Někdo byl v kajutě s ní.
„Irri? Jhiqui? Kde jste?“ Její služebné se neozývali. Byla příliš černá tma, než aby něco viděla, ale slyšela je dýchat. „Jorahu jsi to ty?“
„Spí,“ odvětila žena. „Všichni spí.“ Hlas se ozýval velmi blízko. „Dokonce i draci musí spát.“
Ona stojí nade mnou. „Kdo je tu?“ Dany hleděla do tmy. Zdálo se jí, že vidí stín, ten nejslabší obrys stínu. „Co ode mě chceš?“
„Vzpomeň si. Aby ses dostala na sever, musíš jít na jih. Abys dosáhla západu, musíš jít na východ. Abys mohla jít dopředu, musíš zamířit dozadu, a aby ses dotkla světla, musíš projít stínem.“

To pravděpodobně znamená, že Quaithe je schopna užít magii, aby poslala svůj vlastní obraz Daenerys a dokázala s ní udržet konverzaci. Také to může jednoduše být sen těsně před probuzením, ale ten pravděpodobně může být magicky vytvořený.

Zdroj: westeros.org
Překlad: MIl, Léto