Strom Tyrellů

Tyrellové povstali k moci jako majordomové králů Roviny, jejichž území zahrnovalo úrodné planiny na jihovýchod od Dornských blat a Černovodého proudu až ke břehům Moře zapadajícího slunce. Tvrdí, že skrze ženskou linii pocházejí z Gartha Zelenorukého, zahradního krále Prvních lidí, který nosil korunu z révového listí a květin a přiměl zemi rozkvést. Když král Mern, poslední ze staré dynastie, zahynul na Ohnivém poli, jeho majordomus Harlen Tyrell odevzdal Vysokou zahradu Aegonu Targaryenovi, kterému odpřisáhl věrnost. Aegon mu daroval hrad a území nad Rovinou. Erbem Tullyů je zlatá růže na trávově zeleném poli. Jejich slova zní: Rosteme do síly.

MACE TYRREL, lord Vysoké zahrady, strážce jihu, obránce Mokřed, nejvyšší vojenský velitel roviny

 • Lady ALERIE, jeho žena z rodu Hightowerů ze Starého města
 • jejich děti:
  • WILLAS, nejstarší syn, dědic Vysoké zahrady
  • Ser GARLAN, zvaný Galantní, jejich druhý syn
   • jeho žena Lady LEONETTE, z rodu Fossowayů
  • Ser LORAS, Rytíř květin, jejich nejmladší syn, bratr královské gardy
  • MARGAERY, jejich dcera, patnáctiletá vdova, zasnoubená za krále Joffreyho I. Baratheona
  • její společnice a dvorní dámy:
   • její sestřenice MEGGA, z rodu Tyrellů
   • její sestřenice ALLA, z rodu Tyrellů
   • její sestřenice ELINOR, z rodu Tyrellů
    • její snoubenec ALYN AMBROSE (AMBROZSKÝ)
   • Lady ALYSANNE BULWER (BÝKOVCOVÁ)
   • MEREDYTH CRANE (JEŘÁBSKÁ), zvaná Merry
   • TAENA Z MYRU, manželka Lorda Ortona Merryweathera (Dobrovětrský)
   • Lady ALYCE GRACEFORD (KRÁSNOBRODSKÁ)
   • Septa NYSTERICA, jeptiška
 • LADY OLENNA, jeho ovdovělá matka z rodu Redwynů (Rudovínů), zvaná královna trnů
  • její strážní:
   • ARRYK, zvaný levý
   • ERRYK, zvaný pravý
 • jeho sestry:
  • Lady MINA, provdaná za lorda Paxtera Redwyna (Rudovína)
  • jejich děti:
   • Ser HORAS REDWYNE (RUDOVÍN), urážlivě zvaný Hrůzák dvojče Hobbera
   • Ser HOBBER REDWYNE (RUDOVÍN), urážlivě zvaný Slinták, dvojče Horase
   • DESMERA, patnáctiletá dívka
  • JANNA, provdaná za sera Jona Fossowaye (Jámovecký)
 • jeho strýcové a bratranci:
  • GARTH, bratr jeho otce, zvaný Grobián, lord senešal Vysoké zahrady
   • GARSE a GARRETT KVĚTINY, jeho nevlastní synové
  • Ser MORYN, bratr jeho otce, lord velitel městské hlídky Starého města
   • jeho starší syn {Ser LUTHOR}
    • jeho žena Lady ELYN NORRIDGE (SEVEROPAHORSKÁ)
    • jeho starší syn Ser THEODORE
     • jeho žena Lady LIA SERRY (STLAČENÁ)
     • jeho dcera ELINOR
     • jeho syn LUTHOR, panoš
    • jeho mladší syn Mistr MEDWICK
    • jeho dcera OLENE, provdaná ze sera LEA BLACKBARA (ČERNOZÁVORA)
   • jeho mladší syn LEO, zvaný líný Leo

  • Mistr GORMON, bratr jeho otce, učenec Citadely
  • {Ser QUENTIN}, zemřel v Jasnobrodu
   • jeho syn OLYMER
    • jeho žena LYSA z LOUKOVA
    • jeho syn RAYMUND
    • jeho syn RICKARD
    • jeho dcera MEGGA
  • Mistr NORMUND, jeho bratranec, sloužící v Černé koruně
  • {Ser VIKTOR}, jeho bratranec, zabit Usmívajícím se rytířem z Bratrstva Králolesa
   • jeho dcera VIKTARIA
    • její muž {JON BULWER (BÝKOVEC)}, zemřel na letní horečku
    • její dcera Lady ALYSANNE BULWER (BÝKOVECKÁ), osmiletá
   • jeho syn Ser LEO
    • jeho žena ALYS BEESBURY (VČELOVCOVÁ)
    • jeho dcera ALLA
    • jeho dcera LEONA
    • jeho syn LYONEL
    • jeho syn LUCAS
    • jeho syn LORENT
 • jeho služebnictvo:
  • Mistr LOMYS, rádce, léčitel a učitel
  • IGON VYRWEL, kapitán stráže
  • Ser VORTIMER CRANE (JEŘÁBEC), zbrojmistr
  • BUKAČ, blázen a šašek, velmi otylý
 • jeho vazalové:
  • PAXTER REDWYNE (RUDOVÍN), lord ze Stromoviny
   • jeho syn Ser HORAS REDWYNE (RUDOVÍN), urážlivě zvaný Hrůzák dvojče Hobbera
   • jeho syn Ser HOBBER REDWYNE (RUDOVÍN), urážlivě zvaný Slinták, dvojče Horase
  • RANDALL TARLY, lord Parožnatého vrchu
   • SAMWELL, jeho starší syn, příslušník Noční hlídky
   • DICKON, jeho mladší syn, dědic Parožnatého vrchu
  • ARWYN OAKHEART (DUBOSRDCKÁ), lady Starého dubu
   • Ser ARYS, její nejmladší syn, přísahajcí bratr Královské gardy
  • MATHIS ROWAN (JEŘÁBOVEC), lord Zlatého háje
  • ALESTER FLORENT, lord Stráže u Jasné vody, rebel podporující Stannise Baratheona
  • LEYTON HIGHTOWER (VYSOKOVĚŽSKÝ), mluvčí Starého města, lord Přístavu
  • ORTON MERRYWEATHER (DOBROVĚTRSKÝ), lord Dlouhého stolu
   • Lady TAENA, jeho žena původem z Myru
    • RUSSELL, jejich syn, osmiletý chlapec
  • Lord ARTHUR AMBROSE (AMBROZSKÝ), lord Zlatého háje, ženatý s lady Alysanne Hightower (Vysokověžskou)
  • HUMFREY (TESAŘOVEC), pán Duboštítu
   • jeho nemanželská dcera FALIA KVĚTINA
  • OSBERT SERRY (STLAČENÝ), pán Jihoštítu
   • Ser TALBERT, jeho syn a dědic
  • GUTHOR (CHMUROVEC), pán Šedoštítu
 • jeho rytíři a muži v jeho službách:
  • Ser MARK MULLENDORE, zmrzačen v bitvě na Černovodě
  • Ser JON FOSSOWAY (JÁMOVEC), ze zeleného jablka Fossowayů (Jámoveckých)
  • Ser TANTON FOSSOWAY (JÁMOVEC), z červeného jablka Fossowayů (Jámoveckých)

  Autor: MIl