Strom Tullyů

Tullyové nikdy nevládli jako králové, třebaže již tisíc let vlastní úrodné pozemky a mocný hrad v Řekotočí. Během Dobyvačných válek poříčí patřilo Harrenovi Černému, králi Ostrovů. Harrenův děd, král Harwyn Tvrdá ruka, získal Trojzubec od Arreka Bouřlivého krále, jehož předkové před třemi sty lety dobyli celé území až k Šíji a zabili posledního z říčních králů. Domýšlivý a krvavý tyran, Harren Černý, byl pramálo milován těmi, kterým vládl, a mnozí z říčních lordů od něj uprchli, aby se připojili k Aegonově armádě. První mezi nimi byl Edmyn Tully z Řekotočí. Když Harren a jeho rod zahynuli při požáru Harrenova, Aegon odměnil rod Tullyů tím, že lordu Edmynovi daroval území kolem Trojzubce a požádal ostatní říční lordy, aby mu odpřisáhli věrnost. Erbem Tullyů je vymrštěný pstruh, stříbrný na poli zvlněné modři a červeně. Slova Tullyů zní: Rodina, povinnost, čest.

HOSTER TULLY, lord Řekotočí, zemřel stářím v Řekotočí

 • {Lady MINISA}, jeho žena z rodu Whentů, zemřela na porodním loži
 • jejich děti:
  • CATELYN, starší dcera, žena lorda Eddarda Starka
   • její nejstarší syn ROBB STARK, lord Zimohradu, král severu a Trojzubce
   • její starší dcera SANSA STARK, dvanáctiletá dívka, zajata v Králově přístavišti
   • její mladší dcera ARYA STARK, desetiletá, již rok nezvěstná
   • její prostřední syn BRANDON STARK, osmiletý, údajně mrtvý
   • její nejmladší syn RICKON STARK, čtyřletý, údajně mrtvý
  • LYSA, mladší dcera, vdova po lordu Jonu Arrynovi z Orlího hnízda
   • její syn ROBERT, lord Orlího hnízda a obránce Údolí, neduživý sedmiletý chlapec
  • Ser EDMURE, jeho jediný syn, dědic Řekotočí
   • Lady ROSLIN, jeho žena z rodu Freyů
   • jeho přátelé a druhové:
    • Ser MARQ PIPER (PIŠTEC), dědic Růžopanenského hradu
    • Lord LYMOND DOBROPOTOCKÝ
    • Ser RONALD VANCE (VANCOVSKÝ), zvaný Špatný
     • jeho bratři:
      • Ser HUGO
      • Ser ELLERY
      • KIRTH
    • PATREK MALLISTER (MALISTERSKÝ)
    • LUCAS BLACKWOOD (ČERNOLES)
    • Ser PERWYN FREY
    • TRISTAN RYGER
    • Ser ROBERT PAEGE (PÁŽOVSKÝ)
 • Ser BRYNDEN, jeho bratr , zvaný Černá ryba
 • jeho služebnictvo:

  • Mistr VYMAN, rádce, léčitel a učitel
  • Ser DESMOND GRELL, zbrojmistr
  • Ser ROBIN RYGER, kapitán stráží
  • UTHERYDES WAYN, majordomus Řekotočí
  • RYMUND VERŠOTEPEC, zpěvák
  • DLOUHÝ LEW, ELWOOD, DELP, strážní
 • jeho vazalové:
  • JONOS BRACKEN (KAPRAINOVSKÝ), lord Kameného plotu
  • JASON MALLISTER (MALLISTERSKÝ), lord Mořské stráže
   • PATREK MALLISTER (MALLISTERSKÝ), jeho syn
   • Ser DENYS, jeho strýc, muž Noční hlídky
  • WALDER FREY, lord Přechodu
  • CLEMENT PIPER (PIŠTEC), lord Růžovopanenského hradu
   • MARQ PIPER (PIŠTEC), jeho syn a dědic
  • KARYL VANCE (VANCOVSKÝ), lord Poutníkova útočiště
   • LIANE, jeho nejstarší dcera a dědička
   • RHIALTA a EMPHYRIA, jeho mladší dcery
  • NORBERT VANCE (VANCOVSKÝ), lord Atranty
   • Ser RONALD, zvaný ŠPATNÝ jeho nejstarší syn a dědic
   • Ser HUGO, Ser ELLERY, Ser KIRTH a Mistr JON, jeho mladší synové
  • THEOBALD MALOLESKÝ, lord Žaludohradu
   • jeho žena Lady RAVELLA, z rodu Swannů (Labuťských)
   • jejich dcera CARELLEN
  • WILLIAM MOOTON (SKOPOVEC), lord Panenského jezírka
  • Ser HALMON PAEGE (PÁŽOVSKÝ)
  • TYTOS BLACKWOOD (ČERNOLES), lord Havranostromu
  • SHELLA WHENT (ze ŠLOVSKÝCH), lady Harrenova
   • Ser WILLIS WODE (BRODSKÝ) rytíř v jejích službách

Autor: MIl