Strom Greyjoyů

Greyjoyové ze Štítu tvrdí, že jsou potomky Velkého krále z Věku hrdinů. Legendy praví, že Velký král vládl nejenom západním ostrovům, ale také moři samotnému a za manželku pojal mořskou pannu. Po tisíce let byli piráti z Železných ostrovů zvaní těmi jež přepadali, „Železní muži“ postrachem moří, kteří se plavili až do takových dálek jako přístav Ibben a Letní ostrovy. Vychloubali se svojí udatností v boji a svými posvátnými právy. Každý ostrov měl svého vlastního „solného“ a „kamenného“ krále. Z jejich řad byl volen Nejvyšší král, dokud král Urron neučinil trůn dědičný tím, že nechal povraždit ostatní krále, když se sešli k volbě nového panovníka. Erbem Greyjoyů je zlatá krakatice na černém poli. Jejich slova zní: My nesijeme.

BALON GREYJOY, lord z Železných ostrovů, král solný a kamenný, syn Mořského větru, lord Žnec Štítu

 • Lady ALLANYS, jeho žena z rodu Harlawů (Drsnořádských)
 • jejich děti:
  • {RODRIK}, zabit v Mořské stráži během Greyjoyovy rebelie
  • {MARON}, zabit na hradbách Štítu, během Greyjoyovy rebelie
  • ASHA, jeho dcera, kapitánka černého větru
  • THEON, jeho jediný přeživší syn, Štítu ostrovů, Svěřenec lorda Eddarda, král Železných ostrovů
   • jeho panoš WEX PYKE, nemanželský syn nevlastního bratra lorda Botleyho, němý dvanáctiletý chlapec
   • jeho posádka z Mořské bestie, URZEN, MARON BOTLEY, STYGG, GEVIN HARLAW, CADWYLE
 • jeho bratři:
  • {HARLON}, zemřel v mládí na šedou šupinatost
  • {QUENTON}, zemřel v dětství
  • {DONEL}, zemřel v dětství
  • EURON, zvaný havraní oko, kapitán Tichosti, psanec, pirát a nájezdník
   • CRAGORN, muž z jeho posádky
  • VICTARION, lord kapitán železné flotily
   • WULF JEDNOUCH, RAGNOR ŠTÍT, muži z jeho posádky
  • {URRIGON}, zemřel na nehojící se zranění
  • AERON, zvaný Mokrý vlas, kněz Potopeného boha
   • RUS a NORJEN, dva z jeho akolytů, „utopení muži“
  • {ROBIN}, zemřel v dětství
 • jeho dvořané:
  • DAGMER, zvaný Rozseklý, muž ve zbrani, kapitán Pijáka pěny
  • Mistr WENDAMYR, lékař a rádce
  • HELYA, zprávce hradu
 • jeho válečníci a muži v jeho službách:
  • MODROZUB, kapitán veslice
  • ULLER a SKYTE, veslaři a válečníci
  • ANDRIK NEUSMĚVAVÝ, obrovitý muž
  • QARL, zvaný Qarl panna, bezvousý, ale velice nebezpečný
 • obyvatelé Panského přístavu:
  • OTTER KULHOŠ, hostinský a pasák
  • SIGRIN, loďař
 • jeho vazalové na Štítu:
  • Lord SAWANE BOTLEY (LAHVOVEC), z Panského přístavu na Štítu
   • HARREN BOTLEY (LAHVOVEC), jeho nejstarší syn
   • TRISTIFER BOTLEY (LAHVOVEC), jeho druhý syn, vyzyvatel Aši Greyjoy
   • SYMOND, HARLON, VICKON a BENNARION, jeho synové
   • GERMUND BOTLEY (LAHVOVEC), jeho bratr, vyzyvatel Eurona Greyjoye
    • BALON a QUELLON, jeho synové
   • SARGON a LUCIMORE, jeho nevlastní bratři
    • WEX, syn Sargona, němý, panoš Theona Greyjoye
  • Lord WALDON WYNCH (RUMPÁLOVEC), z Železného lesíka
 • jeho vazalové na Harlawu (Drsnořádu):
  • Lord RODRIK HARLAW (DRSNOŘÁD), zvaný ČTEC, z Harlawova (Drsnořádu), pán Desetivěží, stoupenec Aši Greyjoy
   • GWYNESSE, jeho starší sestra
   • ALANNYS, jeho mladší sestra, vdova po Balunu Greyjoyovi
   • SIGFRYD HARLAW (DRSNOŘÁD), zvaný SIGFRYD STŘÍBROVLAS, jeho prastrýc, pán Drsnohradu
   • HOTHO HARLAW (DRSNOŘÁD), zvaný HOTHO HRBÁČ, jeho bratranec, z Blýskavé věže, stoupenec Victariona Greyjoye
   • HARRAS HARLAW (DRSNOŘÁD), zvaný RYTÍŘ, jeho bratranec, z Šedivé zahrady, vyzyvatel Aši Greyjoy
   • BOREMUND HARLAW (DRSNOŘÁD), zvaný MODRÝ BOREMUND, jeho bratranec, pán Babiznina kopce
   • jeho vazalové a muži, kteří mu odpřisáhli věrnost:
    • MARON VOLMARK (KŘÍDLOMARSKÝ), pán Křídlomarky, stoupenec Victariona Greyjoye
    • MYRE (BAHNOVEC), z Harlawova (Drsnořádu), stoupenec Eurona Greyjoye
    • KAMENOSTROM, z Harlawova (Drsnořádu)
    • KENNING (STOKOVEC), z Harlawova (Drsnořádu), stoupenec Victariona Greyjoye
 • jeho vazalové na Starém Wyku:
  • RUDÝ RALF STONEHOUSE (KAMENODOMSKÝ), vyzyvatel Victariona Greyjoye
  • DUNSAN DRUMM (BUBNOVEC), pán Starého Wyku, uchazeč o Mořskokamenný trůn
   • DENYS a DONNEL, jeho synové a vyzyvatelé
  • NORNE GOODBROTHER (DOBROBRATRSKÝ), z Lomokamene
  • TARLE, zvaný TARLE TŘIKRÁTE UTOPENÝ, kněz potopeného boha
 • jeho vazalové na Velkém Wyku:
  • Lord GOROLD GOODBROTHER (DOBROBRATRSKÝ), lord Kladivorohu, stoupenec Victariona Greyjoye
   • GREYDON, GRAN a GORMOND, jeho synové, trojčata
   • GYSELLA a GWIN, jeho dcery
  • Lord MELDRED MERLYN, pán Oblázkova, stoupenec Aši Greyjoy
  • Lord TRISTON FARWYND (DALEKOVĚTRSKÝ), pán Tuleňokožského mysu
  • SPARR (RÁHNOVEC), z velkého Wyku
   • STEFFARION, jeho syn a dědic
 • jeho vazalové na Orkmontu (Kosatkohoře):
  • Lord ORKWOOD (KOSATKODŘEVEC), vyzyvatel Eurona Greyjoye
  • Lord LENWOOD TAWNEY (SNĚDÝ), stoupenec Victariona Greyjoye
 • jeho vazalové na Černopřílivu:
  • Lord BAELOR BLACKTYDE (ČERNOPŘÍLIV), z Černopřílivu, kapitánnočního letce, stoupenec Aši Greyjoy
  • Slepý BEN BLACKTYDE (ČERNOPŘÍLIV), kněz potopeného boha
 • jeho vazalové na Solnoútesu:
  • Lord DONNOR SALTCLIFFE (SOLNOÚTES), ze Slaného útesu, vyzyvatel Eurona Greyjoye
  • Lord SUNDERLY (TRHAVEC)
 • jeho vazalové na menších ostrovech a skaliscích :
  • GYLBERT FARWYND (DALEKOVĚTRSKÝ), pán Osamělého světla, uchazeč o Mořskokamenný trůn
   • GYLES, YGON a YOHN, jeho synové a vyzyvatelé
  • Starý (ŠEDIVORACEK), kněz Potopeného boha

Autor: MIl