Noční hlídka

Stanovištěm Noční hlídky je Zeď, 300 mil dlouhá a 700 stop vysoká ledová stěna. Na tomto nehostinném místě žijí bratři v přísaze a chrání říše lidí před nepřáteli z dálného severu, Divokými a Jinými.

Vybudování Zdi a ustanovení Hlídky

Noční hlídka chrání po tisíce let říše lidí před nebezpečím z dálného severu. Stanovištěm bratrů v přísaze je ohromná ledová stěna zvaná Zeď. Je 300 mil dlouhá a více jak 700 stop vysoká. Rozprostírá se od horských štítů Mrazoklů na západě a lemuje severní hranici Sedmi království až po Tulení záliv na východě.

Dle legend byla postavena bájným Brandonem Stavitelem před více jak 8 tisíci lety. Zeď byla zbudována po Dlouhé noci jako snaha nadobro uzavřít cestu obyvatelům dálného severu, kteří do té doby okupovali Západozemí. Zeď byla tehdy mnohem menší, do své současné velikosti rostla po celá staletí díky Noční hlídce. V současné době však už není skomírající Noční hlídka schopna dostát zvykům a zvedat ji nadále.

Největšími protivníky Hlídky jsou od nepaměti Jiní, mystické bytosti, které již tisíce let nikdo neviděl, avšak při vyslovení jejich jména stále tuhne krev v žilách i těm nejodvážnějším.

Po většinu času Hlídka sloužila jako trestanecká kolonie pro neškodné zlodějíčky, násilné vrahy, politické exulanty i poražené šlechtice. Ačkoli jejich množství klesá a Hlídka pozbyla své prestiže a cti, jádro Hlídky stále tvoří oddaní a schopní muži. Tito muži nyní slouží Hlídce a říši lidí a zadržují barbary ze severu (známé jako divoký lid) za Zdí, což byl jejich odvěký úkol.

Život v Noční hlídce

Muž Noční hlídky slouží doživotně. Pokud přišel jako dobrovolník, může během výcviku kdykoli odejít, ale pokud je na Zdi za zločiny či v exilu, anebo už složil přísahu, dezerce je trestána smrtí. Jak již bylo řečeno, někteří bratři jsou urození šlechtici či rytíři, ale většina jsou zločinci; poslání na Zeď je v celém Západozemí běžným trestem za vážné zločiny. Urození ze Severu tradičně považují za čest sloužit na Zdi; mnoho mladších synů severních rodů, kteří nejsou v přímé dědické linii, složí slib a přidají se k nim. Mnozí urození jižané z Noční hlídky k ní byli posláni za politické machinace či boj na straně nepřítele. Muži Noční hlídky chodí celí v černém, což jim vysloužilo označení „vrány“. Zatímco někteří toto označení užívají jako urážku, mnozí z Noční hlídky ho přejali a používají ho běžně. Občas se jim také říká „černí bratři“.

Život na Zdi je těžký a končí pouze smrtí. Se stále menší reputací Noční hlídky se ztenčuje množství bratrů z urozených rodů a rytířských stavů a naopak roste počet zločinců odeslaných na Zeď z vězení. Většina úředníků a vůdců Zdi pochází z vyšších vrstev Západozemí. Aristokrati či rytíři mají většinou zajištěnou vyšší pozici v Hlídce, ale je v ní i několik mocných a vlivných bratrů, kterým v žilách koluje obyčejná krev (jako například Qhorin Půlruký či Cotter Pyke, velitel Východní hlídky u moře, bastard a pirát). Hlídka je jedním z mála míst ve feudálním Západozemí, kde může i obyčejný muž vystoupat vysoko a dokonce i velet rytířům a lordům jako lord velitel Noční hlídky.

Přísaha Noční hlídky

Noc se přikrádá a moje stráž začíná. Neskončí až do mé smrti. Nepojmu za manželku žádnou ženu, nebudu vlastnit žádnou půdu, nezplodím žádné děti. Nebudu nosit korunu a nezískám slávu. Budu žít a zemřu na svém stanovišti. Jsem meč v temnotě. Jsem strážce na zdech. Jsem oheň, který hoří ve tmě, světlo, které přináší úsvit, roh, který probouzí spící, štít, který chrání říše lidí. Svěřuji svůj život a čest Noční hlídce, pro tuto noc a pro všechny noci, které přijdou.

Dar a Nový dar

Dar je část země rozprostírající se 25 líg jižně od Zdi, kterou získala Noční hlídka od Brandona Starka, Krále severu. Někdy je též označován jako Brandonův dar. Po léta na tomto území Hlídka hospodařila, ale jak se její počty zmenšovaly, bylo stále méně rukou, které by oraly a sázely, a tak Dar zpustl.

S úmyslem obnovit Noční hlídku a odměnit její věrnou službu ochrany říše, královna Alysanne, žena krále Jaehaeryse Smírce zdvojnásobila území Daru. Města a vesnice ležící v Novém daru podporovaly Noční hlídku skrze daně, zboží a práci. Později se však Nový dar vylidnil, lidé se stěhovali na jih a s jejich odchodem se ztenčovala i podpora černým bratřím a Zdi.

Nejbližší civilizací od Zdi je Moleovo městečko, z větší části podzemní osada, jejíž bordel je navzdory přísaze hojně sponzorován bratry Noční hlídky.

Hrady Noční hlídky

Noční hlídka udržuje podél zdi 19 hradů. Ve skutečnosti jsou to většinou kasárna, stáje, sklady, věže a budovy bez opevnění, a nejsou to tedy žádné opravdové hrady. Byly takto postaveny záměrně, aby se nebyly schopné bránit útokům z jihu, kdyby se Hlídka vzbouřila.

V současnosti, vzhledem k nedostatku mužů, jsou obsazeny jen Stínová věž, Černý hrad a Východní hlídka u moře, ačkoli někteří mají v plánu znovu obsadit posádkou Noční pevnost. Otázka, kdo za ni bude odpovědný, je důsledkem napětí mezi současným lordem velitelem a králem Stannisem Baratheonem.

Seznam hradů

Seřazeno od západu k východu, tučně jsou označeny hrady obsazené v době knih. Mapa umístění hradů.

 • Západní hlídka u mostu (Westwatch-by-the-Bridge)
 • Stínová věž (The Shadow Tower)
  • obsazena dvěma sty bratry v přísaze
 • Strážnice (Sentinel Stand)
 • Šedá stráž (Greyguard)
 • Kamenné dveře (Stonedoor)
 • Sněžný pahorek (Hoarfrost Hill)
 • Ledobod (Icemark)
 • Noční pevnost (The Nightfort)
  • nejstarší a největší hrad Noční hlídky
  • střeží Černou bránu (pradávné dveře z čarostromu, které se otevřou pouze přísahajícímu bratrovi Noční hlídky) vedoucí skrz Zeď
 • Hlubokojezero (Deep Lake)
  • 7 mil východně od Noční pevnosti, výstavbu zaplatila Dobrá královna Alysanne svými šperky
 • Královnina brána (Queensgate)
  • hrad původně nazýván Sněžná brána
  • přejmenována po Dobré královně Alysanne, která tam strávila noc
 • Černý hrad (Castle Black)
  • největší udržovaný hrad, obsazen skoro šesti sty bratry
 • Dubovina (Oakenshield)
 • Lesní hlídka u jezera (Woodswatch-by-the-Pool)
 • Chmurná síň (Sable Hall)
 • Puklina (Rimegate)
 • Dlouhá brázda (The Long Barrow)
 • Pochodně (The Torches)
 • Zelená stráž (Greenguard)
 • Východní hlídka u moře (Eastwatch-by-the-Sea)
  • nejmenší udržovaná pevnost a jediný přístav Noční hlídky

Zdroj: A Wiki of Ice and Fire