Souhrn Tance s draky 1

Poznámka autorů: Tyto souhrny mají být pomůckou pro ty, kteří již knihu četli a chtějí si osvěžit děj. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti děje ságy nedoporučujeme opačný postup. Zároveň upozorňujeme na možné spoilery!

 

Prolog Tyrion I
Daenerys I Jon I
Bran I Tyrion II
Kupcův muž Jon II
Tyrion III Davos I
Jon III Daenery II
Smraďoch I Bran II
Tyrion IV Davos II
Daenerys III Jon IV
Tyrion V Davos III
Smraďoch II Jon V
Tyrion VI Daenerys IV
Ztracený lord Větrem hraní
Vzpurná nevěsta Tyrion VII
Jon VI Davos IV
Daenerys V Melisandra I
Smraďoch III Tyrion VIII

 

1. PROLOG

V Prológu sa dostávame ďaleko na sever od Zdi. Očami meniča Varamyra Šestikůže sa dozvedáme to, že takmer všetci tí, čo prežili Stannisov útok (dej knihy Búrka mečov) zahynuli počas úteku a púte na sever a tá hŕstka tých, ktorí prežili, sa vrátila do svojich dedín, ktoré opustila. Varamyr bol zranený pri pokuse uchvátiť si plášť jednej mŕtvej ženy a aj napriek snaženiu Bodlice, kopijníčky, ktorá je jediná, čo s ním naďalej zostáva, je jeho rana zapálená. Varamyr vie, že ak zomrie, môže časť jeho duše žiť v tele, ktoré si ako menič vezme a tak sa pokúsi získať si Bodlicino telo. Nastáva zvláštny zmätok, Varamyr sa dostáva do rôznych zverov, veveričky, vlka, srny, dokonca aj do stromu, na chvíľu aj do Bodlice, kým sa nedostane do svojho jednookého vlka. Potom vidí, ako sa dvíha Bodlicino mŕtve telo a okolo sa zhromaždí dav nemŕtvych. Varamyr zomiera prakticky na vyčerpanie, zapálenú ranu, či podchladenie, ale jeho duša prebýva vo vlkovi.
(spísal Lord Gepeto Illar)

 

2. TYRION I

Tyrion prchá z Králova přístaviště přes moře do svobodných měst.
Je zavřený v podpalubí, nikdo s ním nemluví. V hlavě mu drnčí tětiva kuše, kterou zastřelil svého otce, a mísí se s vínem, zvratky a zase s vínem. Vzpomíná na Tyšu, svou manželku, kterou miloval a kterou dal jeho otec znásilnit desítkami vojáků a nakonec i samotným Tyrionem. Ptá se „kam chodí všechny děvky“, bilancuje, kam asi loď pluje a jaká by pro něj byla nejvýhodnější destinace: Dorne, Zeď, nějaká jiná…? Toto se má záhy dozvědět, poté co konečně doplují do přístavu. Tyrion je zabedněn do sudu a dokutálen až do sídla magistra Illyria v Pentosu.
Po koupeli a opileckém spánku se vydává prozkoumat Illyriův dům, zaujme ho socha bojujícího hocha v jezírku, velké zahrady, vysoké zdi, na jejichž bodcích by se vyjímala hlava Cersei i Jaimeho, všudypřítomný luxus. Koho potká, toho se ptá „kam chodí všechny děvky?“ Nikdo neví… a tak se zase opíjí vínem. Ani ta pradlena, se kterou chce mluvit, si ho nevšímá. Za to nachází sedmero jedovatých houbiček – třeba se ještě budou hodit.
Později je Tyrion  pozván na společnou večeři s magistrem Illyriem , která je přehlídkou  nejchutnějších pokrmů, co kdy jedl. Magistr mu předává nové zprávy: padla ghiskarská města Astapor a Meereen, Stannis je na Zdi, Cersei nabídla šlechtický titul za Tyrionovu hlavu. Vysvětluje Tyrionovi, že pokud se chce zabít, jsou i rychlejší způsoby, než pít hektolitry vína a že  úmysl udělat Myrcellu dornskou královnou (jak měl Skřet v úmyslu) ji bude pravděpodobně stát život. Naopak, má pro Západozemí jiného spasitele: draka. Draka se třemi hlavami!
(sepsala Phoebea)

 

3. DAENERYS I

Daenerys, královna Meereenu, řeší těžkou situaci. Jeden z jejích Neposkvrněných byl zabit Syny Harpyje, skupinou, která se staví proti její vládě a vraždí její podporovatele (zvláště bývalé otroky). Nařizuje vyšetřování, ale v uspokojivý výsledek nedoufá. Skahaz mo Kandaq jí radí, že za vraždy spáchané Syny Harpyje musí být potrestány velké rody Meereenu. Pošesté odmítá Hizdahra zo Loraqa, který žádá o znovuotevření bojových jam, a zvažuje, jestli by se za tohoto bohatého šlechtice neměla provdat, aby upevnila svoji vládu. Ke konci audience přicházejí pastýři, kteří tvrdí, že její draci požírají jejich ovce. Ti mají být za své ztráty odškodněni. Jeden z mužů jí ale ukazuje pytel kostí, které nepatří ovci, ale dítěti.
(by svoa00)

 

4. JON I

Vlčí sny. Smečka, lov a Nymeria. Když Jon procitne, do místnosti právě vstoupí Bolestínský Edd. Jon ale nechce snídani, musí za Stannisem a nechce ho nechat čekat. Situace je bouřlivá. Divocí se trousí skrz Zeď, Stannis si prohlíží opuštěné hrady Hlídky, Melisandra mluví o ohnivých obětech královské krve, Stannisovi a Selysini muži jsou nepřivyklí severu a morálka Hlídky je s příchodem velkého množství divokých žen na štíru. Se Stannisem je jako obvykle Melisandra. Stannis právě obdržel list z Medvědího ostrova. Ten nezná jiného krále než krále Severu, jehož jméno je Stark. List je psán desetiletou Lyannou Mormont, což není Stannisovi po chuti. A takových odpovědí je více. Dosud jako jediní uznali Stannise jako krále Karstarkové.
Jon nezapomněl na Stannisovu pomoc, ale vysvětluje, že Sever je rozvrácený. Vše je otázkou času a konsolidace. Jenže Stannis potřebuje divoké, peníze a záruky. Jonovy odpovědi ho netěší, i když jak Jon poznamená, by jej měla těšit pravda. Má v úmyslu upálit Mance Nájezdníka jakožto přeběhlíka. Dále potřebuje hrady Hlídky pro své vazaly. To Jon odmítá, je ochoten mu přenechat pouze Noční pevnost. Nakonec se rozejdou v ne příliš dobrém s tím, že pokud budou hrady do roka stále pusté, vezme si je Stannis s dovolením či bez něj.
Během sporu se Jon lehce zmíní o Fialce a o úmyslu poslat ji pryč. Musí být opatrný, aby neprozradil, že chce poslat pryč i Manceho syna. Na cestě zpět Jona doprovází Melisandra, která ho varuje před nepřáteli a dýkami ve tmě.

 

5. BRAN I

Bran s Meerou, Jojenem, Hodorem a Létem stále putují za Zdí směrem k severu. Jejich průvodce Studenoruký je údajně vede k tříoké vráně. Jeho chování se však ostatním zdá čím dál podivnější. Bran se během cesty stále častěji přenáší do Hodora nebo se s Létem vydává na lov. Během jedné takové výpravy Léto objeví Varamyrovu vlčí smečku a stane se jejím vůdcem. Bran obviní Studenorukého a ten připustí, že je mrtvý. Děti neví co dál, ale Jojen, přestože je velmi zesláblý, rozhoduje, že budou pokračovat v cestě. Zpátky ke Zdi by to sami nezvládli.

 

6. TYRION II

Tyrion a Illyrio jsou na cestě k řece Rhoyne. Tam se má Tyrion setkat s jistým Griffem, a spolu pak mají putovat za královnou Daenerys do Volantisu (Illyrio předpokládá, že už je na cestě z Meereenu), zatímco magistr bude pracovat na tom, aby Dračí královně usnadnil cestu do Západozemí. Na otázku, proč pomáhá Daenerys dosadit na Železný trůn, odpovídá Illyrio vyhýbavě. Nakonec přizná, že mu Viserys za jeho pomoc slíbil místo ve své radě a libovolný hrad v království. Tyriona zajímá, jak se Illyrio spřátelil s Varysem. Magistr mu vypráví, jak spolu začínali jako zloději a postupně se vypracovali na jedny z nejvlivnějších mužů Pentosu. Varyse si pak vyhlédl sám Aerys a učinil ho mistrem našeptávačů.
Cesta pokračuje několik dní, během kterých Illyrio Tyrionovi prozradí, že se mu podařilo přesvědčit Zlaté společenstvo, žoldnéřskou společnost založenou západozemskými lordy v exilu (přívrženci rodu Blackfyre), aby zrušilo svou smlouvu s městem Myr a přidalo se k Daenerys. Na otázku, proč by mělo společenstvo bojovat za Daenerys, když v uplynulém století bojovalo proti Targaryenům, Illyrio odvětí: „Černý nebo rudý, drak je stále drak.“ Navíc jim Daenerys umožní vrátit se konečně „domů“.
Během cesty Tyrion sýrovému lordu vypráví o Tyše, načež Illyrio zmíní svoji zesnulou manželku Serru, postelovou otrokyni z Lysu, do které se zamiloval. Ukazuje mu obrázek ženy s modrýma očima a bledě zlatými vlasy se stříbrnými prameny.
(by sveva)

 

7. KUPCŮV MUŽ

První kapitola Quentyna Martella v Písni nás přivádí do doků Volantisu. Quentyn a jeho dva společníci zde váznou již dvacet dní. Nejstarší syn Dorana Martella má namířeno do Meereenu v Zálivu otrokářů, kde se chce dvořit stříbrné královně Daenerys Targaryen. To se však ukázalo jako obtížný úkol, neboť žádný z námořníků nechce riskovat plavbu skrze válkou zmítaná moře do města, které již nenabízí nic dobrého k obchodu (otroci a olivy), ani nic pro zábavu námořníků (bojové jámy).
Quentyn přestrojený za sluhu dornského obchodníka s vínem, jehož role se zhostil Gerris Drinkwater, se nyní pokouší dohodnout s kapitánem páchnoucí lodě zvané Dobrodružství.
V rozhovoru se dovídáme, že otrokářská města Yunkai a Astapor jsou proti sobě ve válce a boje brzy dorazí i do Meereenu. Že ve Volantisu je právě teď vyslanec Žlutého města (Yunkai) a verbuje žoldnéře, kteří brzy vyrazí do války proti stříbrné královně. Tři žoldnéřská společenstva: Dlouhá kopí, Větrem hnaní a Kočičí společenstvo se již naloďují a na východ směřuje i Zlaté společenstvo.
Nakonec se s nimi pašerácký kapitán domluví, že je do Zálivu odveze za trojnásobnou cenu oproti normálu. Mají se na palubu dostavit příštího dne, hodinu před svítáním.
Když se Quentyn a Gerris vracejí ve svém pronajatém hathay (místní dopravní prostředek, povoz tažený zakrslým slonem) zpět do kupeckého domu kde jsou ubytováni. Dovídáme se z Quentynových vzpomínek jak probíhala cesta z Dorne do Volantisu.
Z Prkenného města vyplul Quentyn s pěti společníky na palubě Lučního skřivana. Nedaleko pobřeží Svárlivé země je přepadli korzáři. Jejich útok odrazili, ale za cenu dvanácti životů včetně tří jeho společníků. Cletuse Yronwooda, Williama Wellse a mistra Kedryho. Dále se také dovídáme o Quentynově minulosti. O tom že vyrůstal v Yronwoodu a o jeho tamních platonických láskách.
Na náměstí míjejí komediální představení dvou trpaslíků, kteří účinkovali i na královské svatbě Joffreyho a Margaery. Před Kupeckým domem se dostávají do slovní přestřelky se čtyřmi seržanty Větrem hnaných, kteří verbují čerstvé maso do války proti stříbrné královně. Do války proti Quentynově budoucí manželce, jak on sám doufá. Na pokoji na ně čeká jejich třetí společník, Velký muž, ser Archibald Yronwood, kterému říkají Arch. Všichni tři se rozhodují, kterou cestou se do Meereenu vydat. Velký muž navrhuje „Cestu zlých duchů“. Quentyn má však strach, že Lannisterové pošlou vrahy, kteří zabijí Dany dřív než by se tam po souši dostali oni. Je proto ochoten podstoupit riskantní plavbu na palubě Dobrodružství.
Gerrise však náhle napadne ještě třetí možnost, rychlejší než po cestě a bezpečnější než s pašerákem na lodi.

 

8. JON II

Jona čekají velmi těžké úkoly. Musí přesvědčit Fialku vzdát se svého dítěte a odjet do Starého města se Samem a mistrem Aemonem. Je to jediný způsob, jak Manceho syna zachránit před Melisandrou. Fialka pláče, ale nakonec se ji podaří přesvědčit. Zabij chlapce v sobě, zní mu přitom v mysli. Se Samem je to skoro těžší. Sam prošel mnoho starých knih, kde hledal zmínky o Jiných, když se dozví, že se půjde cvičit na mistra do Citadely. Musí mu nakonec připomenout, že jako velitele jej musí poslechnout.
Dále potřebuje znovu obsadit některé opuštěné hrady podél Zdi a posílá do nich muže Hlídky posílené o několik Stannisových mužů. Velení Šedé stráže chce přenechat Slyntovi, kterého tak chce dostat od sebe a od možnosti kout pikle. Ten však jeho příkaz ignoruje a Jona označí za přítele divokých a syna zrádce se znamením bestie. To Jonovi dá možnost skoncovat se Slyntem jednou provždy. “Odveďte prosím lorda Janose ke Zdi … a pověste ho.”
Janos křičí, vyhrožuje, spílá. “Nepověsím ho. Přiveďte ho sem. Přines mi špalek, Edde.” Slynt teď už prosí o milost, ale Dlouhý dráp zasviští vzduchem. Stannis, který přihlíží, kývne Jonovi hlavou a zajde zpět do své věže.

 

9. TYRION III

Po dlouhé a únavné cestě na nosítkách Tyrion konečně dorazí na místo setkání. Nečeká na něj však Griff, nýbrž ser Rolly Kachnopole, rytíř pochybného původu, a poloviční mistr Haldon. Illyrio jim předá několik truhel se zásobami a vydá se nazpět do Pentosu. Tyrion nyní vystupuje pod jménem Hugor Kopec. Společně s Rollym a Haldonem se vydají na cestu do Ghoyan Drohe, kde na ně čeká pramice Plachá děva.
Na palubě lodi stojí Griff se svým synem, Mladým Griffem, kterého Tyrion odhaduje na patnáct až šestnáct let. Oba mají vlasy nabarvené namodro, údajně na památku matky Mladého Griffa, která pocházela z Tyroše. Griff je již od počátku vůči Tyrionovi nedůvěřivý a očividně mu není po chuti vzít trpaslíka s sebou do Volantisu. Přečte si dopis od Illyria, ve kterém mu magistr vysvětluje, kým Hugor ve skutečnosti je, a že zavraždil svého otce, Tywina Lannistera. Tyrionovi dochází, že Griff zřejmě nebude tím, za koho se vydává (tedy obyčejným žoldnéřem) – jeho schopnost číst a fakt, že je rytířem, ukazují spíše na nějakého západozemského lorda.
(by sveva)

 

10. DAVOS I

Vysílený Davos je předveden před lorda Borrella na ostrově, který je proslulým shromaždištěm pašeráků. Zatímco se v duchu připravuje na smrt, dozví se od lorda novinky o situaci v říši, které se udály od doby, co Stannis vyrazil na Zeď. Mezitím sám vzpomíná jak spolu se Salladhorem Saanem vyplul od Zdi, aby vyjednal spojenectví mezi Stannisem a lordem Manderlym z Bílého přístavu. Ale pirát Saan vystoupil ze Stannisových služeb kvůli neplacení žoldu a vydal se na jih, vynahradit si ztráty. Během plavby vládlo nepříznivé počasí a série bouří rozmetala jeho loďstvo. Jako poslední laskavost příteli, Saan vysadil Davose během cesty do člunu, aby dovesloval na ostrov.
Když lord Borrell nabídne Davosovi večeři, ten pochopí, že lord váhá s podporou konkrétní straně, dokud si nebude jistý, kdo zvítězí. Davos raději zamlčí, že Stannis je v koncích, protože uvízl na Zdi v Černém hradu – bez peněz, bez významných spojenců a teď i bez loďstva. V závěru večeře se Davos dozví, že v počátku Robertovy rebelie se podobným způsobem na tento ostrov dostal Ned Stark. Neda na ostrov dopravila rybářova dcera, jejíž otec se cestou utopil. Ned se jí údajně odměnil měšcem stříbra a dítětem. Pojmenovala ho pak Jon. Otec lorda Borrella s Nedem seděl u večeře podobně, jako teď on sedí s Davosem, a když se tenkrát rozhodl poslat Starka dál na cestu, konstatoval: „Pokud prohrajete, nikdy jsi tady nebyl.“ „O nic víc než já,“ řekl Davos.

 

11. JON III

Mance je přiveden ke hranici za Melisandřina proslovu k Divokým. Říká jim, že si musí vybrat mezi pravým a falešným bohem, mezi světlem a temnotou, mezi pravým králem a králem lží. Vzpínajícího se Manceho spalují plameny, do kterých Melisandra vhodí roh zimy. Jon dá povel a tři šípy průzkumníků ukončí Manceho utrpení. Stannis vytasí Světlonoš. Lidé, kterým se kdysi říkalo Svobodní, se nyní mohou rozhodnout. Několik se jich vytrousí branou zpět za Zeď, většina ale zůstává. Do budoucna se mají usídlit v Daru.
Bowenu Marshovi se to nelíbí. Navrhuje zapečetit brány. Své si přisadí i Alliser Thorne. V jídelně si Pyp dělá otevřeně legraci z Melisandřina boha. Jon zjišťuje, že nastalé změny bude pro mnoho lidí těžké přijmout. Navíc si uvědomuje, že mezi ním coby velitelem a ostatními se tvoří bariéra. Ani vedení Hlídky není radostná záležitost. Král na Zdi, málo mužů a ještě méně přátel. Tohle je můj úděl, od nynějška až do konce mých dnů, říká si.

 

12. DAENERYS II

V Meereenu přibyly další oběti Synů Harpyje a situace ve městě je neklidná. Daenerys doufá, že Daario Naharis jí zůstane věrný. Při koupeli na terase ji překvapí hlas Quaithe. Ta jí mimo jiné říká, že přijdou krakatice a temný plamen, lev a pták noh, syn slunce a loutkový drak. Ráno ji Hizdahr zo Loraq posedmé žádá, aby byly obnoveny zápasy, a představuje jí bojovníky, kteří sami žádají o to, aby se směli vrátit do bojových jam. Daenerys slibuje, že to zváží. Vydává se zkontrolovat své draky Rhaegala a Viseriona, které nechala spoutat poté, co zabili dítě. Drogon je však na svobodě.
(by svoa00)

 

13. SMRAĎOCH I

Smraďoch (Theon Greyjoy) je uvězněn na Hrůzově, hradu Boltonů. Do vězení pro něj přijdou malí Freyové, a ačkoli jsou menší než on, neodvažuje se jim vzepřít nebo se dokonce pokusit o útěk. Jednou se o útěk pokusil, ale chytili ho a pak byl “odměněn” mučením. Ramsay Bolton mu uřezal několik prstů na nohou a na rukou. Aktuálně je Theon zlomený muž, který zahodil svou identitu a je “Smraďochem”.
Roose Bolton posílá Ramsayovi Aryu Stark a čeká je svatba, díky níž se Ramsay stane pánem Zimohradu (jak však čtenář ví, skutečná Arya je v Braavosu). Theon souhlasí se svou účastí na této svatbě.
(by knedle)

 

14. BRAN II

Po dalším dlouhém putování se Bran s ostatními blíží k cíli, když jsou přepadeni nemrtvými. Po zoufalém a téměř prohraném boji, kterého se účastní i Hodor ovládaný Branem, je zachrání malá dívka, která vyběhne z jeskyně a útočníky spálí. Později v bezpečí jeskyně Bran zjistí, že našli děti lesa a ona dívka je ve skutečnosti žena stará přibližně 200 let. Ta je odvede rozsáhlým labyrintem jeskyní a chodeb k poslednímu zelenověštci, vetchému muži – který je Branovou tříokou vránou. Podle zbytků oblečení kdysi dávno patřil k Noční hlídce. Brana však čeká zklamání. Tento muž přirostlý ke kořenům čarostromu mu nedokáže pomoci znovu chodit. Ale slíbí mu, že ho naučí létat.

 

15. TYRION IV

Zatímco Plachá děva míří po proudu Rhoyne do Volantisu, Tyrion „Hugor“ poznává ostatní pasažéry na palubě. Kromě Griffa, jeho syna, Haldona a sera Rollyho s nimi cestuje i septa Lemore, která zřejmě nebyla vždy tak cudná, jak se zdá (podle jizviček na břiše porodila dítě), a kapitán Plaché děvy Yandry s manželkou Ysillou. Ve volných chvílích se Tyrion věnuje úkolu, který mu zadal Griff: napsat vše, co kdy četl o dracích.
Tyrion příhlíží výuce Mladého Griffa. Nejdříve jej Kachna cvičí v boji s meči, později jej Haldon zkouší z jazyků, geometrie a dějepisu. Všimne si také, že chlapcovy tmavě modré oči ve světle lampy působí skoro černě a za soumraku mají fialový nádech. Po výuce odchází Mladý Griff na palubu pomáhat Yandrimu a Tyrion s Haldonem se v kajutě pouštějí do hraní cyvasse. Trpaslík navrhne sázku: kdo prohraje, podělí se s tím druhým o tajemství. Haldon, který doteď Hugora vždy porazil, si je jistý svým vítězstvím a sázku přijímá. O několik hodin později se Tyrion objeví na palubě s triumfálním výrazem vítěze…
(by sveva)

 

16. DAVOS II

Davos připlouvá do Bílého přístavu jako obyčejný námořník na obchodní lodi. Všímá si zpevněných a rozšířených hradeb, nových strážních věží a ozbrojených posádek. V přístavu kotví válečná loď krále Tommena. Cestou na hrad se staví na tržišti a ve vinárně, kde se postupně dovídá další novinky. Mimo jiné i to, že Manderly verbuje nové vojáky a že železní utrpěli velké ztráty. Manderlyho syn je stále v zajetí Lannisterů a tak je nepravděpodobné, že se lord přidá na stranu Stannise. O Stannisovi naopak nikdo nemluví. Zdá se, že ani nevědí, že zachránil říši před divokými. Naděje na přesvědčení Manderlyho je stále menší. Nakonec se Davos přece jen rozhodne splnit svůj úkol a zamíří k hradu, odkud uvidí, že vnitřní přístav je plný nových válečných galér.

 

17. DAENERYS III

Daenerys hostí Xara Xhoana Daxose, obchodníka z Qarthu. Xaro si je vědom aktivit Synů Harpyje a vlichocuje se Daenerys obavami o její bezpečí. Nabízí jí třináct galér, pokud okamžitě odpluje do Západozemí. Narušuje totiž obchod s otroky, na kterém jsou některá města v Essosu závislá. Druhého dne Daenerys odmítá zoufalé prosby z Astaporu, který potřebuje pomoc proti otrokářskému městu Yunkai. Astapor prý bez její pomoci zemře. Daenerys se kvůli tomu, aby mohla chránit své lidi, rozhodne odmítnout Xarovu nabídku. Ten jí říká, že umře s křikem a že ji měl zabít už v Qarthu. Qarth jí vyhlašuje válku.
(by svoa00)

 

18. JON IV

Bowen Marsh dělá před Jonem inspekci zásob. Hlídce by stačily možná na 3-4 roky, ale s divokými a Stannisem na Zdi budou zásoby spotřebovány rychle. Poté je Jon předvolán ke králově poradě. U Stannise Jon spatří Chřestivou košili s Melisandřiným rubínem na zápěstí. Chřestivá košile tvrdí, že mu ten muž bude sloužit, průzkumničit i bojovat, jen ať po něm nechce nosit černý plášť.
Vyjde najevo, že Stannisovi nabídl loajalitu Mors Umber zvaný Vránojed. Klade si však podmínky, lebku Manceho nájezdníka a milost pro svého bratra Hothera řečeného Děvkozhouba. Seveřanské přezdívky baví královniny muže, zejména sera Godryho Obrobijce. Královnini muži žádají po Stannisovi tvrdý postup, začne spor, který nakonec Stannis utne. Pak Jonovi odhalí svůj plán – napadnout Hrůzov a zbavit Sever Boltonů. Jon nevěří v úspěch takového tažení a vyslovuje svůj názor přímo. Rytíři kolem Stannise jsou si však jisti a Jona považují za nezkušeného chlapce, který jim nemá co radit.
Stannis hodlá své řady posílit Divokými a žádá pro ně výzbroj. Jon neochotně souhlasí. Avšak žádá, aby divocí zůstali na Zdi, a navrhuje vlastní plán, jak posílit Stannise a získat Sever. V horách na jih od Daru žijí bojovné klany, které, budou-li řádně požádány, budou za Stannise bojovat. Dále Jon navrhuje ponechat zatím Boltony stranou a získat Sever jinak. Bolton hodlá bojovat s Železnými muži, kteří stále okupují část Severu, tak Stannis bude muset také. Proto mu doporučuje osvobodit Pahorek v Hlubokém lese. Stannis nakonec s Jonem souhlasí. Melisandra však zůstane na Zdi.

 

19. TYRION V

Plachá děva proplouvá hustou mlhou, blíží se k neblaze proslulým Strastem. Dokonce i Tyrion cítí, že to, co je obklopuje, není obyčejná mlha, a zmocňuje se ho nepříjemný pocit. V těchto končinách se totiž pohybují zkamenělí lidé – lidé nakažení smrtelnou formou šedého lupu.
Griff pošle Mladého Griffa a Lemore do podpalubí, ale chlapec se zdráhá. Nato Tyrion odhalí chlapcovu skutečnou identitu (kterou se pravděpodobně dozvěděl díky sázce s Haldonem): Mladý Griff je ve skutečnosti Aegon Targaryen, syn prince Rhaegara, kterého všichni pokládali za mrtvého. V Griffovi pak odhalí Jona Connigtona, Rhaegarova blízkého přítele a bývalého pobočníka krále Aeryse. Tyrion ještě stačí prozradit svou pravou totožnost, načež Plachou děvu napadnou tři zkamenělí lidé. Jeden z nich zamíří k princi… Tyrion se mu postaví do cesty a snaží se ho odehnat hořící pochodní. Zkamenělý muž padá přes palubu, ale strhne Tyriona s sebou do vody.
(by sveva)

 

20. DAVOS III

Po více než čtrnácti dnech čekání v domácím vězení je Davos předveden k lordu Manderlymu. Když vstoupí do hlavní síně, najde zde nejen lorda, ale i celý jeho dvůr včetně tuctu Freyů, kteří by ho nejraději viděli mrtvého. Davos si musí vyslechnout urážky na svou osobu i posměch vůči Stannisovi. Při drzých lžích Freyů o Robbu Starkovi, který se podle nich na Rudé svatbě proměnil v krvelačnou bestii a zavraždil sera Wendela Manderlyho, který se snažil zachránit Waldera Freye, nevěřícně zalapá po dechu. Davos se marně snaží Manderlye přesvědčit o tom, že trůn patří po právu Stannisovi. Podporu získá jen v lordově mladší vnučce, která Freye otevřeně obviní z vraždy. Lord Manderly po krátkém zaváhání odmítne podpořit Stannise a Davose nazve pašerákem, zlodějem a špehem. Nechá ho odvést s rozkazem, aby mu usekli hlavu a ruce ještě před večeří.

 

21. SMRAĎOCH II

Theon/Smraďoch je Ramsayem vyslán k obráncům – Železným mužům – Kailinské držby. Má je přesvědčit, aby se vzdali. Myšlenky na útěk nebo přidání se k nim zavrhuje, již se stal Smraďochem. Je vpuštěn do jedné  z věží a zjišťuje, že obránců je už velmi málo – obývají jen dvě ze tří strážních věží. Zbytek padl při obraně, podlehli zraněním (lid z bažin používá otrávené zbraně) nebo se “zbláznil” kvůli špatnému jídlu a vodě. Přeživší jsou opilí, protože místo zkažené vody pijí jen pivo.
Kupodivu přesvědčí železné, že je Balonův syn, zabije jejich těžce nemocného velitele a vyřídí vzkaz od Ramsayho: pokud se vzdají, můžou odejít domů. K přesvědčení mu pomůže i fakt, že jim doručí novinky o Balonově smrti a novém králi Euronovi, který má jiné plány než dobývání Severu, a oni jsou zde tudíž zapomenuti.
Obránci se vzdají a vydají se se Smraďochem k Ramsayho táboru. Tam dostanou najíst a Smraďoch je Ramsaym odměněn: dostane obojek, může spát s jeho psí smečkou. Dokonce dostal možnost “přát si cokoli”; ze strachu, že jde o past, kdy mu po nevhodném přání jeho pán opět stáhne nějaký kus kůže či usekne prst, zvolí silné víno a k němu dostane syrové kuře.
Ráno po probuzení vidí všechny železné muže stažené z kůže viset na sloupech u tábora. Po královské cestě přijíždí voj Roose Boltona, zbytek seveřanů (většinou muži z Hrůzova) doplněný několika tisícovkami Freyů včetně “Arye Stark” – manželky pro Ramsayho. Theon v ní poznává dceru majordoma Neda Starka – Jeyne Poole.
(by knedle)

 

22. JON V

Jon přes nesouhlas Bowena Marshe vydává denní příděl potravin divokým, prozatímně ubytovaným v Krtinci. Když vydávání potravin provázejí stížnosti na jejich malé množství a začíná mumraj, Jon toho využije, aby se na divoké obrátil s proslovem. Hlídka zaručuje jejich bezpečí na úkor svých zásob. Pokud chtějí více stravy, musí pomoci. Pomoci s pracemi, pomoci bránit Zeď a poslouchat rozkazy. Ti budou nakrmeni a vyzbrojeni. Volba je na vás, řekne.
Nakonec je 63 divokých, mužů i žen, ochotno se přidat. Nejsou mezi nimi žádní Thennové. Bowen Marsh se obává, co způsobí ženy mezi bratry Hlídky a jak se divocí zachovají, pokud na Zeď znovu zaútočí Plakač nebo Tormund. Jon doufá, že k tomu nedojde.

 

23. TYRION VI

Tyrion se probudí z nepříjemného snu, páchnoucí po octu. Dozví se, že když spadl se zkamenělým mužem do řeky, Griff skočil do vody za ním a vytáhl ho. Septa Lemore jej omývala octem, což podle některých může zamezit nákaze šedým lupem.
Později toho dne Tyrion hraje cyvasse s princem Aegonem. Během hry se dozví, jak Varys vyměnil prince za nějaké dítě z Chcankovodého ohybu, které pak během plenění Králova přístaviště brutálně zavraždil Gregor Clegane. Aegona Varys propašoval přes moře k Illyriovi a několik let nato byl chlapec svěřen do péče Jonu Connigtonovi, který v té době sloužil u Zlatého společenstva. Aegon teď směřuje za Daenerys, kterou chce pojmout za manželku, a společně se mají vydat dobýt Sedm království. Tyrion vyjádří své pochybnosti nad jeho plánem a poradí mu, aby se raději vydal sám napřed do Západozemí a vztyčil tam svůj praporec. Až se Daenerys dozví, že její synovec žije a rozhodl se dobýt zpět Železný trůn, jistě mu přispěchá i s draky na pomoc.
Plachá děva kotví u Selhorysu. Haldon s Tyrionem se vydají do města zjistit nějaké čerstvé informace o dračí královně. Zvěsti se zdají být pravdivé – Daenerys je stále v Meereenu, kde se musí vypořádat se sílící hrozbou války s otrokáři. Cestou zpět na loď se Tyrion zastaví v nevěstinci, kde si koupí západozemsky vypadající děvku. Když je na odchodu, narazí ovšem na Joraha Mormonta, který ho zajme s úmyslem přivést ho královně.
(by sveva)

 

24. DAENERYS IV

Daenerys dostává radu od kněžky Zelené milosti, aby vedle sebe postavila krále rodem z Meereenu. Doporučený je jí Hizdahr zo Loraq. Daenerys s ním pije víno a ptá se, co by jí mohl nabídnout. On odpovídá, že zlato, přátele, dědice a klid v ulicích. Chce, aby ji políbil, ale dojde k názoru, že ji nevzrušuje a že ho nemiluje. Touží po Daariovi.
Barristan Selmy jí připomíná, že její místo je v Západozemí, ale Daenerys chce nejdřív zahojit Meereen. Pokud Hizdahr dokáže zabránit vraždám na devadesát dní, je připravena splnit svou povinnost a provdat se za něj. Do města se vrátil Daario Naharis. Ten Daenerys říká, že jen bojuje proti stínům, ale měla by bojovat proti těm, kdo je vrhají – mocným rodům. Navrhuje, aby je pozvala na svou svatbu a nechala je povraždit. Roztrpčená Daenerys ho posílá pryč.
(by svoa00)

 

25. ZTRACENÝ LORD

Po zmizení Tyriona Lannistera se Jon Connington rozhodl pokračovat v cestě do Volon Therys. Společně s Haldonem a princem Aegonem se vydají do tábora Zlatého společenstva, žoldnéřské armády založené Aegorem Řekou, aby se tam setkali s jeho kapitány. Connington ve Společenstvu před dvanácti lety působil, než jej Varys získal k výchově Rhaegarova syna. Společenstvo je nyní pod vedením „Bezdomovce“ Harryho Stricklanda, muže, který vyniká ve smlouvání výhodných kontraktů, ale který je podle Conningtona příliš zbabělý.
Poté, co je Mladý Griff odhalen jako princ Aegon Targaryen, vyjádří kapitáni Společenstva své malé nadšení z nastalé komplikované situace. Nečekali, že se Daenerys rozhodne zůstat v Meereenu. Strickland prozradí, že Společenstvo dostalo několik lukrativních nabídek, včetně té, která by je postavila proti Daenerys. Postěžují si také, že Varys a Illyrio neustále mění plány, které jim málokdy vyjdou. Když princ Aegon vidí jejich rozhořčenost, rozhodne se využít příležitosti a nabídne jim alternativu, kterou mu dříve vnukl Tyrion: nevydat se za Daenerys, ale plout do Západozemí, s nadějí na alianci s Dorne. Aegon předpokládá, že jakmile se jeho teta doslechne o jeho vylodění v Západozemí, přispěchá mu s draky na pomoc. Tento návrh se kapitánům zamlouvá; jediný, kdo se zdráhá, je Harry Strickland. Ten ale nakonec nemá na vybranou a souhlasí.
Connington doufá, že se vrátí do svého rodného hradu a pomůže dosadit Rhaegarova syna na trůn. Ví, že mu příliš času nezbývá, nejvýše několik let – je totiž nakažen šedým lupem, který se začíná šířit na jeho ruce od konečků prstů.
(by sveva)

 

26. VĚTREM HNANÍ

Quentyn a jeho společníci jsou novými rekruty žoldáckého společenství zvaného Větrem hnaní. Všichni tři mají falešná jména, z nichž Quentyn vystupuje pod přezdívkou Žába.
Stali se součástí bitvy o Astapor, kde společně s dalšími žoldáckými spolky porazili nově naverbovanou armádu Neposkvrněných. Obyvatelé města byli zmasakrováni a přeživší, nakažení krvácivým průjmem, byli zapečetění za hradbami hořícího města.
Nyní jsou společně s různorodou armádou otroků a zrůd z Yunkai na cestě k Meereenu. Quentyn společně s Gerrisem přemýšlí, kdy je ta správná chvíle, aby dezertovali a přešli na stranu dračí královny. Řešení tohoto problému jim však nabídne sám velitel Větrem hnaných, zvaný Otrhaný princ. Pozve si k sobě do stanu všechny žoldnéře, kteří pocházejí ze Západozemí a mluví společným jazykem. Sestaví z nich dvacetičlennou patrolu pod vedením Pěkné Meris. Jejich tajným úkolem je vydat se s ostatními patrolami pronásledovat uprchlíky z Astaporu směřující k Meereenu. Při nejbližším kontaktu s nepřátelskou armádou mají dezertovat na stranu královny Daenerys. Větrem hnaní mají prý dohody, které jim zaručují zisk, ať už tuto válku vyhraje kdokoli.

 

27. VZPURNÁ NEVĚSTA

Aša Greyjoy je se svými věrnými v Pahorku v Hlubokém lese, sídle Gloverů. Tam uprchla po zvolení Eurona králem Krakatic. Přilétá havran od Ramsayho Boltona se vzkazem, že Kailinská držba padla. Dopis je psán “krví železných mužů” a je k němu přiložena kůže jejího bratra Theona. Dosud si myslela, že Theon je už mrtvý.
Probírá jejich možnosti s několika ostatními muži: mezi Boltonem a Pahorkem ještě leží Torrhenův dvůr, který drží Dagmer Rozseklý – mají tedy nějaký čas, než se k nim dostanou. Můžou mu jít pomoci, zůstat a bojovat o Pahorek, nebo se ho vzdát a opět jít na moře. Dvě ze čtyř jejich lodí jsou na pobřeží, dvě na moři.
Bez rozhodnutí se odebírá do svého pokoje, tam ji “přepadne” Qarl, její milenec. Při sexu vzpomíná, co se stalo po volbě: rozmluvu o možnostech s Rodrikem Čtecem; jak ji bez její účasti její strýc Euron provdal za Erika Železotvůrce, o návštěvě své matky…
Po sexu odchází z pokoje a na hradbách se potkává s Trisem Botleyem, kapitánem, jež se jí dvoří, ale kterému nevěří. Rozmlouvají o možnostech a díky němu ji napadne možnost, jak se ze svého “vyhnanství” dostat. V tom zazní válečný roh.
Pět mrtvých znamená neúspěšný pokus o překvapivý útok s otevřením brány. Aša se rozhoduje k ústupu a železní muži opouštějí Pahorek směrem ke svým veslicím. Cesta skrz noční “hluboký” les vyčerpává, a tak je před úsvitem dán rozkaz k odpočinku. Z lesa po chvíli přiletí hlava jednoho z průzkumníků a železní jsou napadení seveřany. Bojují, umírají – Aša dostane ránu do své helmy a ztrácí vědomí.
(by knedle)

 

28. TYRION VII

Tyrion a ser Jorah Mormont dorazili do Volantisu. Mormont vydává Skřeta za otroka a nechá mu ukovat řetězy kolem rukou i nohou. Ubytují se v Kupeckém domě, kde se druhého dne setkají s Vdovou z nábřeží, bývalou otrokyní a vdovou po mocném trojvládci Volantisu. Jorah po ní žádá pomoc v cestě za Daenerys – potřebují loď, na které by se dostali do Meereenu.
Zničehonic je Tyrion napaden trpaslicí, kterou předtím zahlédl v hale hostince, Jorah ale zasáhne dřív, než do něj trpaslice stačí zabodnout nůž. Jmenuje se Grešle a Tyrion si vzpomene, že byla mezi trpaslíky, kteří vystupovali na Joffreyho svatbě. Jejímu bratrovi nějací námořníci uřízli hlavu, protože si mysleli, že je to Tyrion, a chtěli jeho hlavu vyměnit za bohatou odměnu v Západozemí. Grešle se chtěla pomstít za smrt svého bratra.
Vdova Tyrionovi poradí, aby vypluli na Selaesori Qhoran, obchodní lodi, která má namířeno do Quarthu, ale která tam podle Benerrovy předpovědi nikdy nedorazí. Předá mu také zprávu, kterou má doručit Daenerys od otroků Starého Volantisu. „Řekni jí, že na ni čekáme. Řekni jí, ať přijde brzy.“

 

29. JON VI

Ser Alliser odjíždí s průzkumníky na výpravu. Neodpustí si poznámky na Jonovu adresu, který ho dle něj posílá zemřít. Rozkaz však uposlechne. Jon ho nemá rád. Smrt mu ovšem nepřeje.
Později se Jon cvičí v boji s nováčky – svěřenci Železného Emmeta, a snaží se jim vštípit nějaké základy. Výcviku přihlíží Chřestivá košile. Velká vrána umí klovat do malých vran, ale má dost odvahy, aby se postavila muži? zeptá se Jona. Slovo dá slovo a za chvíli proti sobě stojí Jon s jednoručním mečem a štítem a divoký s obouručním. Chřestivá košile je překvapivě velice silný protivník, Jon s obtížemi odráží jeho rány. Nakonec se oba ocitnou na zemi a divoký skončí jako vítěz. Ostatní jej odtrhnou.
Clydas vzápětí přináší Jonovi dopis od Ramsaye Boltona, podepsaný i několika jinými seveřany. Kailinská držba je dobyta. Roose Bolton svolává vazaly do Mohylova ke slibu věrnosti Železnému trůnu a na oslavu svatby Ramsayho s Aryou. Jon je v šoku a přemítá o slibu Hlídce. Z myšlenek jej vyruší Melisandra. Mluví o moci vyvěrající ze spojení muže a ženy, moci činit světlo a vrhat stíny. V měsíčním světle se na Zdi náhle vykreslí stín dívky na umírajícím koni. Melisandra pak prohlásí, že z devíti průzkumníků, které Jon poslal za Zeď, tři zemřou, vrátí se s prázdnými důlky. Cena za moudrost. Vezmi mne za ruku a dovol mi zachránit tvoji sestru, řekne.

 

30. DAVOS IV

Davos je sice naživu, ale nadále je držen v zajetí. Dlouho je vězněn o samotě, ale je s ním dobře zacházeno. Jednoho dne za ním přijde Robett Glover a odvede ho dlouhou podzemní chodbou do soukromých komnat lorda Manderlyho. Cestou mu řekne, že celý svět ho má za mrtvého. Od lorda se dozví, že jeho dědic se konečně vrátil ze zajetí a nastal tedy čas, aby oba muži oplatili „laskavost“ svým hostům z Freyů i novému strážci Severu Boltonovi. Ten si všechny severské lordy svolává k vyjádření poslušnosti na svatbu svého legitimizovaného syna s Aryou Stark, kterou si chce zároveň pojistit své postavení.
Glover přivede chlapce jménem Wex, panoše Theona Greyjoye, který přežil vypálení Zimohradu a podal svědectví o tom, že Bran i Rickon jsou naživu. Po jejich rozdělení sledoval Rickona s Ošou a ví, kam odešli. Manderly prozradí Davosovi, že už přes rok nechává stavět válečné lodě. Má jich ve skutečnosti dvojnásobek, co teď kotví v přístavu. Má taky stříbro a stále ještě nejvíc bojeschopných mužů na Severu a podporu mnoha svých vazalů. To všechno slíbí Stannisovi pod jednou jedinou podmínkou. Davos k němu musí propašovat Rickona i s jeho zlovlkem. Má to ovšem háček – Rickon je na území lidojedů.

 

31. DAENERYS V

Daenerys každé ráno počítá nepřátelské lodě v přístavu. Dohaduje se s admirálem Groleem, který jí radí, aby na nepřátelské loďstvo poslala draky. Daenerys mu říká, aby zaútočil loděmi, ale Groleo odpovídá, že z její vůle už žádné nemá a že dřevo v okolí bylo spálené, takže nové postavit nemůže.
Hizdahr zo Loraq byl úspěšný ve svém snažení a už šestadvacet dní se nestala další vražda jejích podporovatelů. Možná je sám jedním ze Synů Harpyje, jinak by jeho slovům ostatní tak snadno nenaslouchali. Daenerys se ale rozhoduje, že mu musí věřit, jinak bude čelit otevřené rebelii. Do Meereenu dorážejí první utečenci z Astaporu, který je v plamenech. Na cestě jsou další uprchlíci, část z nich nemocných. Daenerys se nakonec rozhoduje nevpouštět je do města, ale nechá je utábořit se mimo něj.
(by svoa00)

 

32. MELISANDRA I

V Melisandřině kapitole se dozvíme, že Jon na její nabídku nepřistoupil. Melisandra sama jakoby nyní měla obtíže vykládat to, co vidí v plamenech. Chce spatřit Stannise, ale vidí Jona. Jona a lebky okolo něj. Nepřátelé jsou všude kolem něj, dýky ve tmě. Jediný, na koho se Melisandra spoléhá, je Devan, nejmladší Davosův syn, kterého jí Stannis na její žádost nechal k službám. Melisandra o něj sama požádala, aby Davosova posledního žijícího syna uchránila.
Mel potřebuje, aby jí Jon věřil. Zatím ji víceméně ignoruje a žádné záležitosti s ní neprobírá. Zavolá pro Pána kostí. Ten přijde bez své proslulé chřestivé košile, jejíž zvuk ho prý dohání k šílenství. Rudá kněžka mu vysvětluje, že kouzlo sestává ze stínu a sugesce a kosti jsou toho součástí. Pak mu sdělí, že po něm chce, aby zachránil dívku, která utíká k Jonovi pod ochranu – jeho sestru. Divoký tím není nadšený, podle něj mu nebude Jon věřit.
Ozve se jedno zatroubení. Mel prorokuje, že se vracejí mrtví průzkumníci bez očí. Za Zdí jsou zabodnutá tři kopí do země a na nich naražené tři hlavy průzkumníků. Nemají oči. Jon je nařídí spálit. Pak vyzve Melisandru, aby šla s ním. Po cestě se ptá, zda ví, co je se zbylými šesti. Mel, jinak potěšená, že je opět brána na vědomí, ovšem neví. Slíbí, že se podívá. Tvrdí ovšem, že podle jejích vizí největší nebezpečí hrozí u Východní hlídky. Neví však kdy. Jon za ní jde do Královské věže. Mel si uvědomuje, že Jon jí nikdy věřit nebude, i když bude ochoten ji využít. Vlastně má mnoho společného se Stannisem.
U Mel čeká Chřestivá košile v oděvu, který mu dal jméno. Přes vzájemnou nevraživost mu nabídne, že když své sestře nemůže pomoci Jon, on by mohl, pokud mu k tomu dá šest kopinic a koně. Jon to rezolutně odmítne, Chřestivé košili nevěří. Mel vidí, že nemá jiné řešení. Dotkne se rubínu. Iluze se rozplyne a před Jonem stojí Mance. Kouzlo ve skutečnosti Mel stálo spoustu sil, ale nedá to najevo. Teď musí ukázat sílu. Ukáže na Manceho a řekne: Tady stojí Aryino vysvobození. Dar od Pána světla… a ode mne.

 

33. SMRAĎOCH III

Lord Ramsay se vrátí z lovu, hodí Smraďochovi hlavu muže (oslovil Ramsaye lorde Sněhu) a poručí mu ustájit Krvavého. Uprostřed hostiny, kterou pořádá lord Stout na počest Ramsayho, vešel do síně lord Roose Bolton a poručil odejít všem, kromě svého syna a Smraďocha. Výprava Roose Boltona stále nenašla ztracené Freye, kteří se oddělili od družiny lorda Manderlyho. Roose sděluje Ramsaymu, že Stannis vytáhl ze Zdi, ale nedovoluje mu na něj zaútočit, protože se musí nejprve oženit. Roose také rozhodl, že svatba bude na Zimohradu (Aryin domov + dobrá obranná pozice) a že si vezme Smraďocha s sebou.
Po cestě na Mohylov mu Roose vypráví o prvním Smraďochovi, o původu Ramsayho (žena znásilněná pod stromem, kde nechal oběsit jejího manžela) a o svém starším synovi, kterého nechal Ramsay zavraždit. Také mu nabízí koupel a nové šaty, což Smraďoch odmítá, protože by to nepotěšilo Ramsayho. V Mohylově je Smraďoch uveden k lady Barbrey Dustin jako Theon z rodu Greyjoyů. On to popírá, protože Přeběhlík zemřel na Zimohradu a on je Smraďoch, což se rýmuje se slaboch.

 

34. TYRION VIII

Po odplutí z Volantisu se Tyrion smí volně pohybovat po lodi. Posádku tvoří z převážné většiny věřící v R´hllora. Na palubě je i Grešle se svými cvičenými zvířaty. Jedinými dalšími cestujícími jsou kněz Rudého boha Moqorro s pěti strážnými, otrockými vojáky.
Tyrion nemůže spát, trápí ho zlé sny o kamenných lidech a o jeho otci. Během předlouhé plavby se Tyrion neskutečně nudí. Po prudké bouři se postupně spřátelí s Grešlí, která se do té doby držela obvykle ve své kajutě. Občas se dává do řeči s Moqorrem.
Když Tyrion zjistí, že plují podél pobřeží Valyrie, kněz mu svěří, že nařídil kapitánovi, aby se vydal nejkratší cestou, kterou námořníci považují za prokletou. Za Daenerys podle jeho vidění míří i další lidé. Nejčastěji v plamenech vidí „Vysokou a pokroucenou věc s jedním černým okem a deseti dlouhými končetinami, plavící se na moři krve.“

—- přejít na druhou část Tance s draky —-