Souhrn Hry o trůny 2

Hra o trůny 2/2

Eddard XI Sansa III Eddard XII
Daenerys V Eddard XIII Jon VI
Eddard XIV Arya IV Sansa IV
Jon VII Bran VI Daenerys VI
Catelyn VIII Tyrion VII Sansa V
Eddard XV Catelyn IX Jon VIII
Daenerys VII Tyrion VIII Catelyn X
Daenerys VIII Arya V Bran VII
Sansa VI Daenerys IX Tyrion IX
Jon IX Catelyn XI Daenerys X

Shrnutí kapitol AGOT 2/2

Poznámka autorů: Tyto souhrny mají být pomůckou pro ty, kteří již knihu četli a chtějí si osvěžit děj. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti děje ságy nedoporučujeme opačný postup. Zároveň upozorňujeme na možné spoilery!

44. Eddard XI (str. 9)

Tři rytíři, vazalové Řekotočí, předstupují před královskou spravedlnost nyní zastupovanou pobočníkem Starkem. Přináší důkazy, že Gregor Clegane, Hora, která jede, vazal Lannisterů, vyplenil dvě vesnice na Trojzubci. Tullyové z Řekotočí je nyní chrání svými muži, čehož se Ned obává; Řekotočí tak bude málo chráněné. Malá rada se brání rozsudku v nepřítomnosti krále, ale Ned rozhodne, že Clegane a drancíři pozbývají všech práv, titulů a pozemků a i svých životů. Královu spravedlnost se vydávají vykonat lord Dondarrion a Thoros z Myru se svými muži a muži lorda Starka, čímž si popudí dychtivého mladíčka Lorase Tyrella i vykonavatele královy spravedlnosti, sera Ilyna Paynea.

45. Sansa III (str. 19)

Sansa večeří se svou přítelkyní Jeyne a vzpomíná na události uplynulého dne. Probírají spolu „dívčí záležitosti“: sera Lorase, sličného Berika Dondarriona, chrabrého Joffreyho a nesnesitelnou Aryu. Sansa Jeyne líčí audienci muže ze Zdi Yorena, který žádal Eddarda coby králova pobočníka o muže, kteří by se přidali k Noční hlídce. Poté se vydávají hledat další citronové zákusky. (Sansa, ne Yoren. :-))

Příštího rána se Sansa dívá na odjezd trestné výpravy lorda Berika, aby se pak u snídaně pohádala s Aryou, když ta tvrdí, že Jaime s Ohařem jsou stejní jako drancíř Gregor. Sansa jí připomene, že brzy bude královnou, načež po ní Arya hodí pomeranč a zničí jí šaty. Sansa zuří. Utěšuje se pomyšlením na časy, až se stane královnou.

Později si je k sobě zavolá lord Eddard. Není to kvůli jejich ranní rozepři, ale proto, že je chce obě dvě poslat tajně zpátky na sever z obavy o jejich bezpečí. Sansa je v šoku – chce zůstat v Králově přístavišti, je zde vše, o čem kdy snila. Arya je také zaskočena a nikam nechce – z důvodu šermířských lekcí Syria Forela. Sansa přesvědčuje svého otce, že Joffreyho hluboce miluje, a že s ním chce mít kopu dětí. Eddard je upřímně zděšen touto vyhlídkou a snaží se jí vysvětlit, že ji najde nějakou lepší partii. Sansa v záchvatu žalu řekne: „Joffrey není jako jeho otec!“, což přiměje Eddarda zaobírat se myšlenkou, že Joffrey není Robertův syn. Sansa opět končí v slzách, zdá se jí, že to je konec světa a na protest se zavře ve svém pokoji.

46. Eddard XII (str. 27)

Pycelle, pohůnek královny Cersei, informuje Neda o rozezleném dopise Tywina Lannistera. Malíček mu oznámí, že Joffrey a Sandor Clegane se vrátili z lovu; Robert je na stopě obrovitému kanci. Ned odchází do božího háje a pozve tamtéž Cersei. Odhalí ji, že zná důvod smrti Jona Arryna; její děti nejsou Robertovy, ale zrodily se z incestu s Jaimem. Cersei se přizná, že je Bran viděl a proto ho Jaime shodil z věže. Roberta nenávidí od první společné noci, kdy jí oslovil „Lyanno“.

Nabídne Nedovi pozici pobočníka pro jejího syna Joffreyho a nabídne mu i své tělo, pokud bude zticha. Ten ji odmítne, vše se chystá říct králi a vyzve ji, aby odjela i s dětmi hodně daleko. Cersei se mu vysměje, považuje ho za blázna, že si říši před 14 lety nezabral pro sebe, když měl tu možnost; byla to chyba, protože „ve hře i trůny buď zemřeš, nebo zvítězíš, není nic mezi“.

47. Daenerys V (str. 36)

Aby mohl začít obřad stařen dosh khaleenu, Dany musí sníst syrové koňské srdce. Když tak učiní, babizna zvěstuje nenarozeného syna, „hřebce, který si osedlá svět“. Dany oznamuje, že její syn se bude, na počest jejího staršího bratra, jmenovat Rhaego. Ser Jorah Dany oznamuje, že Viserys se pokusil ukrást jedno dračí vejce, aby ho prodal na trhu, ale Jorah ho zastavil.

Viserys přichází opožděne na hostinu, je opilý a má meč. Protestuje proti tomu, kde má být usazen a dokonce proti Dany vytasí meč. To je však ve Vaes Dothrak zakázáno. Pokrevní jezdci Droga ho chytí a khal poté Viseryse korunuje; leje Viserysovi na hlavu roztavené zlato.

48. Eddard XIII (str. 48)

Král si ještě v noci žádá Neda. Byl smrtelně raněn, když se sám opilý postavil obrovitému kanci. Diktuje Nedovi svou závěť, v níž ho jmenuje lordem regentem a protektorem říše do doby, než bude moci úřad převzít Joffrey (Ned zamění „Joffrey“ za „můj dědic“, ale nemá to srdce říct Robertovi pravdu). Bratr krále Renly a ser Barristan jsou svědky zapečetění závěti. Varys se dozvídá, že víno králi podával panoš Lancel Lannister.

Renly nabídne Nedovi 100 mužů, aby se mohl zmocnit Joffreyho a oddělil ho tak od Cersei. Ned odmítá, nechce zneuctít Robertovy poslední hodiny proléváním krve. Nechá posílit ochranu svých dcer, které mají s večerním přílivem odplout. Loď má také doručit dopis na Dračí kámen, v kterém Ned nabízí trůn právoplatnému dědici Stannisovi Baratheonovi. Vyjeví pravdu o Robertových dětech Malíčkovi, ten však není překvapen. Také mu řekne o nabídce trůnu pro Stannise. To je dle Malíčka hloupost, říše bude za Stannise krvácet. Stannis bude chtít hlavy Cersei i dětí a to uvrhne říši do války. Ned trvá na tom, že Stannis je právoplatný dědic, a požádá Malíčka, aby mu zajistil loajalitu Městské hlídky, což mu Malíček přislíbí.

49. Jon VI (str. 62)

Sam sdělí Jonovi, že byl převelen z výcviku a má se také stát bratrem, což Jona potěší. Chlapci (budoucí bratři) se shromáždí v septu společně s vysokými důstojníky. Lord velitel Mormont chlapcům připomene, co je čeká a co nechávají za sebou. Přísahy budou vyřčeny při západu slunce před septonem a Jon může svou odříkat v Začarovaném hvozdu (jelikož se v okolí nenachází žádný strom srdce). Tuto možnost si zvolí také Sam.

Pak lord velitel chlapce rozdělí do řádů podle potřeb hlídky a schopností chlapců. Jon je umístěn k majordomům. Tato volba jej šokuje (stejně jako většnu ostatních chlapců) a v Jonovi vzplane hněv. Předpokládal totiž, že půjde k průzkumníkům. Až Sam mu otevře oči, poněvadž Jona si vyžádal samotný lord velitel jako svého osobního majordoma a tím může nepřímo naznačovat roli Jona jako svého nástupce. Ten se za své předchozí chování nyní stydí. Pak jdou společně s Duchem do Začarovaného hvozdu a odříkají přísahu. Najednou se zjeví Duch a přinese s sebou odtrženou ruku.

50. Eddard XIV (str. 70)

Poté, co se Ned dozvídá o skonu krále Roberta, svolává okamžitě Malou radu. K jeho zděšení lord Renly s Lorasem Tyrellem opustili město. Jediný, kdo tak potvrzuje pravost závěti je velitel Královské gardy ser Barristan Selmy. Ned žádá o potvrzení jeho úřadu protektora, ale rada je vyrušena a předvolána před nového krále. Cersei ostentativně závěť roztrhá a rozkazuje svým lidem zajmout Eddarda Starka. Ned velí Městské hlídce, aby se chopila královny i jejích dětí. Městská hlídka ale namísto toho začne vraždit Nedovy osobní zbrojnoše. Malíček s omluvným úsměvem hledí na Neda. „Já tě varoval, abys mi nevěřil.“

51. Arya IV (str. 77)

Nevinné časy mladšej dcéry Eddarda Starka sa končia. Útrapy, bolesť a smútok vchádzajú do miestnosti spolu s piatimi Lanisterskými vojakmi a serom Merynom Trantom z Kráľovskej Gardy.

Arya práve trénovala so Syriom Forelom, ktorý vyrozprával príbeh o tom ako sa stal prvým šermiarom Bravosu. Pointou je, že treba mať oči vždy otvorené. Obaja ich majú a preto neveria, že Ned Stark by poslal po svoju dcéru Lanisterských vojakov.

Syrio sa postaví s dreveným mečíkom proti rytierovi a šiestim vojakom, aby získal čas pre svoju žiačku a srdcia všetkých čitateľov. Arya uteká pevnosťou, berie so sebou svoju Ihlu a všade nachádza známky boja a chaosu. V panike prvýkrát zabíja a mizne v jedinom bezpečí, ktoré pozná; v tmavých chodbách pod pevnosťou.

52. Sansa IV (str. 90)

Sansa nechápe, co se to děje, a proč se to děje právě jí. Je spolu s Jeyne zavřená ve věži Maegorovy pevnosti a obě vystrašené naslouchají zvukům boje za jejími zdmi. Třetího dne je Sansa předvedena před královnu Cersei. Jsou tam i tři rádcové: Petyr Baeliš, velmistr Pycelle a lord Varys, všichni ve smuteční černi. Když se Cersei dozví, že byla uvězněna spolu s majordomovou dcerou Jeyne, vydá pokyny, aby o ni bylo „postaráno“. Pak Sanse oznámí, že její otec je zrádce, a že po Robertově smrti chtěl, aby na trůn usedl jeho bratr Stannis a ne Joffrey. A také to, že ona, Sansa, je dcerou zrádce.

Cersei s vyděšenou a zmatenou jedenáctiletou dívkou zkušeně manipuluje; naoko se k ní chová vlídně, ale chce ji použít jen jako rukojmí a páku k tomu, aby se Zimohrad podřídil jejím záměrům. Hraje hru o trůny, hraje o všechno. Vyjasňuje se také, že to byla Sansa, která celý ten kolotoč nelítostných událostí spustila; běžela totiž za královnou a prozradila jí, že se je otec snaží tajně poslat zpátky na sever, čímž dala Cersei výhodu prvního tahu.

Sansa se je snaží přesvědčit, že Joffreyho miluje. Cersei po ní požaduje důkaz, že není stejná jako její otec, lord Eddard, a nadiktuje jí dopisy pro její matku lady Catelyn, pro jejího bratra Robba na Zimohrad, pro její tetu Lysu Arryn na Orlí hnízdo a pro jejího dědečka lorda Hostera Tullyho v Řekotočí. Všichni mají odpřísáhnout věrnost králi Joffreymu. Když je Sansa odvedena zpátky do věže, Jeyne je pryč.

53. Jon VII (str. 100)

Hlídka objeví dvě těla. Ruka, kterou našel Duch, patří jednomu z mužů výpravy Bena Starka, druhý muž je dalším zmizelým. Zvířata kromě Ducha se kolem mrtvol chovají panicky a odmítají se k nim přiblížit. Muži dumají nad způsobem smrti a všimnou si, že obě mrtvoly mají modré oči. Ser Jaremy Rykker viní Manceho Nájezdníka, ale Sam přeruší tyto úvahy a poukáže na to, že mrtvoly jsou starší, než den (jako tvrdí ostatní). Krev z nich netekla žádná a těla nejsou ožraná od zvěře, ani rozložena. Lord velitel poručí obě mrtvoly odnést do hradu, musí se ale udělat nosítka, protože koně je odmítají nést.

Zpět v hradu odevzdá lord velitel koně Jonovi a odejde k mistru Aemonovi kvůli došlému dopisu. Jon se od ostatních chlapců dozví, že král je mrtev. Lord velitel mu navíc sdělí, že jeho otec lord Eddard byl uvězněn kvůli podezření ze zrady. Jon tomu samozřejmě nechce věřit a narůstá v něm touha opustit hrad a vydat se na jih. Později v jídelně se do něj začne navážet ser Alliser Thorne a to už Jon nevydrží. S tasenou dýkou se na něj vrhne. Ostatní chlapci jej stačí zastavit a zadržet. Následně je odveden do své spací cely, pustí k němu Ducha a postaví u něj stráž. V noci ho probudí škrabání Ducha na dveře. Najde za nimi mrtvou stráž a vezme si meč mrtvého. Z pokojů lorda velitele nad ním uslyší tiché zvuky bot na kamenech. Když dorazí do pokojů lorda velitele, Duch se okamžitě vrhne na tmavou postavu, ze které se vyklube jeden z mrtvých, přivezených toho dne. Jonovi se nakonec podaří postavu upálit lampou, přičemž si popálí ruku.

54. Bran VI (str. 116)

Bran sleduje s mistrem Luwinem příjezd posledních vazalů lorda Eddarda na Zimohrad. Mají nyní celkem 12 tisíc mužů, ale jen 300 rytířů, protože seveřani nevěří v Sedm, ale ve staré bohy. Bran se nechá odnést do božího háje, kde se modlí. Vyruší ho tam Oša a říká mu, že bohové jsou smutní a že jeho bratrovi na jihu nepomůžou, protože tam byly všechny čarostromy vykáceny před tisíci lety a staří bohové tam již nemají žádnou moc. Vypráví mu o obrech za Zdí a říká, že Robb by měl odvést svou armádu na sever, ne na jih.

Vazal Jon Umber žádá na hostině velení nad armádou, dokonce pozvedne proti Robbovi meč, za což mu Robbův zlovlk ukousne dva prsty. Následně se stává Umber Robbovým nejvěrnějším mužem.

Bran se od Robba dozvídá o smrti krále Roberta a o uvěznění jejich otce. Mistr Luwin nabízí Branovi, že ho bude učit a že by mohl studovat třeba i v Citadele ve Starém městě. Ten se však chce naučit kouzla a chce létat a říká, že ho to naučí děti lesa. Mistr Luwin mu opakuje, že děti lesa už tisíce let nežijí. O dva dny později odjíždí armáda v čele s Robbem na jih, špatným směrem, jak řekla Oša.

55. Daenerys VI (str. 131)

Khal Drogo říká Dany, že nemá v plánu vést svůj khalasar přes jedovaté moře do Sedmi království. Dothrakové jsou nebojácní, ale moře je děsí. Dany jde s Jorahem na západní tržiště; ten se chová divně a chce sám najít kupce, který by mohl přivézt dopis od magistra Illyria.

Dany narazí na obchodníka s vínem, který odhalí její totožnost a nabídne jí sud svého nejlepšího vína. To už ale přichází ser Jorah a nechá kupce ochutnat to víno. Ten se zdráhá a posléze se snaží utéct. Je však zadržen Danyinými strážci a je jasné, že se ji pokusil otrávit. V dopise je na to upozornil magitr Illyrio; král Robert Baratheon nabídl odměnu za její hlavu. Když se khal Drogo dozví o útoku na svou ženu a dítě, slíbí, že povede svůj khalasar do Západozemí a získá trůn pro Daenerys.

56. Catelyn VIII (str. 143)

Catelyn putuje ve společnosti svého strýce Bryndena a vojska bratrů Wylise a Wendela Manderlyových, aby se připojili k Robbově severní armádě u Cailinské držby. Těší se a zároveň se trochu obává setkání se svým synem. Neví, jestli je ve věku patnácti let dost zralý na to, aby vedl vojska do války, což mu také hned na úvod – když pošle ostatní vazaly pryč – sděluje. Čte dopis od Sansy a poznává v něm Cersein rukopis.

Vysvětluje Robbovi, že dokud se ho budou Lannisterové obávat, jsou jeho sestry a otec v bezpečí. Nesmí prohrát bitvu, jinak bude vše ztraceno. Probírají situaci. Lannisterové proti nim vedou dvě armády, jednu má Jaime a druhou Tywin. Oddíl Berika Dondarriona byl rozprášen a jen některým se podařilo uprchnout a zachránit se. Taktika lorda Tywina spočívá v plenění říčních krajin, dokud za ním Robb nepřijede na jih, aby ho zastavil, a opustil tak své dobře chráněné místo v Cailinské držbě.

Catelyn dodává Robbovi sebedůvěru a vyslechne si jeho další plán boje. Je neočekávaný a riskantní – ale dobrý. Na její popud pověří Robb vedením své východní armády Roose Boltona (což, jak se později ukáže, nebyla právě šťastná volba). Catelyn opět odloží cestu na Zimohrad, chce navštívit své rodné Řekotočí, aby naposledy spatřila svého umírajícího otce.

57. Tyrion VII (str. 155)

Tyrionovi se podaří přesvědčit horské kmeny a jejich cesta z Údolí Arryn končí na rozcestí, kde Tyriona předtím zajala lady Stark. Tyrion s sebou vezme zástupce jednotlivých kmenů a sejde k hostinci vstříc lannisterovské armádě. Své divoké společníky zanechá venku a sám vstoupí do hostince. Uvnitř v jídelně najde svého otce Tywina a strýce Kevana Lannistery. Lord Tywin jako vždy vůči Tyrionovi nedává najevo žádnou vstřícnost a suše konstatuje, že jeho bratr Jaime by se nikdy do zajetí ženy neodevzdal. Tyrion se dále dozvídá o průběhu války a o Jaimeho tažení na Řekotočí. A také to, že Eddard Stark je zajat a král Robert mrtev. Lord Tywin nabídne Tyrionovi velení, ten však musí nejdřív vyřídit jinou záležitost a požaduje tři tisíce zbrojí se zbraněmi a vším kolem. Jejich rozhovor přeruší Šagga, jeden z divochů, který dovnitř vhodí kapitána stráží, který se opovážil na něj vytáhnout ocel, a zlomí mu meč. Lord Tywin tak nečekaně pozná Tyrionovi společníky.

Dovnitř následně vejde posel se zprávou, že Robb Stark se svou armádou vyrazil na jih a lordu Tywinovi se malou lstí podaří přesvědčit vůdce horských kmenů, aby se přidali k jeho armádě, z čehož Tyrion moc nadšen není.

58. Sansa V (str. 166)

Sansa se účastní prvního zasedání novopečeného krále Joffreyho. Připadá si osamělá a přehlížená. Velmistr Pycelle čte dlouhý seznam těch, kteří mají odpřísáhnout věrnost novému králi – jsou to v podstatě všichni kromě Lannisterů. Je oznámeno, že novým pobočníkem a velitelem vojsk se místo Eddarda stává Tywin Lannister a místo Stannise Baratheona v Malé královské radě zaujme Cersei. Velitel městské hlídky Janos Slynt (kterého koupil Petyr Baeliš) je povýšen do šlechtického stavu a stává se rovněž královým rádcem.

Poté Cersei propustí velitele královské gardy Barristana Selmyho jako trest za to, že dopustil Robertovu smrt a na jeho místo dosadí svého bratra Jaimeho. Rozhořčený a ponížený ser Barristan opouští gardu a sál a princův osobní strážce Sandor Clegane přijímá uvolněné místo.

Sansa sebere všechnu odvahu a žádá o milost pro svého otce. Joffrey jí dá slib, že když se Eddard veřejně přizná ke svému zrádcovství a uzná ho právoplatným králem, bude k němu milosrdný.

59. Eddard XV (str. 176)

Ned je uvězněn se svým hladem a bolestí. Proklíná všechny zrádce, ale hlavně sám sebe, že jim věřil. Vzpomíná na turnaj v Harrenově, když mu bylo 18. Rhaegar Targaryen ho vyhrál a tehdy všechny úsměvy odumřely. Rhaegar projel kolem své ženy a položil věnec ze zimních růží pro královnu krásy do klína Lyanně Stark.

V přestrojení ho přichází navštívit Varys. Říká mu, že Arya utekla a že Tyrion už není zajatcem Nedovy ženy. Na to ho Ned vybídne, aby mu podřízl hrdlo, ale Varys opáčí, že to je to poslední, po čem touží. Vždy sloužil říši. Varys připomíná, že víno králi podával Lancel, avšak nebylo příčinou jeho zhouby, Roberta prý zabil Nedův soucit. Pokud se Ned přizná ke zradě a odpřísáhne věrnost Joffreymu, bude mu dle Varyse dovoleno přidat se k Noční hlídce. Ned se ho ptá, jestli je spolčen s Malíčkem. Varys tvrdí, že Malíčka i Cersei krmí informacemi, ale ve skutečnosti jim nepatří. Varys ještě Neda varuje, že pokud královnu odmítne, ohrozí tím nejen sebe, ale i Sansu.

60. Catelyn IX (str. 186)

Seveřanská armáda Robba Starka jede k lordu Walderu Freyovi, přes jehož Dvojčata je jedině možné překročit řeku. Frey zatím vyčkává – jako obvykle – a nespěchá, aby své muže připojil ke Starkům. Nejsou si jistí, jestli je nezradí. Tlačí je čas – na sever postupuje armáda lorda Tywina.

Přichází zpráva, že Jaimeho vojsko porazilo v bitvě u Řekotočí Edmura Tullyho, Catelynina bratra, a vzali ho do zajetí. Robb má v úmyslu Jaimeho překvapit a Edmura osvobodit. Lord Frey posílá Robovi pozvání k přátelské večeři, při níž by mu vysvětlil svou přítomnost na jeho území. Muži se obávají, že to může být past. Catelyn se rozhoduje, že to bude ona, kdo se osobně setká s prchlivým pánem Přechodu. Walder Frey požaduje na oplátku za to, že je nechá projít, sňatek Aryi s jeho nejmladším synem a také Robbův s jednou z jeho dcer. Robb statečně přijímá – nic jiného mu ostatně ani nezbývá.

Frey se nevědomky zmíní o důležité informaci; lord Arryn zamýšlel poslat syna Roberta do pěstounské péče Stannise Baratheona, s čímž lady Lysa nesouhlasila – a nyní pozor! – MEGASPOILER – byla to poslední kapka, po níž Lysa dospěla s Malíčkovou mohutnou podporou k závěru, že její muž musí být odstraněn. Celou tu dobu tedy tahala Catelyn za nos.

Po přechodu řeky Robb svou armádu rozdělí a pošle Roose Boltona na jih, aby se utkal s vojskem lorda Tywina. Sám má v plánu něco jiného.

61. Jon VIII (str. 201)

Jonova ruka se pomalu zotavuje. Druhá mrtvola byla také zničena, ale až poté, co zabila sera Rykkera a čtyři další muže. Do hradu přiletěl další havran se zprávou, ve které ale není nic, co by se týkalo Jona. Lord velitel chce Jonovi vyjádřit díky tím, že mu předá meč z valyrijské oceli po svém otci. Jon se zdráhá jej přijmout, ale lord velitel na tom trvá. Sdělí Jonovi, že ser Alliser Thorne odjel do Východní hlídky u moře s rukou jedné z mrtvol. Má pomoci přesvědčit nového krále Joffreyho o závažnosti situace. Jon ukazuje svůj meč ostatním chlapcům a pak potká Sama. Prý jej chce vidět mistr Aemon. Jon se za ním vydá a pomáhá mu při rozhovoru krmit jeho havrany. Starý mistr ví, co Jona trápí a sám mu vypráví o zkouškách své vlastní cti při nutkání z hlídky utéct. Nakonec mu řekne o svém původu a Jon zjistí, že mistr je vlastně Aemon Targaryen.

62. Daenerys VII (str. 214)

Drogo a jeho muži porazí khala Oga, který drancuje vesnici Ovčích lidí, Lhazarénů. Lid khala Oga zotročí a chce jej prodat za lodě. Uprostřed té hrůzy Dany zachrání dívku od znásilnění a udělá z ní svou služebnou. Učiní to tak ještě s něklika dívkami. Jorah jí na to řekne, že je pravou setsrou svého bratra Rhaegara.

Dany nachází svého muže zraněného. Jedna z jejích nových služebných, Mirri Maz Duur, se nabídne, že jeho rány ošetří. Pokrevní jezdci jí nedůvěřují, tvrdí, že je maegi a ty praktikují černou magii. Dany je však neoblomná a žádá její pomoc. Odejdou do chrámu, kde mu léčitelka vyjme šíp a ošetří mu ránu. Nabádá Droga, aby nepil víno ani makové mléko. Poté ji Dany požádá, zda by mohla bý i u jejího porodu.

63. Tyrion VIII (str. 225)

Válka s armádou severu se blíží a Tyrion se opozděně dostavuje do hlavního stanu nad bojištěm. Lord Tywin mu sděluje, že bude se svými divochy bojovat pod serem Gregorem a bude bránit levé křídlo hned vedle řeky. Tyrion se chce najíst, ale řeči otce mu vší chuť do jídla vezmou, takže se vrátí do tábora. Bronn mu mezitím našel dívku Šae, kterou uzmul některému z nižších lordů. Stačilo říci jméno Lannister. Tyrionovi se zalíbí a stráví s ní noc.

Časně ráno jej vzbudí zvuk trumpet, povolávající do zbroje. Spěšně se za pomoci svého panoše navleče různých kusů brnění a vyrazí na bojiště. Nepřítej je již blízko, uvědomí si Tyrion, musel asi pochodovat celou noc. To by jej mohlo dostatečně oslabit. Zanedlouho se strhne opravdový boj a v jeho víru už brání každý jenom sebe. Tyrionovi se podaří skolit pár protivníků, načež je zatažen do krátkého, ale intenzivního souboje s nepřátelským rytířem. Ač je Tyrion sám raněn, rytíř seveřanů je po šťastné náhodě pohřben pod svým koněm a nemůže se hýbat. Vzdá se Tyrionovi, který sám nemá daleko od úplného vyčerpání. Po konci bitvy Tyrion se svými muži dohledá přeživší a shromáždí je zpět v táboře.

Lord Tywin v bitvě velel rezervním jednotkám a zůstával většinou vzadu. Teď jej Tyrion najde u řeky popíjet a vyslechne zprávy o stavu lannisterské a severské armády a o zajatcích. Zjistí, že Robb Stark seveřanům nevelel, ale sám se svou vlastní částí vojska přebrodil u Dvojčat řeku a zamířil do Řekotočí na pomoc obleženým spojencům. „Prý chlapec,“ pomyslí si Tyrion, „a jěště k tomu zelenáč…“

64. Catelyn X (str. 244)

Robbova armáda překvapí v noci lannisterské vojsko obléhající Řekotočí, zvítězí a zajme Jaimeho Lannistera.

65. Daenerys VIII (str. 253)

Drogovo zranění se neléčí, naopak rána se zanítila a khal blouzní v horečkách. Dokonce spadne z koně, a „khal, který se neudrží na koni, není khalem“. Jorah Dany oznámí, že khal je na pokraji smrti a princezna posílá pro Mirri Maz Duur. Ta však nemůže nic udělat, khal neposlechl jejích rad, pil makové mléko a sundal si obvazy. Pokrevní jezdci khala chtějí maegi zabít, ale Mirri řekne Dany, že existuje kouzlo, které se naučila od krvavého mága v Ašaji a které by mohlo khala udržet naživu. Mirri ji varuje, že za život lze zaplatit pouze smrtí. Dany ji však nevnímá a žádá o pomoc.

Khala položí do lázně, kam nechají vykrvácet jeho koně. Poté zůstane ve stanu jen maegi; „žádný živý nesmí pohlédnout na tanec mrtvých“. Pokrevní jezdci se pokusí Mirri zastavit, ale Jorah a Danyini válečníci je přemůžou. V tom ale na Dany přijdou porodní bolesti. Její služebné připomenou, že Mirri je také porodní bába a navzdory zákazu Jorah odnese Dany do stanu.

66. Arya V (str. 268)

Arya sa pretĺka chudobou Blšieho zadku a hľadá cestu von. Na cestách mesta ju však postupne schytí dav ľudí, ktorí mieri k schodisku Veľkého Septa. Nemilosrdnosť osudu pevne vedie nitky tak, aby obe dcéry boli jedinými Starkovskými účastníkmi otcovej potupy. Zlomený Eddard Stark sa priznáva k nezmyselným obvineniam a prisahá vernosť Joffreymu. Zlovoľný mladý kráľ však chce vidieť jeho hlavu a napriek šoku Varisa a kráľovnej sa tak stane. Kat Ilyn popraví Eddarda jeho vlastným Ľadom.

Arya samotnú popravu nevidí. V poslednom okamihu ju schmatnú páchnuce, ale láskave ruky čierneho brat Yorena.

Posledná kapitola Arye v Hre o tróny je i poslednou kapitolou života Eddarda Starka a asi navždy zostane jedným z pilierov ságy. Sága, i život však idú ďalej…

67. Bran VII (str. 281)

Bran sleduje výcvik mladých mužů na nádvoří a vypráví mistru Luwinovi o svém snu o tříoké vráně a o kryptách, kde promlouval s otcem o Jonovi. Bran věří, že tam otec je a jdou se tam s mistrem a Ošou podívat. Když mistr Luwin přistoupí s pochodní k hrobce připravené pro lorda Eddarda, Rickonův zlovlk Chundeláč po něm skočí. Léto s Chundeláčem bojují a Rickon chce, aby otce nechali být a že už se vrací domů. Rickon měl stejný sen jako Bran.

Oša mistra ošetřuje a mluví o dětech lesa. Luwin jim ukazuje dračí sklo, obsidián; čepele z obsidiánu děti nosily místo mečů (Oša říká, že je nadále nosí). Luwin jim vypráví o dětech a Prvních lidech, kterak spolu bojovali a posléze uzavřeli mírovou smlouvu. Mluví o zelenověštcích a temné magii, o Dlouhé noci, o založení Sedmi království a o Andalech, kteří pálili čarostromy a zabíjeli děti lesa, které pak utekly na sever, kde dle Oši nadále žijí. Luwinův příběh je přerušen vytím zlovlků a příletem havrana. Lord Eddard Stark je mrtev.

68. Sansa VI (str. 293)

Sansa se nemůže zbavit strašných vzpomínek na popravu svého otce. Leží už několikátý den v posteli, nic nedělá, s nikým nekomunikuje a pomýšlí na sebevraždu. S hrůzou si uvědomuje, že svého otce prodala za citronový zákusek. 🙂

Navštíví ji její snoubenec Joffrey a chce, aby se upravila a přišla na jeho audienci. Sansa ho konečně prohlédla; vyčte mu, že ji oklamal a řekne, že ho nenávidí. Princ poručí Merynu Trantovi, jednomu z rytířů královské gardy, kteří ho doprovázejí, aby ji uhodil. Překvapivě jediný, kdo se k ní chová aspoň trochu soucitně a lidsky, je Sandor Clegane, který jí na odchodu vysvětlí, co se od ní očekává. Sansa ho poslechne a je svědkem Joffreyho kralování.

Tomu se jeho nové pravomoce zjevně zamlouvají. Jeho rozhodnutí jsou nezralá, zbrklá a krutá. Je to sadistický zbabělý spratek. Sansa si uvědomuje, že nenávidí většinu lidí, kteří ji obklopují.

Po audienci chce co nejrychleji zpět do svých komnat, ale Joffrey si na ni počká. Dál jí uráží a vezme ji na hradby, aby se podívala na useknuté hlavy zrádců. Vedle hlavy svého otce Sansa poznává i to, co zůstalo ze septy Mordane. Sdělí jí, že by jí rád věnoval hlavu jejího bratra Robba, který porazil v bitvě Jaimeho. Meryn Trant ji na příkaz opět uhodí, až jí teče krev. Zoufalé Sanse se mihne hlavou, že by mohla skočit z hradeb a strhnout s sebou i Joffreye. Ale vkročí mezi ně Ohař a podá jí kapesník.

69. Daenerys IX (str. 303)

Dany má horečnatý sen o bratru Viserysovi a o nenarozeném synovi Rhaegovi. Ve snu byl Rhaego vysoký a hrdý muž s měděnou pokožkou Dothraků a stříbrozlatými vlasy Targaryenů. Ale v mžiku jí zmizel.

Dany po svém potratu spala týdny. Po probuzení se dozvídá o nenarozeném synovi a jeho zrůdném tělíčku. Maegi khala zachránila, ale z Droga je nyní živá mrtvola, je slepý, nevnímá, ale žije. Jeho khalasar ho opustil s novými khaly, khalem Ponem a khalem Jhaqem. S Dany zůstala jen stovka Dothraků, převážně staří, nemocní a děti. Její služebná byla zabita a Dany slíbí, že se za ní dvěma novým khalům pomstí. Když se Dany zeptá Mirri Maz Duur, kdy bude Drogo zase takový, jaký býval, ta odpoví: „Až slunce bude vycházet na západě a zapadat na východě. Až moře vyschnou a hory budou létat ve větru jako listí. Až tvoje lůno znovu ožije a porodíš živé dítě.“ Dany si uvědomí, že Droga navždy ztratila. Viní maegi, že ji nevarovala, ale ta jen řekne, že to oni spálili její chrám. Dany ji nechá sputat a zajmout. V noci vyvede Droga ven a udusí ho polštářem.

70. Tyrion IX (str. 314)

Lord Tywin (a s ním také velitelé jeho armády a Tyrion) se dozvídají o porážce Jaimeho Lannistera u Řekotočí. Robb Stark navíc Jaimeho zajal a drží jej jako vězně. Lord Tywin, i když to nedává najevo, je rozčílen, ale také znepokojen. Tyrion to na něm vidí, poněvadž jej zná dostatečně dobře. Probíhají debaty o dalším vývoji a možných následcích tohto stavu. Lord Tywin je navíc také znepokojen tvořící se armádou Renlyho Baratheona na jihu. Tehdy padne pro Tyriona překvapivé rozhodnutí; lord Tywin jej posílá do Králova přístaviště. Na otázku co tam bude dělat, je Tyrionovi sděleno, že vládnout, ale hlavně držet v mezích svou sestru, královnu Cersei, a jejího syna, nyní krále Joffreyho. Tyrion je zaskočen a začne se na cestu připravovat i s úmyslem vzít s sebou svou dívku Šae (navzdory příkazům svého otce).

71. Jon IX (str. 324)

Jon se rozhodne z hradu odejít. Osedlá si koně a společně s Duchem v noci vyrazí i navzdory protestům Sama. Musí ujet dostatečnou vzdálenost, aby své případné pronásledovatele setřásl. Když je jeho kůn už na pokraji sil, sesedne a vede jej pěšky. Duch mezitím zmizí v lesích kolem. Náhle Jon zaslechne hlasy na cestě za sebou a schová se v křoví. Prozradí jej ale Duch, který se vrátí a vyplaší koně. Jon se snaží ujet, ale je obklíčen svými společníky z pevnosti. Chlapci jej sledovali a nechtějí jej nechat odjet. Přinutí ho vrátit se zpátky. Když ráno navštíví lorda velitele, ten mu řekne, že o jeho útěku věděl. Vlastně mu to sdělil Aemon a lord velitel mu na to řekl, že se Jon určitě vrátí. Řekne také Jonovi, že se chystá za Zeď hledat Bena Starka a nabádá ho, aby si vybral. Jon nakonec volí hlídku.

72. Catelyn XI (str. 337)

Catelyn přijíždí do Řekotočí. Navštíví svého umírajícího otce Hostera Tullyho a snaží se ho utěšit. Poté jde za Robbem, který se modlí v božím háji. Ten jí oznámí, že musí neprodleně svolat válečnou poradu, protože Renly Baratheon se prohlásil za krále.

Dohadují se dlouho do noci, kdo má právo vládnout po Robertově smrti, zda Joffrey nebo Stannis. Catelyn radí uzavřít mír, ale Robb touží po pomstě za Eddardovu popravu. V tom ho podporují i ostatní válečníci a v bouřlivé atmosféře ho nakonec prohlásí novým Králem severu.

73. Daenerys X (str. 350)

Danny a její lid připravují pohřební hranici pro Droga. Jorah ji přemlouvá, aby s ním utekla, ale Dany ho uklidní, že nemá v plánu zemřít v plamenech spolu se svým mužem. Svému lidu řekne, že oni jsou její khalasar a ona bude jejich královnou. Pak požádá tři válečníky, aby byli jejími pokrevními jezdci. Ti si od ní vezmou zbraně, ale odmítnou být jejími jezdci, žena nemůže vést khalasar a musí se přidat ke stařenám dosh khaleenu. Ser Jorah přísahu odříká a stane se prvním rytířem její Královské gardy.

Dany přinese dračí vejce a položí je vedle Droga na pohřební hranici. Odmítá Jorahův návrh je prodat. Maegi nechá přivázat k hranici a zopakuje jí její vlastní slova, že pouze smrt může zaplatit za život. Jhogo si první všimne rudé komety na obloze, vypadá jako dračí ocas, což bere Dany jako dobré znamení. Pak hranici zapálí. Maegi se svíjí v bolesti a zpívá. Dany to táhne k plamenům. Z plamenů se ozvou tři prasknutí. Stále se blíží k plamenům, které ji olizují, ale ona je vítá.

Když oheň odumře a země vychladne, Jorah nalezne Dany živou mezi popelem. Je nespálená, jen o vlasy přišla. Je nahá a chová tři draky, kteří sají z jejích prsů. Ser Jorah, tři vyvolení jezdci a po nich všichni ostatní odříkají matce draků své přísahy. „A poprvé po stovkách let noc ožila písní draků.“

Na shrnutí kapitol se podíleli:

Alek (Bran, Daenerys, Eddard), heavy-head (Prolog, Catelyn, Sansa), Joeyeti (Jon, Tyrion) a sarven (Arya).