Komentuj

Střet králů

Zatímco oblohu protíná znamení zkázy, kometa barvy krve a plamene, o moc nad rozdělenou říší bojuje šest frakcí.

Komentuj

Hostina pro vrány

S tím, jak se lidské vrány slétají ke své hostině z popele, se v Sedmi královstvích rodí nové intriky a vznikají nebezpečné aliance, zatímco ze zlověstného soumraku minulých zápasů a chaosu se vynořují překvapivé postavy.